Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5777:1994 MÌ ĂN LIỀN

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 3417 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 5777:1994
MÌ ĂN LIỀN
Instant noodle
TCVN 5777 - 1994 do Ban kỹ thuật Thực phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường –
Chất lượng đề nghị và được Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường ban hành.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho mì ăn liền được làm chủ yếu từ bột mì và các loại gia vị thực phẩm.
Sau đó được đem hấp chín, chiên trong dầu thực vật và sấy khô.
1. Yêu cầu kỹ thuật
1.1. Mì ăn liền được làm từ bột mì tốt.
1.2. Không cho phép sử dụng các loại phụ gia có hại để sản xuất ăn liền.
1.3. Chỉ tiêu cảm quan.
Các chỉ tiêu cảm quan của mì ăn liền theo bảng 1.
Bảng 1
Tên chỉ tiêu
1. Trạng thái

Yêu cầu
- Vắt mì trước khi nấu:
Nguyên vẹn, đều đặn, sợi mì bóng đều, không có khuyết tật đáng kể.
- Mì sau khi nấu:
Cho nước sôi vào, sau 4 phút sợi mì vẫn dai đặc trưng. Sau 8 phút sợi mì
trương nở không đáng kể.

2. Màu sắc

- Màu vàng sáng đặc trưng cả hai mặt. Cho phép một mặt hơi đậm hơn.

3. Mùi vị

- Vắt mì khô: Mùi thơm đặc trưng, không có mùi hôi, ôi, khét hoặc mùi lạ.
- Nước mì: Mùi thơm béo đặc trưng của mì và gia vị, có vị ngọt. không có vị lạ.

1.4. Chỉ tiêu lý hoá
Các chỉ tiêu lý hoá của mì ăn liền theo bảng 2
Bảng 2
Tên chỉ tiêu

Mức

1. Hàm lượng protit,tính theo % chất khô, không nhỏ hơn

10,0

2. Độ ẩm, %, không lớn hơn

5,0

3. Hàm lượng chất béo, tính theo % chất khô

15〈20

4. Hàm lượng nitơ tổng số của gói gia vị, tính theo % chất khô, không nhỏ hơn

2,0

5. Hàm lượng natri clorua (NaCl) trong vắt mì, tính theo % chất khô, không lớn
hơn

4,0

6. Hàm lượng tro không tan trong axit clohydric (HCl), tính theo % chất khô,
không lớn hơn

0,1

7. Độ axit, số miligam kali hydroxit dùng để chuẩn 1g mẫu thử (mg KOH/g),
không lớn hơn

2,0

8. Chỉ số peroxýt, số mililít natri-thiosunfurơ (Na2S2O3) 0,002N dùng để chuẩn

1g mẫu thử, không lớn hơn:
- Trong vắt mì

0,4

- Trong dầu sa tế

0,5

1.5. Khối lượng tịnh của một gói mì (gồm vắt mì và các gói gia vị) và sai lệch khối lượng theo
bảng 3.
Bảng 3
Loại gói

Sai lệch cho phép

70g

± 2

85 g

± 3

1000 g

± 10

Đối với loại gói được đóng trên 1000 g trở lên, sai lệch khối lượng cho phép là ± 1%.
1.6. Chỉ tiêu vệ sinh: Theo quy định của Bộ Y tế.
2. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển.
2.1. Mì ăn liền được đóng gói trong bao giấy craft hoặc giấy bóng kính (opp).
Gói gia vị được gói trong túi chất dẻo kín, gia vị không được chảy, dính vào gói mì.
2.2. Các gói mì được đóng vào các thùng cactông 3 lớp, mỗi thùng 30 hoặc 100 gói. Nắp và đáy
thùng phải có băng giấy hoặc băng dính dán ...
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 5777:1994
MÌ ĂN LIỀN
Instant noodle
TCVN 5777 - 1994 do Ban kỹ thuật Thực phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường –
Chất lượng đề nghị và được Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường ban hành.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho mì ăn liền được làm chủ yếu từ bột mì và các loại gia vị thực phẩm.
Sau đó được đem hấp chín, chiên trong dầu thực vật và sấy khô.
1. Yêu cầu kỹ thuật
1.1. Mì ăn liền được làm từ bột mì tốt.
1.2. Không cho phép sử dụng các loại phụ gia có hại để sản xuất ăn liền.
1.3. Chỉ tiêu cảm quan.
Các chỉ tiêu cảm quan của mì ăn liền theo bảng 1.
Bảng 1
Tên chỉ tiêu Yêu cầu
1. Trạng thái - Vắt mì trước khi nấu:
Nguyên vẹn, đều đặn, sợi mì bóng đều, không có khuyết tật đáng kể.
- Mì sau khi nấu:
Cho nước sôi vào, sau 4 phút sợi vẫn dai đặc trưng. Sau 8 phút sợi
trương nở không đáng kể.
2. Màu sắc - Màu vàng sáng đặc trưng cả hai mặt. Cho phép một mặt hơi đậm hơn.
3. Mùi vị - Vắt mì khô: Mùi thơm đặc trưng, không có mùi hôi, ôi, khét hoặc mùi lạ.
- Nước mì: Mùi thơm béo đặc trưng của mì và gia vị, có vị ngọt. không có vị lạ.
1.4. Chỉ tiêu lý hoá
Các chỉ tiêu lý hoá của mì ăn liền theo bảng 2
Bảng 2
Tên chỉ tiêu Mức
1. Hàm lượng protit,tính theo % chất khô, không nhỏ hơn 10,0
2. Độ ẩm, %, không lớn hơn 5,0
3. Hàm lượng chất béo, tính theo % chất khô
1520
4. Hàm lượng nitơ tổng số của gói gia vị, tính theo % chất khô, không nhỏ hơn 2,0
5. Hàm lượng natri clorua (NaCl) trong vắt mì, tính theo % chất khô, không lớn
hơn
4,0
6. Hàm lượng tro không tan trong axit clohydric (HCl), tính theo % chất khô,
không lớn hơn
0,1
7. Độ axit, số miligam kali hydroxit dùng để chuẩn 1g mẫu thử (mg KOH/g),
không lớn hơn
2,0
8. Chỉ số peroxýt, số mililít natri-thiosunfurơ (Na
2
S
2
O
3
) 0,002N dùng để chuẩn
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5777:1994 MÌ ĂN LIỀN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5777:1994 MÌ ĂN LIỀN - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5777:1994 MÌ ĂN LIỀN 9 10 518