Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết Trình tài chính quốc tế chương 6

Được đăng lên bởi luricz17
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.
1.

Chế độ tỷ giá hối đoái
Chế độ tỷ giá hối đoái cố định

Định nghĩa

•

Tỷ giá giữCỐ
ĐỊNHhoặc trong

BIÊN ĐỘ HẸP

Chi phối

•

Chủ yếu bởi Ngân hàng
trung ương

•

Chính phủ

Tác động đồng nội tệ

•
•
•

Nâng giá
Giảm giá
Tùy theo tình hình thị
trường

•

Các thỏa thuận

Bretton Woods (1944-1971)

•
•
•

Hệ thống giữ tỷ giá cố định
Đồng tiền được định giá theo vàng, cố định với nhau
Biên độ dao động trong vòng 1% so với tỷ giá gốc, can thiệp bởi Chính phủ mỗi nước

Smithsonia (1971-1973)

•
•
•
•

Mỹ hứng chịu thâm hụt thương mại
Điều chỉnh lại trạng thái cân bằng thanh toán các nước
▼USD~ 8%, giá trị các đồng tiền dao động 2,25%
Bất cân bằng vẫn xảy ra, USD tiếp tục giảm, giá trị đồng tiền các nước lớn không còn được duy
trì bởi thiết lập

•

Thuận lợi & bất lợi

Thuận lợi

•
•
•
•
•

Các nhà XNK tham gia thoải mái thương mại QT
Được bảo vệ khỏi rủi ro
Thoải mái đầu tư trực tiếp ở nước ngoài
Dễ dàng quản lí công ty đa quốc gia
Thu hút nguồn vốn với lãi suất thấp, kích thích nền kinh tế

•

Thuận lợi & bất lợi

Bất lợi

• Thị trường ngoại hối luôn tiềm ẩn hạn chế, mất cân đối
• Chi phí can thiệp dữ trữ lớn
• Ảnh hưởng xấu đến hiệu quả CSTT
• Lây nhiễm bệnh kinh tế
• Các nước LS thấp dễ bị rút vốn đầu tư

•

Ví dụ

2. Chế độ tỷ giá thả nổi hoàn toàn
Định nghĩa

•

•

Tỷ giá tự do
thay đổi

•

Chi phối

Xác lập trên mối
quan hệ cung
cầu ngoại tệ

Tác nhân thị trường

Tác động đồng nội tệ

•
•

Biến đổi linh hoạt
Điều chỉnh liên tục theo tình hình
cung cầu tiền tệ

•

Thuận lợi & bất lợi
Thuận lợi

•
•
•
•
•

Bảo vệ quốc gia khỏi bệnh kinh tế lây nhiễm
NHTW không can thiệp
Độc lập tiền tệ
CP thực hiện được những chính sách không liên quan đến tỉ giá
Ổn định kinh tế, tránh cú sốc kinh tế từ bên ngoài

•

Thuận lợi & bất lợi
Bất lợi

•
•
•

Gây sự bất ổn do cầu cơ
Hạn chế hoạt động đầu tư tín dụng do biến động tỷ giá bất lợi
Mới đầu có vẻ hiệu quả, nhưng thực sự càng thả nổi tỉ giá, nền kt càng kém ổn
định.

3. Chế độ tỷ giá thả nổi có quản lí
Định nghĩa

•

Nằm giữa cố định và thả nổi
hoàn toàn

•

Dao dộng không có biên độ

Chi phối

•

Thi thoảng CP can thiệp

•

Thuận lợi & bất lợi

Thuận lợi

Khử phần nào tác hại của sốc kinh tế

Duy trì nền kinh tế ổn định, sức cạnh tranh, nếu chế độ tỉ giá có độ tin
cậy cao

•

Thuận lợi & bất lợi

Bất lợi

Điều khiển tỷ giá có lợi cho bản thân quốc gia đó, CP làm suy yếu đồng tiền của mình
để thúc đẩy nên KT

Cơ chế can thiệp thiếu minh bạch, duy trì mức dự trữ quốc tế thấp

4. Chế độ tỷ giá neo cố định
...







 !"#
$
%&'()*+
',-
.$%
/0
*
123
4&567
,8
Thuyết Trình tài chính quốc tế chương 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết Trình tài chính quốc tế chương 6 - Người đăng: luricz17
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Thuyết Trình tài chính quốc tế chương 6 9 10 686