Ktl-icon-tai-lieu

Tờ trình thẩm định tín dụng cho vay doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Heocha91
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 6291 lần   |   Lượt tải: 30 lần
NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT

Tp.HCM, ngày...........tháng............năm..................

TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG
(Áp dụng cho doanh nghiệp)
I. GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG
1. Tên khách hàng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ PHƯƠNG NGA
2. Trụ sở chính: 124 Trần Khắc Trân, Phường 9, Quận Phú Nhuận
3. Điện thoại liên hệ: 8115588

Fax: 8119697

4. Giấy CN ĐKKD số: 4102012229

Đăng ký lần đầu ngày: 21/10/2002

5. Ngành nghề kinh doanh: Mua bán đồ chơi trẻ em( trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân
cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an tòan xã hôi, dụng cụ học
sinh văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, bách hóa, hàng may
mặc.Sản xuất đồ chơi trẻ em ( trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ
em hoặc ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an tòan xã hội; trừ tái chế phế thải ). [Chỉ tóm tắt
thật ngắn gọn ngành nghề chính mà khách hàng đang kinh doanh, không liệt kê toàn bộ
theo giấy đăng ký kinh doanh]
6. Người đại diện vay vốn: PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO

Chức vụ: GIÁM ĐỐC

7. Quyết định bổ nhiệm (số, ngày): [nếu người đại diện vay vốn cũng là người đại diện theo
pháp luật và có ghi tên trên giấy đăng ký kinh doanh thì không cần ghi phần này]
II. NHU CẦU VAY VỐN CỦA KHÁCH HÀNG
1. Số tiền đề nghị vay: 1.300.000.000 đồng

Thời hạn vay: 12 tháng

2. Hình thức vay: vay luân chuyển[ghi rõ: vay thông thường/vay luân chuyển]
3. Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động
4. Phương thức trả nợ đề nghị: lãi trả hàng tháng vào cuối tháng, trả nợ gốc một lần vào
cuối kỳ.
5. Tài sản bảo đảm tiền vay:
6. Chủ sở hữu tài sản bảo đảm (bên bảo lãnh):
7. Quan hệ hệ giữa bên vay và bên bảo lãnh:
III. QUAN HỆ GIỮA KHÁCH HÀNG VỚI NAVIBANK VÀ CÁC TCTD KHÁC
1. Quan hệ với Navibank
a) Quan hệ tín dụng: [Lịch sử quan hệ tín dụng, uy tín trong quan hệ tín dụng, mức dư nợ
cao nhất, mức dư nợ thời điểm hiện tại, các sản phẩm tín dụng mà khách hàng đang sử
dụng,...]
b) Quan hệ phi tín dụng: [Các sản phẩm, dịch vụ tại Navibank mà khách hàng đang sử
dụng, mức độ sử dụng các sản phẩm, dịch vụ này,...]
2. Quan hệ với các TCTD khác

TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG

Trang 1/11

NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT

a) Quan hệ tín dụng: [Tên TCTD, thời điểm quan hệ tín dụng, sơ lược về các khoản vay như
mục đích vay, số tiền vay, dư nợ hiện tại, tài sản bảo đảm,..., quá trình trả nợ, mức trả nợ
hiện tại,...]
b) Quan hệ phi tín dụng: [Các sản phẩm, dịch vụ khác mà khách hàng đang sử dụng tại các
TCTD này, mức độ sử dụng các sản phẩm dịch vụ này,...]
3. Tình hình quan hệ tín...
NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT
Tp.HCM, ngày...........tháng............năm..................
TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG
(Áp dụng cho doanh nghiệp)
I. GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG
1. Tên khách hàng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ PHƯƠNG NGA
2. Trụ sở chính: 124 Trần Khắc Trân, Phường 9, Quận Phú Nhuận
3. Điện thoại liên hệ: 8115588 Fax: 8119697
4. Giấy CN ĐKKD số: 4102012229 Đăng ký lần đầu ngày: 21/10/2002
5. Ngành nghề kinh doanh: Mua bán đồ chơi trẻ em( trừ đồ chơi hại cho giáo dục nhân
cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an tòan hôi, dụng cụ học
sinh văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, bách hóa, hàng may
mặc.Sản xuất đồ chơi trẻ em ( trừ đồ chơi hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ
em hoặc nh hưởng đến an ninh, trật tự, an tòan hội; trừ tái chế phế thải ). [Chỉ tóm tắt
thật ngắn gọn ngành nghề chính khách hàng đang kinh doanh, không liệt toàn bộ
theo giấy đăng ký kinh doanh]
6. Người đại diện vay vốn: PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO Chức vụ: GIÁM ĐỐC
7. Quyết định bổ nhiệm (số, ngày): [nếu người đại diện vay vốn cũng là người đại diện theo
pháp luật và có ghi tên trên giấy đăng ký kinh doanh thì không cần ghi phần này]
II. NHU CẦU VAY VỐN CỦA KHÁCH HÀNG
1. Số tiền đề nghị vay: 1.300.000.000 đồng Thời hạn vay: 12 tháng
2. Hình thức vay: vay luân chuyển[ghi rõ: vay thông thường/vay luân chuyển]
3. Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động
4. Phương thức trả nợ đề nghị: i trả ng tháng vào cuối tháng, trả nợ gốc một lần vào
cuối kỳ.
5. Tài sản bảo đảm tiền vay:
6. Chủ sở hữu tài sản bảo đảm (bên bảo lãnh):
7. Quan hệ hệ giữa bên vay và bên bảo lãnh:
III. QUAN HỆ GIỮA KHÁCH HÀNG VỚI NAVIBANK VÀ CÁC TCTD KHÁC
1. Quan hệ với Navibank
a) Quan hệ tín dụng: [Lịch sử quan hệ tín dụng, uy tín trong quan hệ tín dụng, mức nợ
cao nhất, mức nợ thời điểm hiện tại, các sản phẩm tín dụng khách hàng đang sử
dụng,...]
b) Quan h phi tín dụng: [Các sản phẩm, dịch vụ tại Navibank khách hàng đang sử
dụng, mức độ sử dụng các sản phẩm, dịch vụ này,...]
2. Quan hệ với các TCTD khác
TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG Trang 1/11
Tờ trình thẩm định tín dụng cho vay doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tờ trình thẩm định tín dụng cho vay doanh nghiệp - Người đăng: Heocha91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tờ trình thẩm định tín dụng cho vay doanh nghiệp 9 10 865