Ktl-icon-tai-lieu

Tình huống 5

Được đăng lên bởi Đặng Thuỳ Liên
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 117 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày 11/1/X khách hàng Phạm Văn T đến gặp ngân hàng các anh chị đang công tác với một số thông
tin dưới đây:
1. Nhu cầu vay vốn
- Tên khách hàng: Phạm Văn T
- Địa chỉ: K, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
- Số tiền đề nghị: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn).
- Mục đích: thanh toán tiền mua nhà và đất ở tổ X phường Thịnh Liệt Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Thời hạn: 12 tháng.
- Phương thức trả nợ: trả góp hàng tháng, mỗi kỳ trả 8,3 triệu, riêng tháng cuối trả 8,7 triệu.
- Lãi suất: 1.1%/tháng.
- Tài sản bảo đảm: thế chấp bằng 01 chiếc xe ô tô Daewoo Lacetti EX BKS 29U – 8XXX.

2. Mục đích và nhu cầu vay vốn:
2.1 Mục đích sử dụng vốn vay:
Thanh toán tiền mua căn nhà rộng 04 tầng diện tích sàn 23,5 m 2 tại tổ X phường Thịnh Liệt Quận
Hoàng Mai, HN theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD764XXX do UBND Quận Hoàng Mai
cấp ngày 28/10/X đứng tên ông Trịnh Văn B
Giá bán 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng chẵn).
Ông T đã thanh toán được 350.000.000 đồng tiền mua nhà,
Yêu cầu:

- Các anh/chị yêu cầu khách hàng bổ sung những thông tin gì?
- Hồ sơ tín dụng mà khách hàng phải hoàn thiện
- Kế hoạch thẩm định khách hàng của anh/chị
- Lập tờ trình (có thể giả định các thông tin để lập tờ trình)

1

...
Ngày 11/1/X khách hàng Phạm Văn T đến gặp ngân hàngc anh chị đang công tác với một số thông
tin dưới đây:
1. Nhu cầu vay vốn
- Tên khách hàng: Phạm Văn T
- Địa chỉ: K, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
- Số tiền đề nghị: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn).
- Mục đích: thanh toán tiền mua nhà và đất ở tổ X phường Thịnh Liệt Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Thời hạn: 12 tháng.
- Phương thức trả nợ: trả góp hàng tháng, mỗi kỳ trả 8,3 triệu, riêng tháng cuối trả 8,7 triệu.
- Lãi suất: 1.1%/tháng.
- Tài sản bảo đảm: thế chấp bằng 01 chiếc xe ô tô Daewoo Lacetti EX BKS 29U – 8XXX.
2. Mục đích và nhu cầu vay vốn:
2.1 Mục đích sử dụng vốn vay:
Thanh toán tiền mua căn nrộng 04 tầng diện tích sàn 23,5 m
2
tại tổ X phường Thịnh Liệt Quận
Hoàng Mai, HN theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD764XXX do UBND Quận Hoàng Mai
cấp ngày 28/10/X đứng tên ông Trịnh Văn B
Giá bán 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng chẵn).
Ông T đã thanh toán được 350.000.000 đồng tiền mua nhà,
Yêu cầu:
- Các anh/chị yêu cầu khách hàng bổ sung những thông tin gì?
- Hồ sơ tín dụng mà khách hàng phải hoàn thiện
- Kế hoạch thẩm định khách hàng của anh/chị
- Lập tờ trình (có thể giả định các thông tin để lập tờ trình)
1
Tình huống 5 - Người đăng: Đặng Thuỳ Liên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tình huống 5 9 10 854