Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về các loại ví điện tử hiện nay ở Việt Nam.

Được đăng lên bởi bangchau255-gmail-com
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1639 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ví điện tử
1.Ví điện tử là gì?
Ví điện tử là một tài khoản điện tử. Nó giống như "ví tiền" của bạn trên
Internet và đóng vai trò như 1 chiếc Ví tiền mặt trong thanh toán trực tuyến,
giúp bạn thực hiện công việc thanh toán các khoản phí trên internet, gửi và
tiền một cách nhanh chóng, đơn giản và tiết kiệm cả về thời gian và tiền bạc.

Sự an toàn và tiện lợi chính là mục tiêu mà ví điện tử nhắm tới.
2. Chức năng của ví điện tử.
-Thanh toán trực tuyến.
-Nhận và chuyển tiền qua mạng.
-Lưu giữ tiền trên mạng Internet.
3.Vai trò của ví điện tử: Ví điện tử ra đời góp phần phát triển hệ thống kinh
doanh thương mại điện tử, đem lại những lợi ích cho người mua, người bán,
ngân hàng và xã hội.
-Người mua thực hiện nhanh chóng công việc thanh toán.
-Người bán tăng hiệu quả hoạt động bán hàng trực tuyến.
-Ngân hàng giảm sự quản lý các giao dịch thanh toán từ thẻ khách hàng.
-Dễ dàng và nhanh chóng chuyển và nhận tiền vượt qua rào cản địa lý.
-Xã hội giảm bớt lượng tiền mặt trong lưu thông, góp phần ổn định lạm phát...
4.Yêu cầu cần thiết của ví điện tử.
-Mức độ bảo mật cao, tránh bị mất cắp thông tin tài khoản người dùng.
-Hỗ trợ an toàn giao dịch cho cả người mua và người bán.
-Thanh toán nhanh chóng, an toàn và tiện lợi.
-Đặc biệt chống lừa đảo trực tuyến tốt.

Ngoài ra, do giảm bớt 1 vài chi phí phát sinh khi mua hàng trực tuyến nên
bạn thường được giảm giá so với mua hàng trực tiếp từ của hàng.

5.Các loại các loại ví điện tử hiện nay: (một số loại thông dụng)
5.1. Ví điện tử trong nước:
Ngân lượng: một sản phẩm của PeaceSoft Solutions Corporation
BaoKim: Công ty con của Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam
VnMart: Công ty cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPay)
Payoo: Công ty cổ phần DV Trực tuyến Cộng đồng Việt (VietUnion)
MobiVí: Công ty cổ phần Hỗ trợ DV Thanh toán Việt Phú
MoMo: ví tiền điện tử trên điện thoại di động của VinaPhone
VinaPay: Công ty cổ phần Công nghệ Thanh toán Việt Nam
Netcash: Công ty PayNet
Smartlink: Công ty cổ phần DV Thẻ Smartlink
M_Service: Công ty cổ phần DV Di động Trực tuyến
5.2. Ví điện tử quốc tế:
PayPal (ví điện tử phổ biến và đc chấp nhận rộng rãi nhất thế giới hiện nay):
Hướng dẫn đăng ký PayPal, giới thiệu về PayPal.
AlertPay: Hướng dẫn đăng ký AlertPay.
Moneybookers (ví điện tử đc các trang casino và cá độ online dùng nhiều):
Hướng dẫn đăng ký Moneybookers, giới thiệu về Moneybookers.
WebMoney: Hướng dẫn đăng ký WebMoney.
Liqpay: Hướng dẫn đăng ký Liqpay.
Liberty Reserve: Hướng dẫn đăng ký Liberty Reserve.
Perfect Money: Hư...


 !"#$
%&#& #'()# *#+,-(.
/0!"+1 **0#$&#&.
* .2(3 !"
4+ 56$,78
9:;< 
=> *#+,-(
=?,-@A, "
=B,C#$"%&#&
D #' E# 300F0*#@
G 2".&"C53, .3!*.
HIJ
=3, + 1 *
=3!*<,A,"!*#+,-(
=HK+A,L* GM *NO*
=PQG ,-@?5A, #M L
=RJ!85)#,1.00FSM"0*
TU$,F,F( 
=V;!? .#*!MW7013GX
=YZ#5  GM3, 3!*
=> * . 5
=[)!N #+,-(
# .G!800*K, #+,-($
!"35*K8, #+(0N 
Tìm hiểu về các loại ví điện tử hiện nay ở Việt Nam. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về các loại ví điện tử hiện nay ở Việt Nam. - Người đăng: bangchau255-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Tìm hiểu về các loại ví điện tử hiện nay ở Việt Nam. 9 10 979