Ktl-icon-tai-lieu

TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 4178 lần   |   Lượt tải: 0 lần
www.document.vn
CHƯƠNG I
TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI

I-MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI :

1. Khái quát về ngân hàng thương mại :
1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại và quá trình phát triển của hệ
thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam :
Ngày nay hệ thống ngân hàng thương mại là bộ phận không thể tách rời, tồn
tại tất yếu trong đời sống kinh tế xã hội. Trình độ phát triển của một hệ thống ngân
hàng của một quốc gia phản ánh trình độ phát triển kinh tế của nước đó. Các thông
tin liên quan đến hoạt động ngân hàng là mối quan tâm hàng đầu của chính phủ,
của các doanh nghiệp, của tầng lớp dân cư .
Hình thức sơ khai của ngân hàng thương mại xuất hiện từ trước khi có chủ
nghĩa tư bản, cùng với thời gian hính thức này ngày càng được hoàn chỉnh hơn,
đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng .
Ngân hàng thương mại được biết đến ngân hàngư một trung gian tài chính,
một tổ chức kinh doanh tiền tệ .Trong nền kinh tế chỉ huy, mọi hoạt động đều do
sự áp đặt của Nhà nước, hệ thống ngân hàng tồn tại dưới hình thức là hệ thống
ngân hàng một cấp, trong đó Nhà nước vừa quản lý vừa kinh doanh tiền tệ . Các
ngân hàng hoạt động theo chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nước đề ra nên thường là
ngân hàng thương mại đứng ngoài sản xuất và ít có tác động đến sản xuất . Gần
đây các căn bệnh do tác động của quản lý ngân hàng yếu kém gây ra như quản lý
sản xuất lỏng lẻo, định hướng đầu tư lệch lạc... là tiếng chuông cho các nước có
nền kinh tế chỉ huy .

Trang 1

www.document.vn
Trước năm 1986, Việt Nam chỉ có một ngân hàng duy nhất _ngân hàng Nhà
nước, vừa thực hiện chức năng phát hành tiền,quản lý về tín dụng, vừa cho vay tín
dụng trực tiếp đối với các tổ chức kinh tế.
Vốn cho vay của ngân hàng chủ yếu là vốn ngân sách chuyển sang (30% vốn
định mức của các xí nghiệp ) và một phần vốn nhàn rỗi trên các tài khoản thanh
toán của các tổ chức kinh tế và vốn huy động bằng tiền gửi tiết kiệm của dân
chúng.
Ngân hàng thực hiện cho vay hoàn toàn theo kế hoạch. Kế hoạch cho vay của
ngân hàng có hai loại (kế hoạch cho vay trong định mức(phần 30% từ bộ tài chính
chuyển sang ) và kế hoạch cho vay ngoài định mức khi doanh nghiệp có nhu cầu
vốn vượt định mức.
Lãi suất cho vay trong định mức rất thấp và được hạch toán vào chi phí giá
thành. Lãi suất cho vay ngoài định mức cao hơn và hạch toán vào lợi nhuận trước
khi nộp thuế ngân sách.
Từ tháng 7/1986, Việt Nam bắt đầu thực hiện đổi mới ngân hàng Nhà nước
Việt nam coi đổi ...
www.document.vn
CHƯƠNG I
TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI
I-MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI :
1. Khái quát về ngân hàng thương mại :
1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại và quá trình phát triển của hệ
thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam :
Ngày nay hệ thống ngân hàng thương mại là bộ phận không thể tách rời, tồn
tại tất yếu trong đời sống kinh tế xã hội. Trình độ phát triển của một hệ thống ngân
hàng của một quốc gia phản ánh trình độ phát triển kinh tế của nước đó. Các thông
tin liên quan đến hoạt động ngân hàng mối quan tâm hàng đầu của chính phủ,
của các doanh nghiệp, của tầng lớp dân cư .
Hình thức khai của ngân hàng thương mại xuất hiện từ trước khi chủ
nghĩa bản, cùng với thời gian hính thức này ngày càng được hoàn chỉnh hơn,
đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng .
Ngân hàng thương mại được biết đến ngân hàngư một trung gian tài chính,
một tổ chức kinh doanh tiền tệ .Trong nền kinh tế chỉ huy, mọi hoạt động đều do
sự áp đặt của Nhà ớc, hệ thống ngân hàng tồn tại dưới hình thức hệ thống
ngân hàng một cấp, trong đó Nhà nước vừa quản vừa kinh doanh tiền tệ . Các
ngân hàng hoạt động theo chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nước đề ra nên thường
ngân hàng thương mại đứng ngoài sản xuất ít tác động đến sản xuất . Gần
đây các căn bệnh do tác động của quản ngân hàng yếu kém gây ra như quản
sản xuất lỏng lẻo, định hướng đầu lệch lạc... tiếng chuông cho các nước
nền kinh tế chỉ huy .
Trang 1
TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 9 10 402