Ktl-icon-tai-lieu

246 câu trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 766 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Câu 1: Từ góc độ tái sản xuẩt xã hội DN được hiểu là 1 đơn vị
a. Sản xuất của cải vật chất
b. Phân phối của cải vật chất
c. Phân phối và sản xuất của cải vật chất
d. Cả 3 ý trên

Câu 2: Tìm câu trả lời đúng nhất. Theo luật DN 1999 thì
a. DN là 1 tổ chức kinh tế
b. DN là 1 tổ chức chính trị
c. DN là 1 tổ chức xã hội
DN là 1 tổ chức chính trị xã hộ
246 câu trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
246 câu trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp 9 10 187