Ktl-icon-tai-lieu

Tiền tệ

Được đăng lên bởi thang-truong-van-thang
Số trang: 312 trang   |   Lượt xem: 2010 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NỘI DUNG MÔN HỌC
Chương 1: Bản chất – Chức năng của tiền tệ
Chương 2: Tổng quan về Thị trường tài chính
Chương 3: Lãi suất
Chương 4: Ngân hàng trung gian
Chương 4: Ngân hàng trung gian
Chương 5: Tổ chức tài chính phi ngân hàng
Chương 6: Ngân hàng Trung ương
Chương 7: Cung cầu tiền tệ
Chương 8: Lạm phát
Chương 9: Chính sách tiền tệ
Tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiền tệ - Người đăng: thang-truong-van-thang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
312 Vietnamese
Tiền tệ 9 10 601