Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận : Quản lí dự trữ bắt buộc ở Việt Nam giai đoạn 2008 đến nay

Được đăng lên bởi Trái Tim Mùa Thu
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 508 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
BỘ MÔN NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

Tiểu luận : Quản lí dự trữ bắt buộc ở Việt Nam giai đoạn
2008 đến nay
Giáo viên:

1

CHỦ ĐỀ : DỰ TRỮ BẮT BUỘC Ở VIỆT NAM GIAI
ĐOẠN 2008 ĐẾN NAY
I.

Sự ra đời của công cụ dự trữ bắt buộc ở Việt Nam.

Chính sách tiền tệ - một trong ba trụ cột của mục tiêu ổn định tài chính bên cạnh
chính sách an toàn vĩ mô và chính sách an toàn vi mô. Và ổn định tài chính là đích trung
gian mà bất cứ quốc gia nào trên thế giới cũng đều hướng tới, đặc biệt sau các cuộc
khủng hoảng liên quan đến tài chính gần đây. Để có thể thực hiện được mục tiêu của
chính sách tiền tệ thì NHTW có thể sử dụng các công cụ khác nhau: lãi suất, chính sách
chiết khấu, thị trường mở, hạn mức tín dụng,.. trong đó dự trữ bắt buộc là công cụ khá
đắc lực giúp NHTW có thể thực hiện được điều hành thị trường tài chính đi đúng hướng.
Dự trữ bắt buộc là một phần số dư tiền gửi các loại mà ngân hàng thương mại phải dự trữ
dưới dạng tiền mặt hoặc tiền gửi tại NHTW. Trong hoạt động kinh doanh của mình, các
NHTM sử dụng các khoản tiền gửi của khách hàng để cho vay hoặc đầu tư một cách khá
linh hoạt. Nếu như các khoản cho vay đều có thời hạn, một ngày hay cho vay qua đêm
cũng đều có thời hạn, thậm chí thời hạn có thể còn kéo dài hơn dự kiến vì đến hạn thu nợ,
có thể ngân hàng vẫn không thu được nợ - trong khi đó, đối với nguồn tiền gửi của khách
hàng thì các ngân hàng lại rất khó khăn trong việc kiểm soát thời hạn, ngay cả khi gửi tiết
kiệm có kỳ hạn thì khách hàng gửi tiền vẫn có thể rút tiền trước khi đến hạn; tình trạng
tiền cho vay ra chưa thu hồi về nhưng khách hàng gửi tiền lại có nhu cầu rút tiền trước
hạn là hiện tượng luôn có thể... Điều này cho thấy rủi ro thanh khoản luôn là mối lo của
các NHTM. Mặt khác, trên thực tế, thời hạn cho vay còn dài hơn thời hạn của nguồn tiền
gửi, nói khác đi là kỳ hạn gửi tiền của mỗi loại tiền gửi không phải lúc nào cũng là cơ sở
để xem xét và quyết định thời hạn cho vay, mà ngân hàng có thể khai thác tính ổn định
tương đối của tổng số dư tiền gửi không kỳ hạn để cho vay có thời hạn, dùng nguồn tiền
gửi thời hạn ngắn để cho vay với thời hạn dài hơn... nên nguy cơ rủi ro cao hơn. Khi rủi
ro thanh khoản xảy ra, ngân hàng mất khả năng thanh toán - các khoản tiền gửi ở các
ngân hàng sẽ nhanh chóng “bay hơi”, không những thế nó còn làm “bay hơi” giá trị tài
sản và các khoản dự trữ của ngân hàng đó và theo phản ứng dây chuyền thì rủi ro này sẽ
làm chấn động toàn hệ thống ngân hàng. Vì thế, như một kết quả cần phải có, các nhà
...


 !"#$%!$&'()!*+,*-./
0112-3*4
5.67
1
Tiểu luận : Quản lí dự trữ bắt buộc ở Việt Nam giai đoạn 2008 đến nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận : Quản lí dự trữ bắt buộc ở Việt Nam giai đoạn 2008 đến nay - Người đăng: Trái Tim Mùa Thu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tiểu luận : Quản lí dự trữ bắt buộc ở Việt Nam giai đoạn 2008 đến nay 9 10 683