Ktl-icon-tai-lieu

11 cách tìm ra khách hàng

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 668 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mười một cách tìm ra khách hang
Dương Hà dịch từ Businessknowhow
Điều gì là khó khăn nhất khi
bắt đầu khởi nghiệp kinh
doanh? Đối với rất nhiều ông
chủ doanh nghiệp, câu trả lời
chính là việc tìm kiếm khách
hàng. Để có một sản phẩm hay
dịch vụ tốt đến mức có thể
chắc chắn rằng rất nhiều
người cần đến nó, bạn phải nỗ lực rất nhiều. Các khách
hàng sẽ không thể tìm ra bạn hoặc trang web của bạn bởi
vì bạn mới bắt đầu kinh doanh sản phẩm hay một dịch vụ
nào đó. Thực sự là đa phần các chủ doanh nghiệp đều phải
thường xuyên có những chuyến đi dã ngoại để tìm kiếm
khách hàng và giữ gìn những mối quan hệ làm ăn với
doanh nghiệp của mình. Nhưng bạn sẽ làm điều đó như thế
nào? Dưới đây là một số những gợi ý để bạn có thể bắt
đầu.
Phát triển một kế hoạch
Cân nhắc xem một khách hàng lý tưởng là ai. Nếu như bạn
bán hàng cho các doanh nghiệp, hãy cân nhắc xem phòng
ban nào sẽ có khả năng mua sản phẩm hoặc dịch vụ cao
nhất, và cá nhân nào (ở mức độ trách nhiệm nào) sẽ có thể
là người đưa ra quyết định đặt mua các thiết bị. (Nếu bạn
không biết, có thể gọi một vài cuộc điện thoại để thăm dò!).
Sau đó, hãy cân nhắc xem liệu cá nhân đó có thể dễ dàng
tìm ra sản phẩm hoặc dịch vụ giống như bạn cung cấp hay
không? Họ đang tìm hiểu trong phạm vi nào? Ai là người

họ sẵn sàng muốn lắng nghe hoặc là họ tìm hiểu như thế
nào khi họ muốn mua một sản phẩm / dịch vụ. Hãy tìm
cách đưa thông tin của bạn vào con đường nhận thức đó
của họ.
Nhận thức rằng đường đến thành công không phải chỉ
có một
Việc kinh doanh thường diễn ra khi những khách hàng tiềm
năng nghe được thông tin về sản phẩm và dịch vụ của bạn
từ nhiều nguồn khác nhau và bằng nhiều cách thức khác
nhau. Họ càng thường xuyên được nghe về bạn bao nhiêu,
thì khi sẵn sàng mua sắm, họ lại càng muốn tìm hiểu bạn
đang chào bán món hàng gì bấy nhiêu.
Làm việc với giới báo chí và các thông tin trên báo chí
Các tờ báo ngày và báo tuần là nguồn thông tin liên lạc hữu
ích đến bất ngờ, có thể mang lại cho bạn rất nhiều khách
hàng tiềm năng. Hãy tìm tên của những người đang được
hưởng chế độ khuyến mại, những người đã giành giải
thưởng, những người đã mở ra các doanh nghiệp mới. Họ
có thể trở thành khách hàng tiềm năng. Hãy gửi các bức thư
cá nhân tới những người này để họ biết những lợi ích mà
họ có thể có khi mua sản phẩm của bạn. Cố gắng tham dự
vào các cuộc gặp mặt nơi họ có thể xuất hiện. Khi gặp họ
hoặc gửi thư, hãy cho họ biết rằng bạn đã đọc thông tin về
họ và chúc mừng những thành công của họ hoặc hãy đề cập
đến những bài báo viế...
Mười một cách tìm ra khách hang
Dương Hà dịch từ Businessknowhow
Điều gì khó khăn nhất khi
bắt đầu khởi nghiệp kinh
doanh? Đối với rất nhiều ông
ch doanh nghiệp, câu trả lời
chính là việc m kiếm khách
hàng. Để một sản phẩm hay
dịch vụ tốt đến mức thể
chắc chắn rằng rất nhiều
người cần đến nó, bạn phải nỗ lực rất nhiều. Các khách
hàng skhông thể tìm ra bạn hoặc trang web của bạn bởi
bạn mới bắt đầu kinh doanh sản phẩm hay một dịch vụ
nào đó. Thực sđa phần các chủ doanh nghiệp đều phải
thường xuyên có những chuyến đi dã ngoại để tìm kiếm
khách hàng giữ gìn những mối quan hệ làm ăn với
doanh nghiệp của mình. Nhưng bạn sẽ làm điều đó như thế
nào? Dưới đây một số những gợi ý để bạn thể bắt
đầu.
Phát triển một kế hoạch
Cân nhắc xem một khách hàng tưởng là ai. Nếu như bạn
bán hàng cho các doanh nghiệp, hãy cân nhắc xem phòng
ban nào s khả năng mua sản phẩm hoặc dịch vụ cao
nhất, và nhân nào (mức độ trách nhiệm nào) sthể
người đưa ra quyết định đặt mua các thiết bị. (Nếu bạn
không biết, có thể gọi một vài cuộc điện thoại để thăm dò!).
Sau đó, y cân nhắc xem liệu nhân đó thể dễ dàng
tìm ra sản phẩm hoặc dịch vụ giống như bạn cung cấp hay
không? Hđang tìm hiểu trong phạm vi nào? Ai người
11 cách tìm ra khách hàng - Trang 2
11 cách tìm ra khách hàng - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
11 cách tìm ra khách hàng 9 10 775