Ktl-icon-tai-lieu

3 lần khủng hoảng và 3 lần chuyển vị thế của Việt Nam

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1077 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3 lần khủng hoảng và 3 lần chuyển vị thế của Việt Nam
35 năm sau ngày đất nước thống nhất, Việt Nam đã gặp và
vượt qua 3 cuộc khủng hoảng, và cũng đã 3 lần chuyển vị
thế.

Cuộc khủng hoảng và chuyển vị thế lần thứ nhất

Cuộc khủng hoảng thứ nhất tiềm ẩn từ cuối thập kỷ 70,
bùng phát trong thập kỷ 80, kéo dài đến đầu thập kỷ 90 của
thế kỷ trước. Cuộc khủng hoảng này biểu hiện trên 4 mặt cả 4 đỉnh của “tứ giác mục tiêu” - đều bị “lùn” xuống:

- Tăng trưởng kinh tế thấp, có những năm còn bị “tăng
trưởng âm”. Bình quân thời kỳ 1977-1980, GDP chỉ tăng
0,4%/năm (trong đó năm 1979 giảm 2%, năm 1980 giảm
1,4%) - thấp xa so với tốc độ tăng 2,31%/năm- làm cho
GDP bình quân đầu người bị sụt giảm (giảm 1,87%/năm).

- Lạm phát phi mã và kéo dài. Lạm phát ngầm đã diễn ra từ
cuối những năm 70, đầu những năm 80 khi chênh lệch giữa

giá trong và ngoài ngày một lớn. Tính phi thị trường càng
rõ khi phân phối thì bao cấp hiện vật, ngân hàng thì không
theo nguyên tắc lấy vay để cho vay, ngân sách thì không
theo nguyên tắc lấy thu để chi, nên để bù đắp bội chi tiền
mặt, bội chi ngân sách đã phải in tiền; lại gặp sai lầm khi
cải cách “giá-lương-tiền” năm 1985, đã làm cho siêu lạm
phát xuất hiện, lên tới 774,7% năm 1986 và kéo dài với
mức 3, rồi 2 chữ số cho đến đầu thập kỷ 90.

- Cán cân thanh toán bị mất cân đối nghiêm trọng, khi sản
xuất trong nước chỉ đáp ứng 80-90% sử dụng trong nước,
chẳng những không có tích lũy trong nước mà còn không
đủ tiêu dùng - tức là toàn bộ quá trình tích lũy và một phần
quỹ tiêu dùng phải dựa vào viện trợ và vay nợ nước ngoài.

- Thất nghiệp cao, tỷ lệ lên đến 12,7% tổng số lao động. Do
quy mô sản xuất thấp và giảm, dân số tăng nhanh, nên GDP
bình quân đầu người tính bằng USD theo tỷ giá hối đoái chỉ
có 86 USD, nằm trong vài ba chục nước có GDP bình quân
đầu người thấp nhất thế giới.

Nhờ đổi mới, sản xuất lương thực đạt được kết quả thần kỳ,
dầu thô khai thác và xuất khẩu,... Việt Nam đã ra khỏi
khủng hoảng kinh tế-xã hội, bước vào giai đoạn ổn định và
phát triển. Tăng trưởng kinh tế của thời kỳ 1992-1997 đã
cao gấp hơn hai lần của thời kỳ 1977-1991 (8,77%/năm so
với 4,07%/năm).

Lạm phát của thời kỳ này cũng đã giảm mạnh so với thời
kỳ 1986-1991 (bình quân năm là 9,5% so với 180,2%). Tỷ
lệ thất nghiệp đã giảm từ 2 chữ số xuống còn một chữ số;
đến năm 1996 còn 5,88%. Mất cân đối cán cân thương mại
giảm dần và đến 1992, lần đầu tiên đã xuất siêu nhẹ. GDP
bình quân đầu người tính bằng USD năm 1997 đạt 361
USD, cao gấp gần 4,2 lần năm 1988.

Việt ...
3 lần khủng hoảng và 3 lần chuyển vị thế của Việt Nam
35 năm sau ngày đất nước thống nhất, Việt Nam đã gặp và
vượt qua 3 cuộc khủng hoảng, và cũng đã 3 lần chuyển vị
thế.
Cuc khủng hoảng và chuyển vị thế lần thứ nhất
Cuc khủng hoảng thứ nhất tiềm ẩn từ cuối thập kỷ 70,
bùng phát trong thập kỷ 80, kéo dài đến đầu thập kỷ 90 của
thế kỷ trước. Cuộc khủng hoảng này biểu hiện trên 4 mặt -
cả 4 đỉnh của “tứ giác mục tiêu” - đều bị “lùn” xuống:
- Tăng trưởng kinh tế thp, có những năm còn bị “tăng
trưởng âm”. Bình quân thời kỳ 1977-1980, GDP chỉ tăng
0,4%/năm (trong đó năm 1979 giảm 2%, năm 1980 giảm
1,4%) - thấp xa so với tốc độ tăng 2,31%/năm- làm cho
GDP bình quân đầu người bị sụt giảm (giảm 1,87%/năm).
- Lạm phát phi mãkéo dài. Lạm phát ngầm đã diễn ra t
cuối những năm 70, đầu những năm 80 khi chênh lệch giữa
3 lần khủng hoảng và 3 lần chuyển vị thế của Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
3 lần khủng hoảng và 3 lần chuyển vị thế của Việt Nam - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
3 lần khủng hoảng và 3 lần chuyển vị thế của Việt Nam 9 10 240