Ktl-icon-tai-lieu

15 Đề thi Nguyên lý kế toán

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 452 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1:
Mua một tài sản cố định là máy ủi đất trị giá khi mua là 30.000. Sản lượng theo công suất thiết kế của máy ủi là 240.000m 3 . Máy ủi được khấu hao theo phương pháp sản lượng được phân bổ như sau:
1). 40.000 2). 40.000 3). 50.000 4). 60.000 5). 20.000 6). 30.000
Yêu cầu: - Hãy lập bảng khấu hao
- Ghi sổ khấu hao cho năm thứ 1
Câu 2:hach toan cac nghiep vu sau:


1. 5/1 Bán hàng cho khách hàng B trị giá hàng hoá 40.000, khách thanh toán một nửa bằng tiền mặt, số còn lại ghi sổ trả sau.
2. 15/1 Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng 20.000
3. 20/1 Mua một tài sản cố định HH 100.000 dùng cho sản xuất chưa trả tiền người bán, chi phí vận chuyển, bốc dỡ chi bằng tiền mặt 5.000
4. 25/1 Trả lương nhân viên bằng tiền SEC biết:
Lương gộp 30 triệu, BHXH nhân viên phải nộp 5%, BHXH Doanh nghiệp phải nộp 15%, BHYT nhân viên phải nộp 1%, BHYT doanh nghiệp phải nộp 2%.
5. 26/1 Khách hàng B trả lại 10% hàng hoá còn nợ và thanh toán nốt số còn nợ lại bằng tiền mặt.
6. 28/1 Mua hàng của nhà cung ứng B22 trị giá hàng hoá 20.000, ký thương phiếu thời hạn 30 ngày, lãi xuất 12%/1năm.
Câu 3: Cho bảng liệt kê các khoản mục sau vào đầu mỗi kỳ kế toán:
15 Đề thi Nguyên lý kế toán - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
15 Đề thi Nguyên lý kế toán 9 10 208