Ktl-icon-tai-lieu

thương hiệu là gì

Được đăng lên bởi zuxivinh1993-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1291 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DANH SÁCH NHÓM 11
ĐỀ TÀI : Tiếp Cận 4: Dựa vào giá trị vốn hóa trên thị trường
STT
1

Họ và Tên
Lê Thị Vinh

Phần Công Việc
Nhóm trưởng: chịu trách
nhiệm phần thu tài liệu của
các thành viên, làm phần
word
2
Hoàng Thị Thu Hương
Chịu trách nhiệm phần
Power point
Huỳnh 3Phạm Huỳnh Phạm Ngọc Thảo Tìm tài liệu
4
Lê Thanh Thủy
Tìm tài liệu
5
Vũ Ngọc Phương Trinh Tìm tài liệu
6
Bạch Thị Mộng Trang
Tìm tài liệu
7
Nguyễn Thị Ngọc Thắm Tìm tài liệu
8
Trần Ngọc Quỳnh Như
Tìm tài liệu
9
Đỗ Ngọc Mai Khanh
Tìm tài liệu

Ghi chú

LỜI MỞ ĐẦU
Trong giai đoạn phát triển kinh tế và cạnh tranh hiện nay, thương hiệu đã trở thành yếu tố
đầu tiên và quan trọng, chi phối đến sự thành công hay thất bại trong kinh doanh. Vì vậy,
quá trình xây dựng và củng cố tên tuổi của thương hiệu đòi hỏi phải nhất quán, năng
động, sáng tạo và đi theo đúng hướng. Nếu quá trình thiết lập thương hiệu của một công
ty đi không đúng hướng sẽ dẫn đến nguy cơ thất bại cho dù chất lượng sản phẩm có hoàn
hảo đến đâu. Giá trị của một Thương hiệu là triển vọng lợi nhuận mà Thương hiệu đó có
thể đem lại cho nhà đầu tư trong tương lai. Rõ ràng, Thương hiệu là tài sản vô hình
nhưng không thể thiếu được của doanh nghiệp. Thương hiệu không chỉ là một tài sản
quan trọng, mà còn là công cụ cạnh tranh hữu hiệu của doanh nghiệp trong hội nhập kinh
tế khu vực và thế giới. Nhưng hiện nay nhiều doanh nghiệp chưa coi Thương hiệu là tài
sản vô hình do chưa hiểu biết hết về giá trị của Thương hiệu, giá trị vốn hóa thị trường
của nó như thế nào. Để hiểu rõ về vấn đề này thì chúng ta cần làm rõ như thế nào là giá
trị vốn hóa trên thị trường, như thế nào là công ty niêm yết, cách cách tính giá trị vốn hóa
của các công ty niêm yết .

PHẦN 1: THƯƠNG HIỆU
17

I. THƯƠNG HIỆU LÀ GÌ?

Nhắc đến thương hiệu là chúng ta suy nghĩ đến ngay nó là một cái tên đã tồn tại và gắn
liền với sản phẩm hoặc dịch vụ mà nó cung cấp. Thương hiệu bên ngoài đơn thuần chỉ là
một vài từ hay hình vẽ, nhưng lại là sợi dây liên kết đầu này là doanh nghiệp còn đầu kia
là người tiêu dùng. Những đầu tư đúng đắn vào phát triển Thương Hiệu có thể bắt nối
được nhiều khách hàng, tăng cơ hội kinh doanh, lợi nhuận và gia cố vị trí Doanh Nghiệp
trên thị trường đồng thời tăng khả năng sinh lợi từ cổ phiếu, giá trị Doanh Nghiệp và giá
trị Thương Hiệu.
Thương hiệu là một tập hợp những cảm nhận của khách hàng về một công ty, một sản
phẩm hay dịch vụ với đầy đủ các khía cạnh: mô tả nhận diện (brand identities), giá trị
(brand values),thuộc tính (brand attributes), cá ...

 !"#$ %#! &'
STT Họ và Tên Phần Công Việc Ghi chú
1 Lê Thị Vinh Nhóm trưởng: chịu trách
nhiệm phần thu tài liệu của
các thành viên, làm phần
word
2 Hoàng Thị Thu Hương Chịu trách nhiệm phần
Power point
3Huỳnh Phạm Huỳnh Phạm Ngọc Thảo Tìm tài liệu
4 Lê Thanh Thủy Tìm tài liệu
5 Vũ Ngọc Phương Trinh Tìm tài liệu
6 Bạch Thị Mộng Trang Tìm tài liệu
7 Nguyễn Thị Ngọc Thắm Tìm tài liệu
8 Trần Ngọc Quỳnh Như Tìm tài liệu
9 Đỗ Ngọc Mai Khanh Tìm tài liệu
()*+,
Trong giai đoạn phát triển kinh tế và cạnh tranh hiện nay, thương hiệu đã trở thành yếu tố
đầu tiên và quan trọng, chi phối đến sự thành công hay thất bại trong kinh doanh. Vì vậy,
quá trình xây dựng củng cố tên tuổi của thương hiệu đòi hỏi phải nhất quán, năng
động, sáng tạo đi theo đúng hướng. Nếu quá trình thiết lập thương hiệu của một công
ty đi không đúng hướng sẽ dẫn đến nguy cơ thất bại cho dù chất lượng sản phẩm có hoàn
hảo đến đâu. Giá trị của một Thương hiệu là triển vọng lợi nhuận mà Thương hiệu đó
thể đem lại cho nhà đầu trong tương lai. ràng, Thương hiệu tài sản hình
nhưng không thể thiếu được của doanh nghiệp. Thương hiệu không chỉ một tài sản
quan trọng, mà còn là công cụ cạnh tranh hữu hiệu của doanh nghiệp trong hội nhập kinh
tế khu vực thế giới. Nhưng hiện nay nhiều doanh nghiệp chưa coi Thương hiệu tài
sản hình do chưa hiểu biết hết về giá trị của Thương hiệu, giá trị vốn hóa thị trường
của như thế o. Để hiểu về vấn đề này thì chúng ta cần làm như thế nào giá
trị vốn hóa trên thị trường, như thế nào là công ty niêm yết, cách cách tính giá trị vốn hóa
của các công ty niêm yết .
-+./01,
17
thương hiệu là gì - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thương hiệu là gì - Người đăng: zuxivinh1993-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
thương hiệu là gì 9 10 729