Ktl-icon-tai-lieu

12 Kỹ năng ra quyết định

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 363 lần   |   Lượt tải: 0 lần
12 Kỹ năng ra quyết định

Nhà quản trị luôn luôn ra quyết định, và ra quyết định là một trong những kỹ năng chủ yếu của nhà quản trị. Bạn luôn luôn được mời ra quyết định và thực hiện quyết định. Chất lượng và kết quả của quyết định của bạn có khả năng ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến nhân viên và tổ chức của bạn. Điều chủ yếu là bạn phải biết tối đa hóa khả năng ra quyết định của bạn nếu bạn muốn trở thành một thà quản trị thực sự có hiệu quả.
12 Kỹ năng ra quyết định - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
12 Kỹ năng ra quyết định 9 10 127