Ktl-icon-tai-lieu

Ý nghĩa các tỷ số phân tích tài chính

Được đăng lên bởi gaconlonton0809
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 474 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ý NGHĨA CÁC TỶ SỐ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
1. LỢI NHUẬN BIÊN TẾ:
- Hệ số biên lợi nhuận ròng phản ánh khoản thu nhập ròng (lợi nhuận sau thuế) của một
doanh nghiệp so với doanh thu.
Hệ số biên lợi nhuận ròng = Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu
- Hệ số biên lợi nhuận ròng cũng như mức ổn định của nó giữa các ngành khác nhau là
khác nhau. Mức ổn định của hệ số biên lợi nhuận ròng cũng phụ thuộc vào chu kỳ kinh
tế. Thông thường, các doanh nghiệp được quản lý tốt đạt được mức lợi nhuận ròng tương
đối cao hơn vì các doanh nghiệp này quản lý các nguồn vốn của mình có hiệu quả hơn.
- Hệ số biên lợi nhuận ròng bị giảm thông thường do mức tăng lợi nhuận sau thuế thấp
hơn mức tăng trưởng doanh thu.
- Xét từ góc độ nhà đầu tư, một doanh nghiệp sẽ ở vào tình trạng thuận lợi nếu có hệ số
biên lợi nhuận ròng cao hơn hệ số biên lợi nhuận ròng trung bình của ngành và, nếu có
thể, có hệ số biên lợi nhuận ròng liên tục tăng. Ngoài ra, một doanh nghiệp càng giảm chi
phí của mình một cách hiệu quả - ở bất kỳ doanh số nào - thì hệ số biên lợi nhuận
ròng của nó càng cao
- Chỉ số này cho biết mỗi đồng doanh thu thu về tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận.
Biên lợi nhuận là một chỉ số rất hữu ích khi tiến hành so sánh các doanh nghiệp trong
cùng một ngành. Doanh nghiệp nào có biên lợi nhuận cao hơn chứng tỏ doanh nghiệp đó
có lãi hơn và kiểm soát chi phí hiệu quả hơn so với đối thủ cạnh tranh. Biên lợi nhuận
thường được biểu hiện bằng con số phần trăm (%).
- Một doanh nghiệp có thể có doanh thu tăng nhưng biên lợi nhuận không tăng, nếu kiểm
soát chi phí không tốt, làm cho tốc độ tăng chi phí cao hơn so với doanh thu. Vì vậy, các
doanh nghiệp cần kiểm soát tốt chi phí của mình.
- Khi một doanh nghiệp tăng doanh thu thì đồng thời cũng phải tìm cách làm tăng biên
lợi nhuận theo tỉ lệ tương ứng.

2. SUẤT SINH LỢI TRÊN TỔNG TÀI SẢN (ROA):
- ROA đo lường khả năng sinh lợi trên mỗi đồng tài sản của công ty.
- ROA cung cấp cho nhà đầu tư thông tin về các khoản lãi được tạo ra từ lượng vốn đầu
tư (hay lượng tài sản). ROA đối với các công ty cổ phần có sự khác biệt rất lớn và phụ
thuộc nhiều vào ngành kinh doanh. Đó là lý do tại sao khi sử dụng ROA để so sánh các

công ty, tốt hơn hết là nên so sánh ROA của mỗi công ty qua các năm và so giữa các
công ty tương đồng nhau.
- Tài sản của một công ty được hình thành từ vốn vay và vốn chủ sở hữu. Cả hai nguồn
vốn này được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động của công ty. Hiệu quả của việc chuyển
vốn đầu tư thành lợi nhuận được thể hiện qua ROA. ROA càn...
Ý NGHĨA CÁC TỶ SỐ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
1. LỢI NHUẬN BIÊN TẾ:
- Hệ số biên lợi nhuận ròng phản ánh khoản thu nhập ròng (lợi nhuận sau thuế) của một
doanh nghiệp so với doanh thu.
Hệ số biên lợi nhuận ròng = Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu
- Hệ số biên lợi nhuận ròng cũng như mức ổn định của nó giữa các ngành khác nhau là
khác nhau. Mức ổn định của hệ số biên lợi nhuận ròng cũng phụ thuộc vào chu kỳ kinh
tế. Thông thường, các doanh nghiệp được quản lý tốt đạt được mức lợi nhuận ròng tương
đối cao hơn vì các doanh nghiệp này quản lý các nguồn vốn của mình có hiệu quả hơn.
- Hệ số biên lợi nhuận ròng bị giảm thông thường do mức tăng lợi nhuận sau thuế thấp
hơn mức tăng trưởng doanh thu.
- Xét từ góc độ nhà đầu tư, một doanh nghiệp sẽ ở vào tình trạng thuận lợi nếu có hệ số
biên lợi nhuận ròng cao hơn hệ số biên lợi nhuận ròng trung bình của ngành và, nếu có
thể, có hệ số biên lợi nhuận ròng liên tục tăng. Ngoài ra, một doanh nghiệp càng giảm chi
phí của mình một cách hiệu quả - ở bất kỳ doanh số nào - thì hệ số biên lợi nhuận
ròng của nó càng cao
- Chỉ số này cho biết mỗi đồng doanh thu thu về tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận.
Biên lợi nhuận là một chỉ số rất hữu ích khi tiến hành so sánh các doanh nghiệp trong
cùng một ngành. Doanh nghiệp nào có biên lợi nhuận cao hơn chứng tỏ doanh nghiệp đó
có lãi hơn và kiểm soát chi phí hiệu quả hơn so với đối thủ cạnh tranh. Biên lợi nhuận
thường được biểu hiện bằng con số phần trăm (%).
- Một doanh nghiệp có thể có doanh thu tăng nhưng biên lợi nhuận không tăng, nếu kiểm
soát chi phí không tốt, làm cho tốc độ tăng chi phí cao hơn so với doanh thu. Vì vậy, các
doanh nghiệp cần kiểm soát tốt chi phí của mình.
- Khi một doanh nghiệp tăng doanh thu thì đồng thời cũng phải tìm cách làm tăng biên
lợi nhuận theo tỉ lệ tương ứng.
2. SUẤT SINH LỢI TRÊN TỔNG TÀI SẢN (ROA):
- ROA đo lường khả năng sinh lợi trên mỗi đồng tài sản của công ty.
- ROA cung cấp cho nhà đầu tư thông tin về các khoản lãi được tạo ra từ lượng vốn đầu
tư (hay lượng tài sản). ROA đối với các công ty cổ phần có sự khác biệt rất lớn và phụ
thuộc nhiều vào ngành kinh doanh. Đó là lý do tại sao khi sử dụng ROA để so sánh các
Ý nghĩa các tỷ số phân tích tài chính - Trang 2
Ý nghĩa các tỷ số phân tích tài chính - Người đăng: gaconlonton0809
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Ý nghĩa các tỷ số phân tích tài chính 9 10 863