Ktl-icon-tai-lieu

Tỷ giá hối đoái năm 2009-2014

Được đăng lên bởi thaibinh15051996
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 710 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG I: LỜI MỞ ĐẦU
I.
Lý do chọn đề tài
TGHĐ là một trong những vấn đề phức tạp, nhạy cảm và là một yếu tố vô cùng quan
trọng. Không ít nền kinh tế lâm vào tình trạng khó khăn do TGHĐ gây ra. TGHĐ đang
thu hút một sự chú ý đặc biệt của các nhà kinh tế, các nhà chính trị và nó đã trở thành một
chủ đề thảo luận sôi nổi và kéo dài không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Trong một
loạt các chính sách tài chính - tiền tệ, thì chính sách điều chỉnh TGHĐ mà điển hình là
chính sách nâng giá tiền tệ hay phá giá tiền tệ đóng một vai trò hết sức quan trọng trong
việc điều tiết nền kinh tế cả về đối nội lẫn đối ngoại.
Với chính sách TGHĐ, CP các quốc gia có thể đưa nền kinh tế thoát ra khỏi những
cuộc khủng hoảng giá dầu, cuộc khủng hoảng tài chính và ngược lại cũng có thể vì một
chính sách TGHĐ không hợp lý mà đưa nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái nghiêm
trọng. Thêm vào đó, tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát, giảm tỷ lệ thất nghiệp, cân
bằng cán cân thương mại, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, nhìn nhận vấn đề xuất
nhập khẩu luôn là những mục tiêu kinh tế quan trọng của mọi quốc gia, đặc biệt là trong
xu thế toàn cầu hoá hiện nay; để thực hiện được những mục tiêu đó, tùy vào tình hình cụ
thể của từng nước mà áp dụng chính sách điều chỉnh TGHĐ cho phù hợp.
Nhận thấy rõ tầm quan trọng của vấn đề TGHĐ trong xu thế phát triển của nền kinh tế
thế giới cũng như tính cấp thiết của vấn đề này đối với nền kinh tế của Việt Nam. Đặc
biệt là sau khi Việt Nam tiến hàng công cuộc mở cửa cải cách nền kinh tế vào năm 1986,
việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO vào ngày 1/1/2007, ảnh hưởng của cuộc
khủng hoảng kinh tế thế giới diễn ra vào năm 2008 tới nền kinh tế Việt Nam, điển hình là
trong năm 2009. Có thể nói năm 2009 là một năm “tiền tệ” tại Việt Nam. Với sự gia tăng
mạnh mẽ của TGHĐ chủ yếu là tỷ giá VND/USD, giá trị nhập siêu tăng mạnh so với các
năm trước, lạm phát có tình hình diễn biên phức tạp trong năm 2010, giá vàng tăng lên
chóng mặt liên tục phá kỷ lục về mức độ tăng giá cũng như giá cao nhất, giới đầu cơ liên
tục làm giá. Bên cạnh đó, hiện tượng đô la hóa tăng cao, hiện tượng tích trữ ngoại tệ
trong người dân còn phổ biến dẫn đến sự khan hiếm ngoại tệ cục bộ, cán cân thanh toán
bị thâm hụt nặng nề làm lãi suất ngân hàng tăng kịch trần đã tác động tới TGHĐ. Để làm
rõ nhứng tác động đó tới TGHĐ cùng với hiểu rõ thực trang TGHĐ thực tế ở Việt Nam,
do đó, em đã chọn đề tài: “Tình hình biến động tỷ giá hối đoái ở Việt Nam giai đoạn
2009-2014” cho...
CHƯƠNG I: LỜI MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài
TGHĐ là một trong những vấn đề phức tạp, nhạy cảm và là một yếu tố vô cùng quan
trọng. Không ít nền kinh tế lâm vào tình trạng khó khăn do TGHĐ gây ra. TGHĐ đang
thu hút một sự chú ý đặc biệt của các nhà kinh tế, các nhà chính trị và nó đã trở thành một
chủ đề thảo luận sôi nổi và kéo dài không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Trong một
loạt các chính sách tài chính - tiền tệ, thì chính sách điều chỉnh TGHĐ mà điển hình là
chính sách nâng giá tiền tệ hay phá giá tiền tệ đóng một vai trò hết sức quan trọng trong
việc điều tiết nền kinh tế cả về đối nội lẫn đối ngoại.
Với chính sách TGHĐ, CP các quốc gia có thể đưa nền kinh tế thoát ra khỏi những
cuộc khủng hoảng giá dầu, cuộc khủng hoảng tài chính và ngược lại cũng có thể vì một
chính sách TGHĐ không hợp lý mà đưa nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái nghiêm
trọng. Thêm vào đó, tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát, giảm tỷ lệ thất nghiệp, cân
bằng cán cân thương mại, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, nhìn nhận vấn đề xuất
nhập khẩu luôn là những mục tiêu kinh tế quan trọng của mọi quốc gia, đặc biệt là trong
xu thế toàn cầu hoá hiện nay; để thực hiện được những mục tiêu đó, tùy vào tình hình cụ
thể của từng nước mà áp dụng chính sách điều chỉnh TGHĐ cho phù hợp.
Nhận thấy rõ tầm quan trọng của vấn đề TGHĐ trong xu thế phát triển của nền kinh tế
thế giới cũng như tính cấp thiết của vấn đề này đối với nền kinh tế của Việt Nam. Đặc
biệt là sau khi Việt Nam tiến hàng công cuộc mở cửa cải cách nền kinh tế vào năm 1986,
việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO vào ngày 1/1/2007, ảnh hưởng của cuộc
khủng hoảng kinh tế thế giới diễn ra vào năm 2008 tới nền kinh tế Việt Nam, điển hình là
trong năm 2009. Có thể nói năm 2009 là một năm “tiền tệ” tại Việt Nam. Với sự gia tăng
mạnh mẽ của TGHĐ chủ yếu là tỷ giá VND/USD, giá trị nhập siêu tăng mạnh so với các
năm trước, lạm phát có tình hình diễn biên phức tạp trong năm 2010, giá vàng tăng lên
chóng mặt liên tục phá kỷ lục về mức độ tăng giá cũng như giá cao nhất, giới đầu cơ liên
tục làm giá. Bên cạnh đó, hiện tượng đô la hóa tăng cao, hiện tượng tích trữ ngoại tệ
trong người dân còn phổ biến dẫn đến sự khan hiếm ngoại tệ cục bộ, cán cân thanh toán
bị thâm hụt nặng nề làm lãi suất ngân hàng tăng kịch trần đã tác động tới TGHĐ. Để làm
rõ nhứng tác động đó tới TGHĐ cùng với hiểu rõ thực trang TGHĐ thực tế ở Việt Nam,
do đó, em đã chọn đề tài: “Tình hình biến động tỷ giá hối đoái ở Việt Nam giai đoạn
2009-2014” cho đề án của mình.
Tỷ giá hối đoái năm 2009-2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tỷ giá hối đoái năm 2009-2014 - Người đăng: thaibinh15051996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tỷ giá hối đoái năm 2009-2014 9 10 219