Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm tài chính quốc tế

Được đăng lên bởi Nguyễn Đức Trọng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 350 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Thị trường ngoại hối là nơi nào ? ✖
1.

a. Diễn ra hoạt động mua bán cổ phần và trái phiếu ghi ngoại tệ - Given

2.

b. Giao dịch mua bán công cụ ghi ngoại tệ

3.

c. Giao dịch mua bán kim loại quý

4.

d. Diễn ra việc mua bán các đồng tiền khác nhau

2. Tại thời điểm t, 1 EUR = 1.3 USD , 1 GBP = 1.7 USD. Thì giá EUR / GBP sẽ
là : ✖
1.

a. 0.76 - Given

2.

b. 0.765

3.

c. 1.3077

4.

d. 0.7647

3. Giả sử tại thời điểm t, tỷ giá thị trường : 1 EUR = 1 USD , 1 GBP = 1.5 USD
của ngân hàng : 2 EUR = 1 GBP , 1.5 EUR = 1 GBP . Vậy chi phí giao
dịch = 0 nhà đầu tư có USD, anh ta sẽ khai thác cơ hội = cách nào : ✔
1.

a. Mua GBP với giá 1 GBP = 1.5 USD, dùng bảng mua EUR với giá : 1 GBP = 2 EUR sau
đó bán EUR với giá 1 EUR = 1 USD - Given

2.

b. Mua EUR với giá 1 EUR = 1 USD, chuyển đổi EUR sang GBP với giá 1 GBP = 2 EUR
sau đó mua đôla với giá 1 GBP = 1.5 USD

3.

c. Bán GBP với giá 1 GBP = 1.5 USD sau đó chuyển đổi USD sang EUR sau đó bán EUR
với giá 2 EUR = 1 GBP

4.

d. Anh ta đánh giá không có cơ hội

4. Tỷ giá niêm yết gián tiếp cho biết gì ? ✖
1.

a. Bao nhiêu đơn vị tiền tệ bạn phải có để đổi lấy 1 USD - Given

2.

b. 1 đơn vị ngoại tệ trị giá bao nhiêu USD

3.

c. Bao nhiêu đơn vị ngoại tệ cần có để lấy 1 đơn vị nội tệ

4.

d. Bao nhiêu đơn vị nội tệ bạn cần để đổi lấy 1 đơn vị ngoại tệ

5. Tỷ giá giao ngay hiện tại EUR / USD = 1.3272. Tỷ giá kỳ hạn 3 tháng : EUR
/USD= 1.2728. Nếu tỷ giá giao ngay 3 tháng tới EUR/USD = 1.15. Nếu
bạn có 100.000 EUR trong 3 tháng tới bạn sẽ ? ✖
1.

a. Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn USD - Given

2.

b. Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn EUR

3.

c. Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn EUR

4.

d. Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn USD

6. Tỷ giá giao ngay hiện tại EUR / USD = 1.3272. Tỷ giá kỳ hạn 3 tháng EUR /
USD = 1.2728. Nếu bạn kỳ vọng tỷ giá giao ngay trong 3 tháng tới EUR /
USD = 1.15. Giả sử bạn có 1000 EUR trong 3 tháng tới bạn sẽ ? ✖

1.

a. Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn EUR, nếu dự đoán của bạn đúng bạn sẽ lãi : 12380
USD - Given

2.

b. Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn EUR. Nếu dự đoán đúng bạn sẽ tạo : 12280 USD

3.

c. Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn EUR, nếu dự đoán của bạn đúng bạn sẽ lãi : 12380
USD

4.

d. Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn EUR nếu dự đoán của bạn đúng bạn sẽ lãi : 12380
USD

7. Yết giá giao ngay của hợp đồng EUR là EUR /USD = 1.1236/42 vậy % chênh
lệch giá mua bán là : ✖
1.

a. 0.45% - Given

2.

b. 0.12%

3.

c. 0.013%

4.

d. 0.053%

8. Giả sử tại thời điểm t, ngân hàng A niêm yết : GDP /USD = 1.6727 / 30. M...
1. Thị trường ngoại hối là nơi nào ?
1. a. Diễn ra hoạt động mua bán cổ phần và trái phiếu ghi ngoại tệ - Given
2. b. Giao dịch mua bán công cụ ghi ngoại tệ
3. c. Giao dịch mua bán kim loại quý
4. d. Diễn ra việc mua bán các đồng tiền khác nhau
2. Tại thời điểm t, 1 EUR = 1.3 USD , 1 GBP = 1.7 USD. Thì giá EUR / GBP sẽ
là :
1. a. 0.76 - Given
2. b. 0.765
3. c. 1.3077
4. d. 0.7647
3. Giả sử tại thời điểm t, tỷ giá thị trường : 1 EUR = 1 USD , 1 GBP = 1.5 USD
của ngân hàng : 2 EUR = 1 GBP , 1.5 EUR = 1 GBP . Vậy chi phí giao
dịch = 0 nhà đầu tư có USD, anh ta sẽ khai thác cơ hội = cách nào :
1. a. Mua GBP với giá 1 GBP = 1.5 USD, dùng bảng mua EUR với giá : 1 GBP = 2 EUR sau
đó bán EUR với giá 1 EUR = 1 USD - Given
2. b. Mua EUR với giá 1 EUR = 1 USD, chuyển đổi EUR sang GBP với giá 1 GBP = 2 EUR
sau đó mua đôla với giá 1 GBP = 1.5 USD
3. c. Bán GBP với giá 1 GBP = 1.5 USD sau đó chuyển đổi USD sang EUR sau đó bán EUR
với giá 2 EUR = 1 GBP
4. d. Anh ta đánh giá không có cơ hội
4. Tỷ giá niêm yết gián tiếp cho biết gì ?
1. a. Bao nhiêu đơn vị tiền tệ bạn phải có để đổi lấy 1 USD - Given
2. b. 1 đơn vị ngoại tệ trị giá bao nhiêu USD
3. c. Bao nhiêu đơn vị ngoại tệ cần có để lấy 1 đơn vị nội tệ
4. d. Bao nhiêu đơn vị nội tệ bạn cần để đổi lấy 1 đơn vị ngoại tệ
5. Tỷ giá giao ngay hiện tại EUR / USD = 1.3272. Tỷ giá kỳ hạn 3 tháng : EUR
/USD= 1.2728. Nếu tỷ giá giao ngay 3 tháng tới EUR/USD = 1.15. Nếu
bạn có 100.000 EUR trong 3 tháng tới bạn sẽ ?
1. a. Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn USD - Given
2. b. Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn EUR
3. c. Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn EUR
4. d. Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn USD
6. Tỷ giá giao ngay hiện tại EUR / USD = 1.3272. Tỷ giá kỳ hạn 3 tháng EUR /
USD = 1.2728. Nếu bạn kỳ vọng tỷ giá giao ngay trong 3 tháng tới EUR /
USD = 1.15. Giả sử bạn có 1000 EUR trong 3 tháng tới bạn sẽ ?
Trắc nghiệm tài chính quốc tế - Trang 2
Trắc nghiệm tài chính quốc tế - Người đăng: Nguyễn Đức Trọng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Trắc nghiệm tài chính quốc tế 9 10 659