Ktl-icon-tai-lieu

TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC, CANADA VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 352 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH - KINH NGHIỆM
CỦA TRUNG QUỐC, CANADA VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Từ khi thực hiện chính sách mở cửa, nền kinh tế Việt Nam đã có
những bước tiến đáng kể trong việc ổn định và phát triển trên cơ sở từng
bước thâm nhập vào nền kinh tế thế giới. Việc chính thức gia nhập Hiệp
hội các quốc gia Đông Nam á (năm 1995) kèm theo là những cam kết
tham gia khu vực Mậu dịch tự do châu á (AFTA) và việc ký kết Hiệp
định thương mại Việt - Mỹ là những mốc sự kiện lịch sử quan trọng
trong tiến trình gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) của Việt
Nam. Theo đà phát triển đó, Việt Nam sẽ phải mở cửa thị trường ở hầu
hết các lĩnh vực, trong đó có thị trường dịch vụ tài chính. Bài viết này
xem xét những mặt tích cực và tiêu cực của việc tự do hoá tài chính đã
từng diễn ra ở các nước trên thế giới, nghiên cứu những kinh nghiệm mở
cửa của thị trường Trung Quốc (một nước đang phát triển và có những
điều kiện kinh tế xã hội và chính trị gần giống với Việt Nam) và Canada
(một nước phát triển và đã là thành viên của GATT hơn 50 năm), từ đó
rút ra một số bài học cho tiến trình mở cửa thị trường tài chính của Việt
Nam trong thời gian sắp tới.
I. Những khía cạnh của tự do hoá tài chính.
1. Những mặt lợi
Nhìn từ góc độ kinh tế, hoạt động dịch vụ tài chính cũng giống như
các hoạt động trao đổi mua bán các hàng hoá và dịch vụ khác, có thể có
những tác động tích cực đến thu nhập và sự tăng trưởng của tất cả các
đối tác tham gia. Lợi ích của việc tự do hoá các hoạt động thương mại
trong lĩnh vực dịch vụ tài chính có thể có được nhìn nhận trên một số
giác độ sau:
a. Tự do hoá tài chính sẽ tăng thêm áp lực cạnh tranh làm cho khu
vực dịch vụ tài chính hoạt động có hiệu quả và ổn định hơn, đồng thời
giúp các tổ chức tài chính nội địa có điều kiện cải thiện năng lực quản

lý.
b. Tự do hoá tài chính sẽ làm tăng thêm chất lượng các dịch vụ tài
chính được cung cấp (do sự độc quyền bị loại bỏ). Người tiêu dùng có
thể được hưởng những sản phẩm dịch vụ mới, đa dạng, tiện ích với chi
phí và thời gian ít nhất.
c. Tự do hoá các dịch vụ tài chính đem đến nhiều cơ hội cho việc
chuyển giao công nghệ và làm giảm thiểu những rủi ro có tính hệ thống.
d. Tự do hoá các dịch vụ tài chính tạo điều kiện cho việc thiết lập
một chính sách kinh tế vĩ mô có hiệu quả hơn phù hợp với những điều
kiện trong một nền kinh tế mở, trên cơ sở đó thực hiện phân phối nguồn
lực một cách có hiệu quả trên cơ sở khai thác tối đa lợi thế kinh tế trong
nước và thế giới.
Kết quả của nhiều nghiên cứu đã cho thấy ...
TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH - KINH NGHIM
CỦA TRUNG QUỐC, CANADA VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM
TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC, CANADA VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC, CANADA VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC, CANADA VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM 9 10 60