Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận : Quản trị rủi ro

Được đăng lên bởi longhungbmt
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 745 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
KHOA SAU ĐẠI HỌC

TIỂU LUẬN
QUẢN TRỊ RỦI RO
ĐỀ TÀI:

QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ
TRONG CÁC CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU

Giảng viên:

Mai Thu Hiền

Nhóm thực hiện:

Nguyễn Thành Chung
Nguyễn Thị Bích Hạnh

Lớp:

TCNH 19A

Hà Nội, tháng 10 năm 2013

MỤC LỤC
MỤC LỤC ....................................................................................................................... 1
LỜI MỞ ĐẦU................................................................................................................. 2
PHẦN NỘI DUNG ........................................................................................................ 3
1 . Khái niệm về rủi ro tỷ giá..................................................................................... 3
2. Rủi ro tỷ giá trong hoạt động xuất nhập khẩu..................................................... 3
2.1. Rủi ro tỷ giá đối với hợp đồng xuất khẩu ..................................................... 3
2.2. Rủi ro tỷ giá đối với hợp đồng nhập khẩu .................................................... 4
3. T ác động của rủi ro tỷ giá đối với các công ty xuất nhập khẩu ........................ 5
4. Các b iện pháp nhằm p hòng ngừa rủi ro tỷ giá .................................................... 5
4.1. Sử dụng hợp đồng xuất nhập khẩu song hành ............................................. 6
4.2. Sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tỷ giá............................................................... 7
4.3. Sử dụng hợp đồng kỳ hạn ............................................................................... 7
4.4. Sử dụng hợp đồng hoán đổi............................................................................ 9
4.5. Sử dụng hợp đồng tương lai ........................................................................... 9
4.6. Sử dụng hợp đồng quyền chọn..................................................................... 10
KẾT LUẬN ................................................................................................................... 11

LỜI MỞ ĐẦU
Tỷ giá là một trong nguồn gốc rủi ro chính khiến nhiều doanh nghiệp trên
thế giới rơi vào lao đao, và cũng là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của rất nhiều
công cụ phòng chống rủi ro ngoại hối. Trong quá khứ, tác động của việc tỷ giá
biến động nhiều hơn kể từ sau sự sụp đổ của chế độ tỷ giá Bretton Woods vào
đầu thập niên 1970 đã kéo nhiều công ty lớn trên thế giới, đặc biệt là các công ty
của M ỹ và Nhật vào những rắc rối về tỷ giá trong các thập n...
TRƯỜNG ĐẠI HC NGOI THƯƠNG
KHOA SAU ĐI HỌC
TIỂU LUẬN
QUN TRỊ RỦI RO
Đ I:
QUN TR RỦI RO T G
TRONGC CÔNG TY XUẤT NHP KHU
Ging viên: Mai Thu Hiền
Nm thực hiện: Nguyn Thành Chung
Nguyn Th Bích Hnh
Lp: TCNH 19A
Hà Ni, tháng 10 năm 2013
Tiểu luận : Quản trị rủi ro - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận : Quản trị rủi ro - Người đăng: longhungbmt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tiểu luận : Quản trị rủi ro 9 10 348