Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu vai trò và trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước đối với việc tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và ý kiến pháp lý của cá nhân

Được đăng lên bởi huongnguyen130495
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2391 lần   |   Lượt tải: 11 lần
MỤC LỤC

0

A. MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh quy mô của hệ thống ngân hàng Việt Nam đang phát triển
nhanh, đi liền với đó là vai trò quan trọng của hoạt động ngân hàng đối với nền
kinh tế, quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng (TCTD) được coi là "xương sống"
để cứu ngân hàng, doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Sau 3 năm triển khai quyết liệt
Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015, đến nay việc tái cơ cấu
đã thu được một số kết quả tích cực nhờ sự giám sát hoạt động hiệu quả của Ngân
hàng Nhà nước. Bài làm hôm nay e xin trình bày về vấn đề “Tìm hiểu vai trò và
trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước đối với việc tái cơ cấu các tổ chức tín
dụng và ý kiến pháp lý của cá nhân”.

1

B. NỘI DUNG
1. Cơ sở pháp lý
-

Luật Ngân hàng Nhà nước 2010

-

Luật các Tổ chức tín dụng 2010

-

Quyết định số 254/QĐ-TTg về phê duyệt đề án “Cơ cấu lại các tổ chức tín

-

dụng giai đoạn 2011-2015”.
Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình mô hình
tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng , hiệu quả và năng lực cạnh

tranh giai đạon 2013-2020.
2. Cơ sở lí luận
2.1.
Tái cơ cấu Tổ chức tín dụng (TCTD)
Tái cơ cấu là việc xem xét và cấu trúc lại một phần, một số phần hay toàn bộ
một tổ chức, một đơn vị nào đó, mà thường là một công ty. Ngoài việc tổ chức cho
2

một công ty về các mảng chức năng (như là sản xuất, kế toán, tiếp thị, v.v...) và
xem xét các nhiệm vụ mà mỗi chức năng thực hiện, theo lý thuyết tái cơ cấu,
chúng ta còn phải chú ý tới các quy trình hoàn thiện từ khâu tìm kiếm các nguyên
liệu, cho tới các khâu sản xuất, tiếp thị và phân phối. Công ty cần được tái cơ cấu
qua một loạt các quy trình.1
Tái cơ cấu TCTD có thể được hiểu là việc xử lý toàn bộ nợ xấu để làm sạch bảng
cân đối tài sản của các ngân hàng thương mại. Và để tái cơ cấu hệ thống ngân hàng
thành công, cần đi từ xử lý nợ xấu, cải tổ tổ chức, hoạt động đến nâng cao hiệu quả
hệ thống giám sát.
2.2.

Tại sao phải cơ cấu lại các TCTD?
Hệ thống các ngân hàng nước ta đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở

thành nguồn cung ứng vốn chủ yếu cho các hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, chính sự
“bùng nổ” hoạt động cả về quy mô và mức độ đa dạng của hệ thống ngân hàng
trong thời gian vừa qua đã tiềm ẩn những rủi ro và nguy cơ lớn tác động trực tiếp
đến sự an toàn và lành mạnh của hệ thống TCTD. Đó là nguyên nhân quan trọng
nhất buộc Việt Nam phải cơ cấu lại hệ thống ngân hàng nói riêng, cơ cấu lại hệ
thống tài chính nói chun...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu vai trò và trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước đối với việc tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và ý kiến pháp lý của cá nhân - Người đăng: huongnguyen130495
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Tìm hiểu vai trò và trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước đối với việc tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và ý kiến pháp lý của cá nhân 9 10 474