Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận : thị trường tài chính và các định chế tài chính

Được đăng lên bởi Yến Byul
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1218 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA TÀI CHÍNH
----------

TIỂU LUẬN
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH & CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
ĐỀ TÀI: THỰC TẾ VỀ PHÁT HÀNH VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI,
THƯƠNG PHIẾU VÀ HỐI PHIẾU CHẤP NHẬN TẠI VIỆT NAM

Giảng viên hướng dẫn: Th.S VŨ THỊ ANH THƯ
Nhóm: 01

TP. Hồ Chí Minh-2015

DANH SÁCH NHÓM

STT
HỌ VÀ TÊN
1
Nguyễn Thị Kim Yến
2
Nguyễn Thanh Thúy

MSSV
030529130241
030529130180

3

Trương Quỳnh Nhi

030129130214

4

Vũ Thảo Phương

030129131239

5

Phạm Thái Hiền

030529130048

6

Trần Công Tuấn Anh

030129130018

7

Nguyễn Thị Quỳnh Như

030529130422

8

Trần Lan Phương

030129130244
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

1.Nguyễn Thị Kim Yến (nhóm trưởng)
2. Nguyễn Thanh Thúy
3.Trương Quỳnh Nhi
4. Vũ Thảo Phương
5.Phạm Thái Hiền
6.Trần Công Tuấn Anh
7.Trần Lan Phương
8.Nguyễn Thị Quỳnh Như

Nội dung hối phiếu, tổng hợp bài tiểu luận.
Nội dung hối phiếu, kiểm tra lập mục lục
hoàn thiện đề tài tiểu luận.
Nội dung chứng chỉ tiền gửi.
Nội dung chứng chỉ tiền gửi.
Nội dung phần mở đầu,kết luận, thương
phiếu.
Nội dung chứng chỉ tiền gửi.
Nội dung thương phiếu.
Nội dung chứng chỉ tiền gửi.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU
Từ viết tắt

Ý nghĩa

-

CD

-

Chứng chỉ Tiền Gửi

-

L/C

-

Tín Dụng chứng từ

-

Bas

-

Chấp nhận của ngân hàng

-

-

2

MỤC LỤC
Trong xã hội hiện đại ngày nay, chất lượng cuộc sống của con người đang ngày
một nâng cao. Cơ cấu ngành kinh tế của mỗi quốc gia không chỉ xoay quanh phát triển
công nghiệp, nông nghiệp mà đang từng bước phát triển thêm các ngành dịch vụ, đặc biệt
là các dịch vụ tài chính và liên quan đến đầu tư. Khi mỗi nước đang dần hội nhập hơn
vào kinh tế toàn cầu, ngoại thương phát triển với tốc độ nhanh chóng thì yêu cầu về các
dịch vụ thanh toán quốc tế (TTQT) lại càng đa dạng hơn. Việt Nam cũng không phải là
ngoại lệ trong xu hướng phát triển chung của cả thế giới. Sau khi Việt Nam gia nhập
WTO vào đầu năm 2007, hoạt động TTQT đã được chú trọng phát triển hơn tại các ngân
hàng thương mại. Kinh tế phát triển, đặc biệt là ngoại thương, đã khiến hoạt động TTQT
trở thành dịch vụ chủ đạo tại mỗi ngân hàng, dịch vụ TTQT có phát triển mới khiến cho
các hoạt động kinh tế được thuận tiện và dễ dàng hơn. Cùng với hoạt động thương mại
ngày càng phát triển đa dạng về hình thức hoạt động cũng như các loại hàng hóa, dịch vụ
được trao đổi, thị trường tiền tệ Việt Nam đã từng bước hoàn thiện gắn với tiến trình đổi
mới nền kinh tế đất nước.Dù trong giai đoạn hoàn thiện nhưng thị trường tiền tệ của nước
ta vẫn c...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA TÀI CHÍNH
----- -----
TIỂU LUẬN
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH & CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
ĐỀ TÀI: THỰC TẾ VỀ PHÁT HÀNH VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI,
THƯƠNG PHIẾU VÀ HỐI PHIẾU CHẤP NHẬN TẠI VIỆT NAM
Giảng viên hướng dẫn: Th.S VŨ THỊ ANH THƯ
Nhóm: 01
TP. Hồ Chí Minh-2015
tiểu luận : thị trường tài chính và các định chế tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận : thị trường tài chính và các định chế tài chính - Người đăng: Yến Byul
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
tiểu luận : thị trường tài chính và các định chế tài chính 9 10 43