Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm thanh toán quốc tế

Được đăng lên bởi momom
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 3881 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Trắc nghiệm Thanh toán quốc tế
1. Chế độ bản vị vàng có những đặc điểm lớn gì?
a) Mọi người được tự do đúc tiền vàng theo tiêu chuẩn do
Nhà nước quy định
b) Tiền giấy được tư do đổi ra vàng
c) Vàng được tự do lưu thông trong nước và giữa các nước
với nhau
d) *Chế độ bản vị vàng có cả 3 đặc điểm này.
2. Hệ thống cơ chế tiền tệ trong chế độ bản vị vàng được
tính toán như thế nào?
a) Tính theo hàm kim lượng đồng tiền mỗi nước kể cả các
đồng tiền không quy định hàm lượng vàng
b) Bằng một đồng tiền chủ chốt làm trụ cột, các đồng tiền đều
so sánh với đồng tiền chủ chốt
c) *Tính toán đơn giản, tính giá tiền tệ tính theo “Đồng giá
vàng”, lấy hàm kim lượng của tiền tệ làm căn cứ
d) Tính toán theo từng đôi (Song phương) các đồng tiền có
quan hệ trực tiếp với nhau.
3. Chế độ bản vị vàng hối đoái là gì?
1. Các đồng tiền quốc gia (bản tệ) đổi ra vàng sau đó từ vàng
đổi ra đồng tiền thanh toán quốc tế
2. Từ vàng đổi ra đồng tiền thanh toán quốc tế, sau đó từ
đồng tiền thanh toán quốc tế đổi ra đồng tiền nước mình
3. *Dùng đồng tiền quốc gia (bản tệ) đổi ra đồng tiền chủ
chốt, tức là đồng tiền có quy định hàm lượng vàng, sau đó
từ đồng tiền chủ chốt này đổi ra vàng
4. Các nước phải dùng vàng đổi lấy đồng tiền chủ chốt, sau đó
dùng đồng tiền chủ chốt (tức là đồng tiền có quy định hàm
lượng vàng) đổi ra đồng tiền quốc gia (bản tệ).
4. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) ra đời trong bối cảnh nào

Phe phát xít thua trận sau chiến tranh thế giới thứ 2, Liên
xô, Mỹ và phe đồng minh thắng trận, Mỹ giàu lên sau
chiến tranh.
b) Sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933, kinh tế
toàn cầu suy sụp, tương quan lực lượng kinh tế giữa Mỹ và
Châu Âu thay đổi sau chiến tranh.
c) Đồng Dollar Mỹ lên giá, các đồng tiền các nước Châu âu
mất giá nhanh, các nước Tây Âu thiếu hụt cán cân thanh
toán quốc tế.
d) *Tất cả các bối cảnh trên.
5. IMF ra đời dựa trên các đề án nào?
a) Đề án của Melton Friedman
b) *Đề án của Harry White và John Maynard Keynes.
c) Đề án của John Maynard Keynes và Samuelson
d) Đề án của chính phủ Mỹ.
6. Hiệp ước nào quyết định sự sa đời của IMF?
a) Berlin
b) Jamaica
c) *Breton Wood
d) Wasington
7. Theo điều lệ IMF có nhiệm vụ gì?
a) Thúc đẩy hợp tác giữa các nước hội viện.
b) Duy trì sức mua các đồng tiền, tránh phá giá tiền tệ.
c) Thiết lập chế độ thanh toán đa biên và cho các hội viên vay.
d) *Tất cả các nhiệm vụ trên.
8. Tỷ giá cố định dựa trên USD quy định như thế nào?
a) Tỷ giá 1,2 USD = 1 SRD nếu tỷ giá đó thay đổi Mỹ sẽ can
thiệp bằng USD.
a)

Quy định tỷ giá cố địn...
Trắc nghiệm Thanh toán quốc tế
1. Chế độ bản vị vàng có những đặc điểm lớn gì?
a) Mọi người được tự do đúc tiền vàng theo tiêu chuẩn do
Nhà nước quy định
b) Tiền giấy được tư do đổi ra vàng
c) Vàng được tự do lưu thông trong nước và giữa các nước
với nhau
d) *Chế độ bản vị vàng có cả 3 đặc điểm này.
2. Hệ thống cơ chế tiền tệ trong chế độ bản vị vàng được
tính toán như thế nào?
a) Tính theo hàm kim lượng đồng tiền mỗi nước kể cả các
đồng tiền không quy định hàm lượng vàng
b) Bằng một đồng tiền chủ chốt làm trụ cột, các đồng tiền đều
so sánh với đồng tiền chủ chốt
c) *Tính toán đơn giản, tính giá tiền tệ tính theo “Đồng giá
vàng”, lấy hàm kim lượng của tiền tệ làm căn cứ
d) Tính toán theo từng đôi (Song phương) các đồng tiền có
quan hệ trực tiếp với nhau.
3. Chế độ bản vị vàng hối đoái là gì?
1. Các đồng tiền quốc gia (bản tệ) đổi ra vàng sau đó từ vàng
đổi ra đồng tiền thanh toán quốc tế
2. Từ vàng đổi ra đồng tiền thanh toán quốc tế, sau đó từ
đồng tiền thanh toán quốc tế đổi ra đồng tiền nước mình
3. *Dùng đồng tiền quốc gia (bản tệ) đổi ra đồng tiền chủ
chốt, tức là đồng tiền có quy định hàm lượng vàng, sau đó
từ đồng tiền chủ chốt này đổi ra vàng
4. Các nước phải dùng vàng đổi lấy đồng tiền chủ chốt, sau đó
dùng đồng tiền chủ chốt (tức là đồng tiền có quy định hàm
lượng vàng) đổi ra đồng tiền quốc gia (bản tệ).
4. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) ra đời trong bối cảnh nào
trắc nghiệm thanh toán quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm thanh toán quốc tế - Người đăng: momom
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
trắc nghiệm thanh toán quốc tế 9 10 764