Ktl-icon-tai-lieu

Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống ngân hàng cho doanh nghiệp tư nhân

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 4025 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SINHVIENNGANHANG.COM
Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ

CHƢƠNG 1
GIỚI THIỆU CHUNG
1.1. Thuyết minh về sự cần thiết của đề tài
Trong nền kinh tế thị trường, vấn đề vốn luôn là vấn đề được các doanh
nghiệp quan tâm hàng đầu. Ở các nước có nền kinh tế và thị trường vốn phát
triển mạnh, việc giải quyết nhu cầu vốn đến từ nhiều nguồn khác nhau. Chẳng
hạn như từ hệ thống ngân hàng, từ các hoạt động liên minh hay thông qua các tập
đoàn tài chính và thị trường vốn. Tuy nhiên ở các quốc gia đang phát triển do nền
kinh tế chưa phát triển vững mạnh để hình thành các tập đoàn tài chính và thị
trường vốn cũng hoạt động chưa hiệu quả, nên nguồn cung cho nhu cầu vốn đến
từ hệ thống ngân hàng là chủ yếu.
Trong năm những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đang phát triển với tốc
độ khá nhanh và mạnh mẽ, đặc biệt kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO, đã và
đang mở ra nhiều cơ hội cho sự phát triển của các doanh nghiệp (DN) Việt Nam.
Nhưng nhìn chung, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân
với qui mô còn nhỏ, kinh nghiệm quản lý còn yếu kém nên chưa tạo được uy tín
và mối quan hệ thân thiết với các ngân hàng. Chính vì thế hiện nay đang xảy ra
một tình trạng là các Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) có nhu cầu về vốn rất lớn
cho việc mở rộng sản xuất và tái đầu tư nhưng lại không thể tiếp cận nguồn tín
dụng từ phía Ngân hàng (NH).
Bên cạnh đó, nhận định của nhiều nhà phân tích kinh tế cho rằng hệ thống
ngân hàng Việt Nam đang có nhiều khởi sắc và dần hoàn thiện hơn sau nhiều
năm xây dựng và đổi mới. Nhận định ấy xuất phát từ hiện thực là việc mở rộng
phạm vi và lĩnh vực hoạt động của hầu hết các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên,
mục tiêu hoạt động của các ngân hàng thương mại là tối đa hoá lợi nhuận và
giảm thiểu rủi ro. Chính vì vậy mà phần lớn các ngân hàng không hứng thú với
việc cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân có qui mô
không lớn lắm vay. Bởi vì mặc dù cho vay các đối tượng này có khả năng thu
được lợi nhuận cao nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro rất lớn và theo họ thì mức lợi
nhuận đạt được không đủ để có thể rủi ro mà họ gặp phải.
GVHD: TS. Võ Thành Danh

1

SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình

SINHVIENNGANHANG.COM
Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ

Qua thực tế đó, có thể nhận thấy có một nghịch lý đang diễn ra trong nền kinh
tế đó là sự không gặp nhau giữa hai bên cung - cầu vốn mặc dù một bên là Doanh
nghiệp tư nhân có nh...
SINHVIENNGANHANG.COM
Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ
GVHD: TS. Võ Thành Danh SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình
1
CHƢƠNG 1
GIỚI THIỆU CHUNG
1.1. Thuyết minh về sự cần thiết của đề tài
Trong nền kinh tế thị trường, vấn đề vốn luôn vấn đ được các doanh
nghiệp quan tâm hàng đầu. các nước nền kinh tế thị trường vốn phát
triển mạnh, việc giải quyết nhu cầu vốn đến từ nhiều nguồn khác nhau. Chẳng
hạn như từ hệ thống ngân hàng, từ các hoạt động liên minh hay thông qua các tập
đoàn tài chính và thị trường vốn. Tuy nhiên ở các quốc gia đang phát triển do nền
kinh tế chưa phát triển vững mạnh để hình thành các tập đoàn tài chính thị
trường vốn cũng hoạt động chưa hiệu quả, nên nguồn cung cho nhu cầu vốn đến
từ hệ thống ngân hàng là chủ yếu.
Trong năm những m gần đây, nền kinh tế Việt Nam đang phát triển với tốc
độ khá nhanh mạnh mẽ, đặc biệt kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO, đã
đang mở ra nhiều hội cho sự phát triển của các doanh nghiệp (DN) Việt Nam.
Nhưng nhìn chung, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân
với qui mô còn nhỏ, kinh nghiệm quản lý còn yếu kém nên chưa tạo được uy n
mối quan hệ thân thiết với các ngân hàng. Chính thế hiện nay đang xảy ra
một tình trạng các Doanh nghiệp nhân (DNTN) nhu cầu về vốn rất lớn
cho việc mrộng sản xuất tái đầu nhưng lại không thể tiếp cận nguồn tín
dụng từ phía Ngân hàng (NH).
Bên cạnh đó, nhận định của nhiều nhà phân tích kinh tế cho rằng hệ thống
ngân hàng Việt Nam đang nhiều khởi sắc dần hoàn thiện hơn sau nhiều
năm xây dựng đổi mới. Nhận định ấy xuất phát từ hiện thực việc mở rộng
phạm vi và lĩnh vực hoạt động của hầu hết các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên,
mục tiêu hoạt động của các ngân hàng thương mại tối đa hoá lợi nhuận
giảm thiểu rủi ro. Chính vậy mà phần lớn các ngân hàng không hứng thú với
việc cho các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp nhân qui
không lớn lắm vay. Bởi mặc cho vay các đối ợng y khả ng thu
được lợi nhuận cao nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro rất lớn theo họ thì mức lợi
nhuận đạt được không đủ để có thể rủi ro mà họ gặp phải.
Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống ngân hàng cho doanh nghiệp tư nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống ngân hàng cho doanh nghiệp tư nhân - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống ngân hàng cho doanh nghiệp tư nhân 9 10 797