Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển tập câu hỏi phỏng vấn vào ngân hàng

Được đăng lên bởi thao-dinh1
Số trang: 362 trang   |   Lượt xem: 5954 lần   |   Lượt tải: 59 lần
TUYỂN TẬP CÂU HỎI PHỎNG VẤN VÀO NGÂN HÀNG

[MỤC LỤC] [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [P6] [PL]

TUYỂN TẬP CÂU HỎI PHỎNG VẤN VÀO NGÂN HÀNG
The collection of Banking Interview Questions

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU .............................................................................................................................. 3
BẢNG TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH ............................................. 4
PHẦN 1: CHUẨN BỊ CHO MỘT CUỘC PHỎNG VẤN .......................................................... 8
Chương 1: Trang phục phỏng vấn ......................................................................................................... 8
Chương 2: Cử chỉ, thái độ khi phỏng vấn ............................................................................................ 17
Chương 3: Những chú ý ...................................................................................................................... 18

PHẦN 2: NHỮNG LỜI KHUYÊN CHO CUỘC PHỎNG VẤN ĐẦU TIÊN.......................... 20
PHẦN 3: CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUNG ........................................................................... 23
Chương 1: Hỏi về thông tin cá nhân .................................................................................................... 23
Chương 2: Hỏi về quá trình công tác ................................................................................................... 45
Chương 3: Hỏi về vị trí ứng tuyển ....................................................................................................... 54

PHẦN 4: CÂU HỎI PHỎNG VẤN NGHIỆP VỤ .................................................................... 79
Chương 1: Câu hỏi vị trí giao dịch viên .............................................................................................. 80
Chương 2: Câu hỏi nghiệp vụ tín dụng................................................................................................ 96
Chương 3: Câu hỏi vị trí Kế toán ngân hàng / Kế toán nội bộ .......................................................... 187
Chương 4: Câu hỏi vị trí Thanh toán quốc tế .................................................................................... 205
Chương 4: Câu hỏi vị trí Thẩm định và Tái thẩm định...................................................................... 224
Chương 5: Câu hỏi vị trí Pháp chế và Kiểm soát tín dụng ................................................................ 248

PHẦN 5: HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT CV, THƯ XIN VIỆC VÀ THƯ CẢM ƠN ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển tập câu hỏi phỏng vấn vào ngân hàng - Người đăng: thao-dinh1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
362 Vietnamese
Tuyển tập câu hỏi phỏng vấn vào ngân hàng 9 10 693