Ktl-icon-tai-lieu

10 bước để xây dựng thương hiệu thành công

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 810 lần   |   Lượt tải: 0 lần
10 bước để xây dựng thương hiệu thành công
Một thương hiệu là toàn bộ những trải nghiệm khách hàng
có được khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của bạn, qua những
thông điệp bạn gửi ra thế giới. Đó là đặc trưng ẩn sâu trong
tất cả các yếu tố của doanh nghiệp giúp bạn vượt trội so với
đối thủ cạnh tranh.

Việc xây dựng thương hiệu có tầm quan trọng như thế nào
đối với thành công của doanh nghiệp? Đó là quá trình mang
lại sức sống cho doanh nghiệp của bạn.
Đừng thiển cận suy nghĩ rằng bạn có thể tạo nên một
thương hiệu chỉ trong một sớm một chiều. Một thương hiệu
là toàn bộ những trải nghiệm khách hàng có được khi sử
dụng sản phẩm, dịch vụ của bạn, qua những thông điệp bạn
gửi ra thế giới. Đó là đặc trưng ẩn sâu trong tất cả các yếu
tố của doanh nghiệp giúp bạn vượt trội so với đối thủ cạnh
tranh. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu quá trình này như thế nào?
1. Khám phá và truyền đạt những giá trị của bạn một
cách rõ ràng. Yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất để xây
dựng thương hiệu cho một sản phẩm hoặc một dịch vụ là

phải hiểu biết thấu đáo bạn đại diện cho cái gì và cái gì giá
trị nhất đối với bạn. Hãy lập một biểu đồ gồm 5 đến 10 giá
trị bạn muốn người ta có thể nhận diện trong doanh nghiệp
của bạn trước khi bạn bắt đầu gửi đi bất kỳ thông điệp nào.
2. Tạo ra một thông điệp cho thương hiệu. Hãy sử dụng
danh sách những giá trị bạn vừa nghĩ ra và hướng nó vào
những nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Bạn cần tập
trung vào việc xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách
hàng và cách thức để đạt được điều đó. Khi bạn hoà trộn
những nhu cầu và mong muốn của công ty bạn với nhu cầu,
mong muốn của khách hàng trong một thông điệp ngắn
gọn, súc tích thì bạn đã tạo ra một thông điệp cho thương
hiệu rồi đó.
3. Xây dựng những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Bạn
muốn khách hàng cuối cùng cảm nhận điều gì khi họ được
nghe về thương hiệu của bạn? Thương hiệu của bạn tạo ra
cảm xúc gì đặc biệt? Một cảm nhận tích cực về thương hiệu
được tạo ra khi những giá trị cốt lõi của công ty thường
trực trong sản phẩm hoặc dịch vụ bạn cung cấp. Để đạt

được điều này, hãy xây dựng giá trị trong từng chi tiết của
quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ.
4. Thuê những nhân viên hiểu được tầm quan trọng của
quá trình xây dựng thương hiệu. Có một câu ngạn ngữ
như thế này: "Không tồn tại cái ‘Tôi' cá nhân trong công
ty". Bạn nên thuê những nhân viên trân trọng những giá trị
của bản thân bạn và thương hiệu của bạn và họ sẽ trở thành
những đại sứ của công ty bạn. Chọn nhân viên phù hợp
giúp tạo nên sự hưng phấn tr...
10 bước để xây dựng thương hiệu thành công
Một thương hiệu là toàn bộ những trải nghiệm khách hàng
có được khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của bạn, qua những
thông điệp bạn gửi ra thế giới. Đó là đặc trưng ẩn sâu trong
tất cả các yếu tố của doanh nghiệp giúp bạn vượt trội so với
đối thủ cạnh tranh.
Việc xây dựng thương hiệu có tầm quan trọng như thế nào
đối với thành công của doanh nghiệp? Đó là quá trình mang
lại sức sống cho doanh nghiệp của bạn.
Đừng thiển cận suy nghĩ rằng bạn có thể tạo nên một
thương hiệu chỉ trong một sớm một chiều. Một thương hiệu
là toàn bộ những trải nghiệm khách hàng có được khi sử
dụng sản phẩm, dịch vụ của bạn, qua những thông điệp bạn
gửi ra thế giới. Đó là đặc trưng ẩn sâu trong tất cả các yếu
tố của doanh nghiệp giúp bạn vượt tri so với đối thủ cạnh
tranh. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu quá trình này như thế nào?
1. Khám phá và truyn đạt những giá trị của bạn một
cách rõ ràng. Yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất để xây
dựng thương hiu cho một sản phẩm hoặc một dịch vụ là
10 bước để xây dựng thương hiệu thành công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
10 bước để xây dựng thương hiệu thành công - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
10 bước để xây dựng thương hiệu thành công 9 10 973