Ktl-icon-tai-lieu

Xây Dựng Phần Mềm Xét Tuyển Nhân Sự

Được đăng lên bởi buitrongkhiem1992-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 157 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài Tập Nhóm 2
Đề tài: Xây Dựng Phần Mềm Xét Tuyển Nhân Sự
I.

Khảo sát hiện trạng
1. Yêu cầu tuyển dụng nhân sự
Yêu cầu này sẽ do Trưởng phòng / Trưởng bộ phận của các phòng ban đảm
trách. Khi có yêu cầu tuyển dụng nhân sự mới, các Trương phòng/ Trưởng bộ
phận đưa ra yêu cầu tuyển dụng nhân sự trình lên ban giám đốc phê duyệt.

2. Phê duyệt yêu cầu
Công việc này do các cán bộ phê duyệt, Giám đốc công ty, Giám đốc nhân
sự đảm trách. Sau khi yêu cầu tuyển dụng được lập, yêu cầu sẽ được chuyển cho
các cấp lãnh đạo phê duyệt (đã được chỉ định trước). Tại đây nhân viên phê duyệt
có thể xem kế hoạch nhân sự ( được lập từ đầu năm) để đưa ra quyết định:

-

Nếu chấp nhận yêu cầu thì nhân viên phê duyệt sẽ bổ sung một số thông tin

trước khi chuyển lại cho phòng nhân sự để lưu thông tin đợt tuyển và các vị trí cần tuyển.

-

Nếu không chấp nhận: ghi rõ lý do không chấp nhận.
3. Thông báo tuyển dụng
Công việc này do nhân viên phòng nhân sự thực hiện. Sau khi yêu cầu
tuyển dụng đã được phê duyệt, yêu cầu tuyển dụng sẽ được in ra để có thể thông
báo ở bảng tin, đăng báo, đăng trên các trang web…

4. Nhận hồ sơ ứng cư viên
Ứng cử viên nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nhân sự. Ứng cử viên sẽ điền
thông tin vào phiếu đăng ký tuyển dụng bao gồm:

-

Họ tên

-

Ngày sinh

-

Giới tính

-

Nơi sinh

-

Địa chỉ liên lạc

-

Địa chỉ thường trú

-

Số CMND

-

Điện thoại liên hệ

-

Địa chỉ email

-

Tình trạng gia đình

-

Vị trí tuyển dụng

-

Ngày nộp hồ sơ

-

Trình độ học vấn

-

Bằng cấp

-

Kinh nghiệp làm việc

-

Và các thông tin khác (nếu cần): mục tiêu phát triển sự nghiệp, đã từng là

cán bộ quản lý, làm việc ngoài giờ, đi công tác các tỉnh, thành phố khác, những điểm
mạnh, lĩnh vực mong muốn làm việc, khả năng bắt đầu công việc khi đi được tuyển dụng,
quan hệ gia đình, thông tin liên hệ…

5. Xét duyệt hồ sơ
Công việc này sẽ do Giám đốc nhân sự, Trưởng phòng/ Trưởng bộ phận
thực hiện. Khi nộp hồ sơ tại phòng Nhân sự, phòng Nhân sự sẽ lọc hồ sơ để xác
định hồ sơ đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu theo các tiêu trí khác nhau đối với
từng vị trí ứng tuyển.
Thống kê lại danh sách các ứng viên và các vị trí ứng tuyển để lập thông
báo phỏng vấn.

6. Thông báo lịch phỏng vấn cho các ứng viên và thực hiện phỏng vấn

In giấy báo phỏng vấn gửi cho các ứng viên phù hợp với yêu cầu.
Thực hiện phỏng vấn và lưu lại kết quả phỏng vấn.
Kết quả phỏng vấn được gửi cho cán bộ phê duyệt để đưa ra quyết định
tuyển dụng lập ra danh sách trúng tuyển.
7. Chuyển hồ sơ ứng viên sang hồ sơ nh...
Bài Tập Nhóm 2
Đề tài: Xây Dựng Phần Mềm Xét Tuyển Nhân Sự
I. Khảo sát hiện trạng
1. Yêu cầu tuyển dụng nhân sự
Yêu cầu này sẽ do Trưởng phòng / Trưởng bộ phận của các phòng ban đảm
trách. Khi yêu cầu tuyển dụng nhân sự mới, các Trương phòng/ Trưởng bộ
phận đưa ra yêu cầu tuyển dụng nhân sự trình lên ban giám đốc phê duyệt.
2. Phê duyệt yêu cầu
Công việc này do các cán bphê duyệt, Giám đốc công ty, Giám đốc nhân
sự đảm trách. Sau khi yêu cầu tuyển dụng được lập, yêu cầu sẽ được chuyển cho
các cấp lãnh đạo phê duyệt (đã được chỉ định trước). Tại đây nhân viên phê duyệt
có thể xem kế hoạch nhân sự ( được lập từ đầu năm) để đưa ra quyết định:
- Nếu chấp nhận yêu cầu thì nhân viên phê duyệt sẽ bổ sung một số thông tin
trước khi chuyển lại cho phòng nhân sự để lưu thông tin đợt tuyển và các vị trí cần tuyển.
- Nếu không chấp nhận: ghi rõ lý do không chấp nhận.
3. Thông báo tuyển dụng
Công việc này do nhân viên phòng nhân sự thực hiện. Sau khi yêu cầu
tuyển dụng đã được phê duyệt, yêu cầu tuyển dụng sẽ được in ra để thể thông
báo ở bảng tin, đăng báo, đăng trên các trang web…
4. Nhận hồ sơ ứng cư viên
Ứng cử viên nộp hồ trực tiếp tại phòng Nhân sự. Ứng cử viên sẽ điền
thông tin vào phiếu đăng ký tuyển dụng bao gồm:
- Họ tên
Xây Dựng Phần Mềm Xét Tuyển Nhân Sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây Dựng Phần Mềm Xét Tuyển Nhân Sự - Người đăng: buitrongkhiem1992-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Xây Dựng Phần Mềm Xét Tuyển Nhân Sự 9 10 15