Ktl-icon-tai-lieu

13 thủ thuật làm hài lòng khách hàng

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1233 lần   |   Lượt tải: 1 lần
13 thủ thuật làm hài lòng khách hang
1. Hạ thấp sự kỳ vọng của khách hàng
OK, tôi không gợi ý bạn nói vơi khách hàng rằng: "Thiết kế của bạn sẽ
không ổn" nhưng tôi chỉ gợi ý là bạn nên dẫn khách hàng tới những
mong đợi thực tế. Đừng hưa hẹn cả thế giới. Và nếu nhự họ đòi hỏi cả
thế giới...bạn cần phải nói thực với họ về thứ mà bạn có thể thực hiện.
Thậm chí ngay cả khi bạn phải đối mặt với việc sẽ mất dự án - Tôi thực
sự khẳng định với họ điều mà chúng ta có thể thực hiện và bởi vậy mà
khách hàng có thể biết là mong chờ vào điều gì.

2. Giới hạn số phương án.
Rất tự nhiên là chúng ta nghĩ rằng đưa 8 ý tưởng logo cho khách hàng
thì tốt hơn là đưa 4 ý tưởng, liệu thực sự có là như vậy ? Đầu tiên, khách
hàng dựa vào bạn để đưa ra cho họ phương án tốt nhất. Bạn nên thu hẹp
các phương án cho tới một số ít các phương án tốt nhất. Bất cứ thứ gì
bạn định đưa cho khách hàng xem, hãy chuẩn bị tinh thần cho trường
hợp họ chọn lựa phương án bạn ít thích nhất - và họ luôn làm như thế.

Thứ hai là, quá nhiều phương án có thế gây ra bối rối cho khách hàng.
Có rất nhiều khả năng, quá nhiều phong cách, có quá nhiều lựa chọn để
quyết định. Theo kinh nghiệm của tôi 3-5 phương án là hiệu quả nhất. 35 phương án có nghĩa là đủ để cho khách hàng có cảm giác như họ có
một sự lựa chọn đúng đắn trong khi vẫn khống chế được tình hình.

3. Khách hàng thường thích các mẫu có màu sáng hơn là màu trắng
và đen.
Thật không may là khách hàng lại rất hứng thú với phong cách "đại
chúng" (nguyên văn: bling)(màu sắc,chải chuốt, bóng bẩy,hiệu ứng bóng
đổ và hiệu ứng đèn chiếu) và họ là như vậy. Nếu như bạn có hai phương
án đưa ra cho khách hàng, và cái đầu tiên là một phương án ẤN
TƯỢNG - được vẽ bằng bút chì và phương án thứ 2 là một phương án
thường hơn nhưng lại bóng bẩy, đầy màu sắc với các hiệu ứng bóng,
bóng đổ. Liệu bạn có thể đoán được phương án nào sẽ được lựa chọn ?
Khách hàng của chúng ta sẽ chọn phương án có đổ màu - như mọi khi.
Họ không thể tưởng tượng nổi là một phương án phác thảo bằng bút chì
có thể tuyệt đến thế nào. Họ chỉ thấy các nét chì. Bởi vậy nếu như bạn

muốn lái khách hàng theo một thiết kế đặc biệt - hãy bán nó và thêm
màu sắc vào, đưa hiệu ứng bóng hoặc bất cứ thứ gì khác. Hãy đảm bảo
là phương án mà bạn muốn được chọn trông khá hơn một chút so với
các phương án còn lại.

4. Đưa ra thông tin xấu bằng điện thoại hoặc trực tiếp ngay khi có
thể.
Nếu như có một điều tệ xảy ra, đừng tìm cách che dấu nó. Hãy tỏ ra
thành thực. Một lỗi mà BẠN tự tay chỉ ra 20 lần còn hay ...
13 th thut làm hài lòng khách hang
1. H thp s k vng ca khách hàng
OK, tôi không gi ý bạn nói vơi khách hàng rằng: "Thiết kế ca bn s
không ổn" nhưng tôi ch gi ý là bn nên dn khách hàng ti nhng
mong đợi thc tế. Đừng hưa hẹn c thế gii. Và nếu nh h đòi hi c
thế gii...bn cn phi nói thc vi h v th mà bn có th thc hin.
Thm chí ngay c khi bn phải đối mt vi vic s mt d án - Tôi thc
s khẳng định vi h điều mà chúng ta có th thc hin và bi vy mà
khách hàng có th biết là mong ch vào điều gì.
2. Gii hn s phương án.
Rt t nhiên là chúng ta nghĩ rằng đưa 8 ý tưởng logo cho khách hàng
thì tt hơn là đưa 4 ý tưởng, liu thc s có là như vậy ? Đầu tiên, khách
hàng da vào bạn để đưa ra cho họ phương án tốt nht. Bn nên thu hp
các phương án cho ti mt s ít các phương án tốt nht. Bt c th
bạn định đưa cho khách hàng xem, hãy chun b tinh thn cho trường
hp h chn lựa phương án bạn ít thích nht - và h luôn làm như thế.
13 thủ thuật làm hài lòng khách hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
13 thủ thuật làm hài lòng khách hàng - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
13 thủ thuật làm hài lòng khách hàng 9 10 981