Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết trình thanh toán quốc tế

Được đăng lên bởi myphuong2208
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1677 lần   |   Lượt tải: 7 lần
HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
KHOA VẬN TẢI HÀNG KHÔNG

THANH TOÁN QUỐC TẾ

TIỂU LUẬN
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN THƯ TÍN
DỤNG TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ
Giảng viên hướng dẫn

Th.S NGUYỄN THỊ CẨM LỆ
Lớp: QTCHK1 – K5

Nhóm sinh viên thực hiện:
1.VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO. MSSV: 1051010346 (HL / QTDN3-K4)
2.LÊ THỊ PHƯƠNG ANH
3.LÊ PHƯƠNG LINH
4.HUỲNH THỊ NGỌC HUYỀN
5.NGUYỄN NGỌC THỦY TIÊN

TP. Hồ Chí Minh – 5/2014

MỤC LỤC
1. Khái quát về phương thức thanh toán Thư tín dụng L/C
1.1. Khái niệm
1.2. Phân loại L/C
1.2.1.
Các loại L/C cơ bản
1.2.2.
Các loại L/C đặc biệt
1.3. Quy trình nghiệp vụ phương thức thanh toán L/C

2. Cơ sở pháp lý và quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan trong thanh
toán L/C
2.1. Nguồn luật điều chỉnh hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ
2.1.1.
Điều ước quốc tế.
2.1.2.
Luật quốc gia
2.1.3.
Tập quán quốc tế

2.2.Quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan trong hoạt động tín dụng
chứng từ
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

Đối với người nhập khẩu
Đối với người xuất khẩu
Đối với ngân hàng

3. Một số rủi ro pháp lý thường gặp trong hoạt động thanh toán tín dụng
chứng từ.
3.1.1.
Đối với nhà nhập khẩu
3.1.2.
Đối với nhà xuất khẩu
3.1.3. Đối với ngân hàng phát hành
3.1.4. Đối với các ngân hàng khác
4. Kết luận

LỜI MỞ ĐẦU

Hoạt động thanh toán quốc tế được bắt nguồn từ hoạt động ngoại thương,
mục đích chính của hoạt động thanh toán quốc tế là để hỗ trợ và phục vụ cho hoạt
động xuất nhập khẩu giữa các nước diễn ra một cách trôi chảy và đạt hiệu quả cao.
Như chúng ta đã biết, một quốc gia không thể tự sản xuất mọi thứ để phục vụ nhu
cầu của mình. Do các điều kiện tự nhiên, điều kiện địa lý, trình độ phát triển và các
yếu tố khác ở mỗi nước khác nhau là khác nhau, chính vì điều này đã quy định năng
lực và phạm vi sản xuất của các nước đó. Điều này lý giải tại sao các quốc gia luôn
phụ thuộc vào nhau về rất nhiều loại hàng hóa cần thiết cho sản xuất và tiêu dùng.
Kết quả, một số nước sẽ nhập khẩu hàng hóa có nhu cầu từ những nước chuyên sản
xuất các mặt hàng với giá rẻ, đồng thời xuất khẩu những hàng hóa có ưu thế về
năng suât lao động của mình cho những nước có nhu cầu, nhằm tận thế những lợi
thế so sánh tuyệt đối và tương đối trong ngoại thương
Hàng hóa được nhập khẩu từ nước này sang nước khác bằng đường biển,
đường bộ, đường không, đường sắt…từ đó hình thành nên chuyên nghành “Vận tải
hàng hóa trong ngoại thương”. Tuy nhiên, việc vận chuyển hàng hóa này có thể gặp
rủi ro nên phát sinh nhu cầu hàng hóa phải được bảo hiểm để hạn chế rủi ro đến
mức thấp nhất. Từ đó làm phát s...
HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
KHOA VẬN TẢI HÀNG KHÔNG
THANH TOÁN QUỐC TẾ
TIỂU LUẬN
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN THƯ TÍN
DỤNG TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ
Giảng viên hướng dẫn
Th.S NGUYỄN THỊ CẨM LỆ
Lớp: QTCHK1 – K5
Nhóm sinh viên thực hiện:
1.VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO. MSSV: 1051010346 (HL / QTDN3-K4)
2.LÊ THỊ PHƯƠNG ANH
3.LÊ PHƯƠNG LINH
4.HUỲNH THỊ NGỌC HUYỀN
5.NGUYỄN NGỌC THỦY TIÊN
TP. Hồ Chí Minh – 5/2014
Thuyết trình thanh toán quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết trình thanh toán quốc tế - Người đăng: myphuong2208
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Thuyết trình thanh toán quốc tế 9 10 324