Ktl-icon-tai-lieu

Xung đột chính sách vĩ mô

Được đăng lên bởi Tsusn Bsis Lses
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1436 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIỂU LUẬN

Xung đột chính sách tài khóa và
chính sách tiền tệ tại Việt Nam

1

XUNG ĐỘT CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ
CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM

Sinh viên thực hiện: Đồng Quang Nhật

K09401

Nguyễn Thành Phúc

K09401

Phạm Văn Được

K09401

Phan Thanh Hồi

K10401

Nguyễn Mạnh Tháp

K08407B

1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1 Chính sách tài khóa
1.1.1 Mục tiêu
Chính sách tài khóa là việc chính phủ sử dụng thuế khóa và chi tiêu công cộng để
điều tiết mức chi tiêu chung của nền kinh tế.
Mục tiêu trong ngắn hạn, các chính sách kinh tế đều có cùng mục tiêu là ổn định
nền kinh tế ở mức sản lượng tiềm năng với tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên và tỷ lệ lạm phát
vừa phải.
1.1.2 Công cụ
-

Thuế

-

Chi tiêu ngân sách

1.1.3 Nguyên tắc thực hiện

2

Giả sử nền kinh tế đang lâm vào tình trạng suy thoái và thất nghiệp. Các hãng tư
nhân không muốn đầu tư thêm, còn người tiêu dùng không muốn chi tiêu thêm cho
tiêu dùng. Tổng cầu ở mức rất thấp. Lúc này, để mở rộng tổng cầu, chính phủ phải
tăng chi tiêu hoặc giảm thuế, nâng cao mức chi tiêu chung của nền kinh tế. Trong một
mô hình số nhân đầy đủ, việc chính phủ tăng chi tiêu và giảm thuế sẽ khiến sản lượng
tăng lên và mức việc làm đầy đủ có thể khôi phục.
Ngược lại, khi nền kinh tế đang trong tình trạng tăng trưởng nóng, lạm phát tăng
lên, chính phủ có thể giảm chi tiêu và tăng thuế, nhờ đó mức chi tiêu chung giảm đi,
sản lượng giảm theo và lạm phát sẽ chững lại.
1.1.4 Hạn chế
Về lý thuyết, chính sách tài khóa rất hiệu quả trong việc ổn định nền kinh tế.
Nhưng thực tế khi áp dụng, có những hạn chế làm giảm hiệu quả của chính sách tài
khóa như sau:
-

Khó tính toán một cách chính xác liều lượng cần thiết của chính sách. Để tính
được liều lượng tăng, giảm chi tiêu và thuế một cách chính xác, trước hết cần xác
định được các số nhân chi tiêu và thuế trong thực tế. Đã có nhiều mô hình kinh tế
lượng hóa được đưa ra cho các kết quả rất khác nhau. Lý do ẩn nấp đằng sau
những bất đồng này là do: a) Có sự khác nhau về quan điểm, cách đánh giá và
nhìn nhận khác nhau trước các sự kiện kinh tế. b) Có sự không chắc chắn cố hữu
trong các quan hệ kinh tế.

-

Áp dụng chính sách tài khóa mở rộng thì dễ dàng (tăng chi tiêu ngân sách, giảm
thuế), nhưng áp dụng chính sách tài khóa thu hẹp thì rất khó khăn, nhiều cản trở
(do tăng thuế).

-

Có độ trễ về thời gian trong quá trình thực hiện và phát huy hiệu quả của chính
sách tài khóa.

3

1.2 Chính sách tiền tệ
1.2.1 Mục tiêu
(1) Ổn định giá trị đồng tiền :
NHTW thông qua CSTT có thể tác động đến sự tăng hay gi...
TIU LUẬN
Xung đột chính sách tài khóa và
chính sách tiền tệ tại Việt Nam
Xung đột chính sách vĩ mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xung đột chính sách vĩ mô - Người đăng: Tsusn Bsis Lses
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Xung đột chính sách vĩ mô 9 10 288