Ktl-icon-tai-lieu

10 bài thi lái ô tô

Được đăng lên bởi thanhks
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 827 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giới thiệu 10 bài thi trên sân sát hạch

Bài 1. Xuất phát

Yêu cầu đạt được của bài này như sau:
1. Thắt dây an toàn trước khi xuất phát.
2. Bật xi nhan trái trước khi xuất phát.
3. Khởi hành nhẹ nhàng, qua vạch xuất phát không quá 20 giây.
4. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút
5. Tắt xi nhan trong khoảng cách 5m tính từ khi qua vạch xuất phát (đèn xanh tắt).
6. Lái xe tuân thủ theo quy tắc giao thông đường bộ.
7. Tốc độ chạy xe không quá 24km/h đối với hạng B,D; không quá 20 km/h đối với hạng C,E.
Các bước thực hiện của bài này như sau:
1. Thắt dây an toàn, điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái nhất
2. Cho xe nổ máy ở vị trí trước vạch xuất phát
3. Khi có lệnh xuất phát( đèn xanh trong xe sáng, âm thanh báo hiệu xuất phát), bật xi nhan trái, lái
xe xuất phát.
4. Tắt xi nhan trái trong khoảng cách 5m kể từ khi đi qua vạch xuất phát( đèn xanh trong xe tắt).
5. Lái xe đến bài thi số 2.
Các lỗi trừ điểm:
1. Bạn sẽ bị trượt trong các trường hợp sau: Lái xe leo lên vỉa hè gây tai nạn, không khởi hành được
sau 30s
2. Bạn sẽ bị trừ 5 điểm trong các trường hợp sau: Không khởi hành được sau 20s, không bật xi nhan,
1|Page

không thắt dây an toàn; không tắt xi nhan sau 5m kể từ khi qua vạch xuất phát, để xe chết máy; để
tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, cứ 5s tính một lần; lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3s liên tiếp
tính một lần
Bài 2. Dừng xe nhường đường cho người đi bộ

Yêu cầu đạt được của bài này như sau:
1. Dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 500mm
2. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút
3. Lái xe tuân thủ theo quy tắc giao thông đường bộ.
4. Tốc độ chạy xe không quá 24km/h đối với hạng B,D; không quá 20 km/h đối với hạng C,E.
Các bước thực hiện như sau:
1. Dừng xe để hình chiếu thanh cản phía trước xe xuống mặt đường đến vạch dừng( Khoảng cách A)
không quá 500mm
2. Lái xe đến bài số 3
Các lỗi trừ điểm:
1. Bạn sẽ bị trượt trong các trường hợp sau: Lái xe leo lên vỉa hè gây tai nạn, điểm thi dưới 80 điểm
2. Bạn sẽ bị trừ 5 điểm trong các trường hợp sau: Không dừng xe ở vạch dừng quy định, dừng quá
hoặc chưa tới vạch dừng quy định; để xe chết máy, để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, cứ 5s
tính một lần
4. Bạn sẽ bị trừ 1 điểm trong các trường hợp sau: Lái xe quá tốc độ quy định cứ 3s liên tiếp tính một
lần, quá tổng thời gian trong hình cứ 3s bị trừ một lần

2|Page

Bài 3. Dừng xe, khởi hành trên dốc lên

Yêu cầu đạt được:
1. Dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 500mm
2. Khởi hành xe êm dịu, không bị tụt dốc quá 500mm
3. Xe qua vị trí dừ...
Giới thiệu 10 bài thi trên sân sát hạch
Bài 1. Xuất phát
Yêu cầu đạt được của bài này như sau:
1. Thắt dây an toàn trước khi xuất phát.
2. Bật xi nhan trái trước khi xuất phát.
3. Khởi hành nhẹ nhàng, qua vạch xuất phát không quá 20 giây.
4. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút
5. Tắt xi nhan trong khoảng cách 5m tính từ khi qua vạch xuất phát (đèn xanh tắt).
6. Lái xe tuân thủ theo quy tắc giao thông đường bộ.
7. Tốc độ chạy xe không quá 24km/h đối với hạng B,D; không quá 20 km/h đối với hạng C,E.
Các bước thực hiện của bài này như sau:
1. Thắt dây an toàn, điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái nhất
2. Cho xe nổ máy ở vị trí trước vạch xuất phát
3. Khi có lệnh xuất phát( đèn xanh trong xe sáng, âm thanh báo hiệu xuất phát), bật xi nhan trái, lái
xe xuất phát.
4. Tắt xi nhan trái trong khoảng cách 5m kể từ khi đi qua vạch xuất phát( đèn xanh trong xe tắt).
5. Lái xe đến bài thi số 2.
Các lỗi trừ điểm:
1. Bạn sẽ bị trượt trong các trường hợp sau: Lái xe leo lên vỉa hè gây tai nạn, không khởi hành được
sau 30s
2. Bạn sẽ bị trừ 5 điểm trong các trường hợp sau: Không khởi hành được sau 20s, không bật xi nhan,
1 | P a g e
10 bài thi lái ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
10 bài thi lái ô tô - Người đăng: thanhks
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
10 bài thi lái ô tô 9 10 562