Ktl-icon-tai-lieu

Trung gian tài chính phi ngân hàng

Được đăng lên bởi Giang Giang
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 895 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nhóm 2

I

Khái niệm

II

Đặc điểm

III

sự khác nhau giữa NHTM và TGTCPNH

IV

Hoạtđộngcủabhkdởviệtnam

V

Thực trạng ở Việt Nam

VI

Giải pháp

I. Khái niệm

 Tổ chức tài chính phi Ngân hàng là loại hình tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực tài chính –
tiền tệ.

 Thực hiện một số hoạt động Ngân hàng như hoạt động kinh doanh thường xuyên

Hoạt động chủ yếu của trung gian tài chính phi ngân hàng:

II. Đặc điểm

 Huy động các món tiền gửi có kỳ hạn để đưa vào lĩnh vực đầu tư.

- Cung cấp một số loại hình dịch vụ ngân hàng.

SựkhácnhaugiữaTGTCPNHvàNHTM

 Không tham gia vào quá trình tạo tiền
không bị chi phối, điều hành, kiểm soát chặt chẽ của Ngân hàng Trung ương

 Các khoản đầu tư vào lĩnh vực chứng khoán, cho vay tiêu dùng và thế chấp.
 Tăng cường dịch vụ trên các mặt môi giới, đại lý chứng khoán và các dịch vụ ủy
thác

III.SựkhácnhaugiữaTGTCPNHvàNHTM

 Tạo cơ hội sinh lời cho cá nhân
 Cung cấp các dịch vụ tài chính đa dạng, tăng cường áp lực cạnh tranh với các
ngân hàng thương mại

chất lượng dịch vụ cải thiện.

 Bảo vệ khoản đầu tư và phân tán rủi ro cho các nhà đầu tư trong xã hội.

SựkhácnhaugiữaTGTCPNHvàNHTM

- Tổ chức nhận tiền gửi không kỳ hạn
- Thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng
- Trung gian thanh toán
- Có khả năng tạo tiền
- Rủi ro mang tính lan truyền
- Thị phần lớn
- Đẩy mạnh dịch vụ thanh toán để thu phí
- Đẩy mạnh cho vay trung dài
- Chịu sự kiểm soát chặt của NHTW.

- Tổ chức không nhận tiền gửi không kỳ hạn
- Thực hiện 1 số hoạt động NH
- Không có chức năng trung gian thanh toán
- Không có khả năng tạo tiền
- Rủi ro không mang tính lan truyền
- Thị phần nhỏ
- Môi giới, đại lí ủy thác

-Cho vay tư nhân tiêu dùng trả góp
-NHTW kiểm soát nhưng không chặt chẽ

IV.HoạtđộngcủaBHKD ởViệtNam
1.Kháiniệm
Làhìnhthứcbảohiểmdocáctổchứckinhdoanhbảohiểmtiếnhànhtrêncơsởhuyđộngsựđóng
gópcủacáctổchức,cánhânthamgiabảohiểmđểhìnhthànhnênquỹbảohiểmvàphânphối
sửdụngchúngđểbồithườngchotổnthấtcóthểxảyrađốivớiđốitượngbảohiểm

2.ĐặcđiểmcủaBHKD
HoạtđộngcủaBHKDlàhướngtớimụctiêulợinhuận
BHKDvừamangtínhchấtbồihoàn,vừamangtínhchấtkhôngbồihoàn.
TínhchấtbồihoàncủaBHKDkhôngxácđịnhtrướcđượckhônggianvàthờigianmàchỉcót
hểxácđịnhđượckhirủirothựctếđãxảyra

MứcđộbồihoàncủaBHKDthườnglớnhơnrấtnhiềusovớimứcphíbảohiểm.

3.NguyêntắchoạtđộngcủaBHKD
Bảođảmquyềnlợicủangườithamgiabảohiểm
Lấysốđôngbùsốít
Sànglọcrủi...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trung gian tài chính phi ngân hàng - Người đăng: Giang Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Trung gian tài chính phi ngân hàng 9 10 388