Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan lạm phát năm 2014 và triển vọng năm 2015

Được đăng lên bởi phamthanhbinh201729176
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 769 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tổng quan lạm phát năm 2014 và triển vọng năm 2015
Vài nét về tình hình lạm phát thế giới
Lạm phát thế giới trong năm 2014 có sự biến động không nhất quán giữa các khu vực. So với năm
2013, lạm phát năm 2014 tăng 0,3 điểm phần trăm (năm 2013 giảm 0,5 điểm phần trăm so với năm
2012) chủ yếu là do sự gia tăng lạm phát ở khu vực cộng đồng các quốc gia độc lập (3,1 điểm phần
trăm), các nước phát triển (tăng 0,5 điểm phần trăm so với năm 2013) và khu vực các nước mới nổi và
đang phát triển (tăng 0,7 điểm phần trăm so với năm 2013). Đối với phần lớn các khu vực còn lại, lạm
phát đều có xu hướng giảm: ASEAN-5 giảm 0,6 điểm phần trăm, các nước đang phát triển châu Á giảm
0,5 điểm phần trăm, khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) giảm 0,8 điểm phần trăm...
Mặc dù nhiều nước thực hiện chính sách tài khoá nới lỏng hoặc cắt giảm lãi suất và sử dụng gói
hỗ trợ tài chính nhằm kích thích kinh tế nhưng do tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2014 gần như chững
lại so với năm 2013, giá cả hàng hoá duy trì mức tăng thấp và liên tục thể hiện xu thế giảm đã khiến lạm
phát ở phần lớn các nước tăng thấp hoặc có xu thế giảm.
Năm 2015, lạm phát thế giới được dự báo có xu hướng tăng so với năm 2014 nhưng nhìn chung,
vẫn duy trì ở mức tăng thấp do giá cả hàng hoá, đặc biệt là giá dầu và giá lương thực - thực phẩm giảm,
tuy nhiên, điều này phụ thuộc nhiều vào sự phục hồi kinh tế của Mỹ, Trung Quốc và sự ổn định chính trị
tại I-rắc, U-crai-na và phản ứng của OPEC.
Theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB, tháng 12/2014), sự sụt giảm của giá dầu và
giá cả các nhóm hàng hoá sẽ khiến cho lạm phát tiếp tục giảm trong thời gian tới. Năm 2015, lạm phát
của khu vực đang phát triển châu Á được dự báo ở mức 3,5%, thấp hơn 0,2 điểm % so với dự báo trước
của ADB bởi giá cả hàng hoá giảm nhiều hơn mức kỳ vọng. Tuy nhiên, mức lạm phát này có thể thay đổi
tuỳ thuộc vào tình hình kinh tế Mỹ. Nếu kinh tế Mỹ đạt mức tăng trưởng 3% trong năm 2015 và Ngân
hàng Trung ương Mỹ điều chỉnh tăng lãi suất (bình quân quý sau cao hơn quý trước 1%) từ quý II/2015,
khi đó, lạm phát của các nước chuyển đổi châu Á (không kể Trung Quốc) có thể sẽ tăng 0,23% trong
trường hợp không có phản ứng chính sách và giảm 0,41% trong trường hợp có phản ứng chính sách.
Theo Báo cáo Triển vọng kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương của World Bank (WB, tháng
10/2014), xu thế giá cả hàng hoá thế giới ổn định, nhu cầu yếu của Trung Quốc và châu Âu có thể tiếp
diễn trong năm 2015, nhưng vẫn có thể xảy ra rủi ro tăng giá hà...
Tổng quan lạm phát năm 2014 và triển vọng năm 2015
Vài nét về tình hình lạm phát thế giới

                 



-
o





 - 

--crai-
 




/2015,


- Thái Bìn




hì cán cân tài chính cán cân tài
- 


- 
    
l- 


-

--crai-na ... nên
- 


- 

 
Tình hình lạm phát trong nước 2014 và dự báo 2015




riêng - 2%),
- 
Tổng quan lạm phát năm 2014 và triển vọng năm 2015 - Trang 2
Tổng quan lạm phát năm 2014 và triển vọng năm 2015 - Người đăng: phamthanhbinh201729176
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tổng quan lạm phát năm 2014 và triển vọng năm 2015 9 10 424