Ktl-icon-tai-lieu

“ Ý NGHĨA CỦA VIỆC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. LẤY 1 DOANH NGHIỆP CỤ THỂ ĐỂ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP ĐÓ

Được đăng lên bởi Thế Biên
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 2514 lần   |   Lượt tải: 13 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Quản trị tài chính là một bộ phận quan trọng của quản trị doanh nghiệp. Tất
cả các hoạt động kinh doanh đều ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh
nghiệp, ngược lại tình hình tài chính tốt hay xấu lại có tác động thúc đẩy
hoặc kìm hãm quá trình kinh doanh. Do đó, để phục vụ cho công tác quản lý
hoạt động kinh doanh có hiệu quả các nhà quản trị cần phải thường xuyên tổ
chức phân tích tình hình tài chính cho tương lai. Bởi vì thông qua việc tính
toán, phân tích tài chính cho ta biết những điểm mạnh và điểm yếu về hoạt
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như những tiềm năng cần
phát huy và những nhược điểm cần khắc phục. Từ đó các nhà quản lý có thể
xác định được nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện tình
hình tài chính cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị mình
trong thời gian tới. Với một doanh nghiệp hay bất kì tổ chức kinh doanh dù
lớn hay nhỏ khi hoạt động đều mong muốn làm sao hoạt động có hiệu quả
thu về lợi nhuận nhiều nhất và đạt được mục tiêu mà công ty đề ra. Để làm
được điều đó đòi hỏi cần có rất nhiều yếu tố cấu thành nên như vốn, nhân
lực, công nghệ v…v. Một trong những việc cần làm là phân tích được báo
cáo tài chính của doanh nghiệp. Với đề tài: “ Ý NGHĨA CỦA VIỆC PHÂN
TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. LẤY 1 DOANH NGHIỆP CỤ
THỂ ĐỂ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH
NGHIỆP ĐÓ” bài thảo luận cảu nhóm 11 gồm có 3 nội dung chính như
sau:
CHƯƠNG I - Cơ sở lý luận – Ý nghĩa của phân tích tài chính đối với
doanh nghiệp
CHƯƠNG II – Phân tích tình hình tài chính tại công ty Sữa Việt Nam
VINAMILK
CHƯƠNG III - Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao năng
lực tài chính của Công ty Công ty cổ phần Vinamilk.
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN – PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
I – CƠ SỞ LÝ LUẬN:
1.1. Khái niệm phân tích tài chính:
Phân tích tài chính là một tập hợp các khái niệm, phương pháp, công cụ
theo một hệ thống nhất định cho phép thu thập và xử lý các thông tin kế toán cũng
như các thông tin khác trong quản lý doanh nghiệp, giúp nhà quản lý kiểm soát

tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cũng như
dự đoán trước những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai để đưa các quyết định xử
lý phù hợp tùy theo mục đích theo đuổi.
1.2 Đối tượng của phân tích tài chính:
Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần có hoạt
động trao đổi điều kiện và kết quả sản xuất thông qua những công cụ tài chính và
vật chất. Chính vì vậy, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải tham gia vào các mối
quan ...
LỜI MỞ ĐẦU
Quản trị tài chính là một bộ phận quan trọng của quản trị doanh nghiệp. Tất
cả các hoạt động kinh doanh đều ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh
nghiệp, ngược lại tình hình tài chính tốt hay xấu lại có tác động thúc đẩy
hoặc kìm hãm quá trình kinh doanh. Do đó, để phục vụ cho công tác quản lý
hoạt động kinh doanh có hiệu quả các nhà quản trị cần phải thường xuyên tổ
chức phân tích tình hình tài chính cho tương lai. Bởi vì thông qua việc tính
toán, phân tích tài chính cho ta biết những điểm mạnh và điểm yếu về hoạt
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như những tiềm năng cần
phát huy và những nhược điểm cần khắc phục. Từ đó các nhà quản lý có thể
xác định được nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện tình
hình tài chính cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị mình
trong thời gian tới. Với một doanh nghiệp hay bất kì tổ chức kinh doanh dù
lớn hay nhỏ khi hoạt động đều mong muốn làm sao hoạt động có hiệu quả
thu về lợi nhuận nhiều nhất và đạt được mục tiêu mà công ty đề ra. Để làm
được điều đó đòi hỏi cần có rất nhiều yếu tố cấu thành nên như vốn, nhân
lực, công nghệ v…v. Một trong những việc cần làm là phân tích được báo
cáo tài chính của doanh nghiệp. Với đề tài: “ Ý NGHĨA CỦA VIỆC PHÂN
TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. LẤY 1 DOANH NGHIỆP CỤ
THỂ ĐỂ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH
NGHIỆP ĐÓ” bài thảo luận cảu nhóm 11 gồm có 3 nội dung chính như
sau:
CHƯƠNG I - Cơ sở lý luận – Ý nghĩa của phân tích tài chính đối với
doanh nghiệp
CHƯƠNG II – Phân tích tình hình tài chính tại công ty Sữa Việt Nam
VINAMILK
CHƯƠNG III - Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao năng
lực tài chính của Công ty Công ty cổ phần Vinamilk.
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN – PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
I – CƠ SỞ LÝ LUẬN:
1.1. Khái niệm phân tích tài chính:
Phân tích i chính một tập hợp các khái niệm, phương pháp, công c
theo một hệ thống nhất định cho phép thu thập và xửcác thông tin kế toán cũng
như các thông tin khác trong quản doanh nghiệp, giúp nhà quản kiểm soát
“ Ý NGHĨA CỦA VIỆC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. LẤY 1 DOANH NGHIỆP CỤ THỂ ĐỂ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP ĐÓ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
“ Ý NGHĨA CỦA VIỆC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. LẤY 1 DOANH NGHIỆP CỤ THỂ ĐỂ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP ĐÓ - Người đăng: Thế Biên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
“ Ý NGHĨA CỦA VIỆC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. LẤY 1 DOANH NGHIỆP CỤ THỂ ĐỂ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP ĐÓ 9 10 452