Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm thị trường chứng khoán

Được đăng lên bởi jen_kut3
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2079 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu 1: Điều nào sau đây đúng vs TTCK thứ cấp
A. Chủ thể giao dịch trên thị trường là tổ chức phát hành
B. Thị trường mua đi bán lại chúng khoán đã phát hành
C. Thị trường chứng khoán đích danh và giao dịch khối
D. Là nơi giao dịch các chúng khoán của công ty cổ phần tư nhân
Câu 2: Thị trường OTC là:
A. Thị trường giao dịch chứng khoán loại 1
B. Thị trường giao dịch theo phương thức khớp lệnh
C Thị trường giao dịch theo loại chứng khoán đã niêm yết trên SGD
D. Thị trường giao dịch thỏa thuận hoắc theo giá niêm yết
Câu 3: Một ct có cổ phiếu ưu đãi k tích lũy được trả cổ tức hàng năm là 7USD. Năm
trước do hoạt động kinh doanh k có lãi ct k trả cổ tức. Năm nay nếu ct tuyên bố trả cổ
tức, cổ đông ưu đãi nắm giữ cổ phiếu sẽ được nhận:
A.10$
B.7
C.14
D. sai hết
Câu 4: Khi phá sản, giải thể ct, người nắm giữ trái phiếu sẽ được hoàn trả vốn:
A. Trước các khoản v ay có thế chấp và các khoản phải trả.
B. Trước các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông
C. Sau các khoản vay có thế chấp và các khoản phải trả
D. Trước thuế
Câu 5: Khi kinh doanh k có lãi, ct cổ phần vẫn phải:
A. Trả lãi cho trái chủ
B. K trả trái tức và cổ tức
C. Trả cổ tức cho cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi
D. Trả cổ tức cho cổ đông thường.
Câu 6: Công thức liên quan đến VN-Index
Câu 7: CT cổ phần XYZ có lượng cổ phiếu đang lưu hành đầu năm N là 950000 cổ phiếu
thường, 325000 cổ phiếu ưu đãi, mệnh giá 20000d/cp, cổ tức 15%/năm. Trong năm ct đã
mua lại 150000 cp thường và bán 100000 cp quỹ. Sô lượng cp thường đang lưu hành là:
A.1225000
B.900000
C. 1200000
D.325000
Câu 8: Cp thường và trái phiếu DN có cùng đặc điểm là:
A. Có thu nhập phụ thuộc vào hoạt động của CT.
B. Có quyền biểu quyết
C. Có lãi suất cố định
D. sai hết
Câu 9: Bước đầu tiên trong quy trình đk làm thành viên lưu ký của trung tâm lưu kỳ CK
là:
A. Đóng góp quỹ hỗ trợ thanh toán và phí thành viên
B. tổ chức đk hoạt động lưu ký nộp hồ sơ đk thành viên lưu ký
C. gửi đơn xin đk thành viên lưu ký.
D. nộp tiền vào trung tâm lưu ký CK

Câu 10: hiện nay thời hạn thanh toán giao dịch CK theo phương thức khớp lệnh được quy
định trên TTCK tập trung là:
A. T + 3
B. T+1
C. T+0
D. T+2
Câu 11: Hệ thống đk, lưu ký, thanh toán bù trừ CK thực hiện các hoạt động chính:
A. ĐK CK
B. Thanh toán bù trừ chứng khoán
C. Lưu ký CK
D. đúng hết
Câu 12: Câu nào đúng vs thị trường sơ cấp
A. chuyển quyền sở hữu CK giữa các nhà đầu tư
B. Mua bán CK của các ct vừa và nhỏ
C. mua đi bán lại các loại CK đã phát hành ở thị trương 1
D. huy động vốn đâu tư cho n...
Câu 1: Điều nào sau đây đúng vs TTCK thứ cấp
A. Chủ thể giao dịch trên thị trường là tổ chức phát hành
B. Thị trường mua đi bán lại chúng khoán đã phát hành
C. Thị trường chứng khoán đích danh và giao dịch khối
D. Là nơi giao dịch các chúng khoán của công ty cổ phần tư nhân
Câu 2: Thị trường OTC là:
A. Thị trường giao dịch chứng khoán loại 1
B. Thị trường giao dịch theo phương thức khớp lệnh
C Thị trường giao dịch theo loại chứng khoán đã niêm yết trên SGD
D. Thị trường giao dịch thỏa thuận hoắc theo giá niêm yết
Câu 3: Một ct có cổ phiếu ưu đãi k tích lũy được trả cổ tức hàng năm là 7USD. Năm
trước do hoạt động kinh doanh k có lãi ct k trả cổ tức. Năm nay nếu ct tuyên bố trả cổ
tức, cổ đông ưu đãi nắm giữ cổ phiếu sẽ được nhận:
A.10$
B.7
C.14
D. sai hết
Câu 4: Khi phá sản, giải thể ct, người nắm giữ trái phiếu sẽ được hoàn trả vốn:
A. Trước các khoản v ay có thế chấp và các khoản phải trả.
B. Trước các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông
C. Sau các khoản vay có thế chấp và các khoản phải trả
D. Trước thuế
Câu 5: Khi kinh doanh k có lãi, ct cổ phần vẫn phải:
A. Trả lãi cho trái chủ
B. K trả trái tức và cổ tức
C. Trả cổ tức cho cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi
D. Trả cổ tức cho cổ đông thường.
Câu 6: Công thức liên quan đến VN-Index
Câu 7: CT cổ phần XYZ có lượng cổ phiếu đang lưu hành đầu năm N là 950000 cổ phiếu
thường, 325000 cổ phiếu ưu đãi, mệnh giá 20000d/cp, cổ tức 15%/năm. Trong năm ct đã
mua lại 150000 cp thường và bán 100000 cp quỹ. Sô lượng cp thường đang lưu hành là:
A.1225000
B.900000
C. 1200000
D.325000
Câu 8: Cp thường và trái phiếu DN có cùng đặc điểm là:
A. Có thu nhập phụ thuộc vào hoạt động của CT.
B. Có quyền biểu quyết
C. Có lãi suất cố định
D. sai hết
Câu 9: Bước đầu tiên trong quy trình đk làm thành viên lưu ký của trung tâm lưu kỳ CK
là:
A. Đóng góp quỹ hỗ trợ thanh toán và phí thành viên
B. tổ chức đk hoạt động lưu ký nộp hồ sơ đk thành viên lưu ký
C. gửi đơn xin đk thành viên lưu ký.
D. nộp tiền vào trung tâm lưu ký CK
Trắc nghiệm thị trường chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm thị trường chứng khoán - Người đăng: jen_kut3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Trắc nghiệm thị trường chứng khoán 9 10 908