Ktl-icon-tai-lieu

5 bước cho một chiến lược di động hóa thành công

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 706 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5 bước cho một chiến lược di động hóa thành công
Cho dù một công ty đang nhìn nhận các nền
tảng di động như một thực tế kinh doanh hay
mới chỉ bắt đầu đặt chân vào lĩnh vực này thì
mọi chuyện vẫn còn đang ở phía trước. Dưới
đây là một số các bước đi hiệu quả nhất khi một
doanh nghiệp lên kế hoạch tiếp cận "địa hạt"
này.

Một trong những câu hỏi đầu tiên quan trọng nhất
chính là “Tại sao”. Phạm vi của thế giới di động rất
khác so với thế giới desktop. Điều gì thôi thúc bạn
đến với thế giới di động? Nếu chỉ đơn giản là chuyển
nội dung desktop hiện tại hoặc thiết kế các phiên bản
thu nhỏ của trang web về dạng di động thì không phải
là một việc làm thông minh. Nội dung cung cấp cần
phải hữu ích trong các cài đặt di động. Người dùng
cuối trong thế giới di động có những nhu cầu khác

nhau, phạm vi của các website là yếu tố quan trọng
trong việc xem xét yếu tố nào sẽ được tiếp tục phát
triển.
Chức năng nào sẽ đem lại cho bạn nhiều lợi nhuận
hơn? Khi quyết định xem chức năng nào sẽ được điều
chỉnh trong phạm vi di động, các công ty sẽ nhìn
nhận họ muốn thay đổi một điều gì đó nhằm đem lại
một hệ số thu nhập trên đầu tư có thể tính toán được
hoặc thay đổi yếu tố sẽ đem lại lợi thế cạnh tranh cho
doanh nghiệp của mình. Sớm chỉ ra những giá trị có
thể giúp cho việc kinh doanh mở rộng tới nhiều chức
năng hơn. Tìm ra các trình ứng dụng nào là quan
trọng nhất với công ty, xem xét lại các trường hợp sử
dụng và xem xét chúng trong phạm vi di động để tìm
ra sự khác biệt đối với người sử dụng. Xác định điều
gì là quan trọng trong phạm vi di động và ghi nhớ
những điều người sử dụng dịch vụ di động muốn tìm
kiếm.

Đây không thể là một sáng kiến kéo dài từ 6 đến 12
tháng. Cần xây dựng và ứng dụng các sáng kiến một
cách nhanh chóng với những phản hồi kịp thời và
được thanh lọc. Nghĩ về cách có thể chia chức năng
thành các thành phần nhỏ và tinh tế hơn. Xác định
các chức năng càng nhanh chóng sẽ càng làm cho quá
trình cải tiến bắt đầu được sớm hơn. Xem xét tới việc
chỉ ra các hạn chế của người sử dụng trên mỗi thiết bị
di động cụ thể. Bắt đầu bằng việc mở rộng số khách
hàng và các dịch vụ hỗ trợ một khi có cơ hội.
Điều quan trọng đối với một doanh nghiệp là sớm
thiết lập được các chuẩn mực trước khi họ phải tuân
theo các chuẩn mực đã được định ra trước đó. Hãy
thật năng động. Các nhân tố như chuẩn mực về bảo
mật, việc lựa chọn các thiết bị hỗ trợ cần được đưa ra
xem xét khi xác định các định hướng di động. Áp
dụng và tuân thủ với những thông lệ chung của việc
phát triển. Các t...
5 bước cho một chiến lược di động hóa thành công
Cho dù một công ty đang nhìn nhận các nền
tảng di động như một thực tế kinh doanh hay
mới chỉ bắt đầu đặt chân vào lĩnh vực này thì
mọi chuyện vẫn còn đang ở phía trước. ới
đây là một số các bước đi hiệu quả nhất khi một
doanh nghiệp lên kế hoạch tiếp cận ịa hạt"
này.
Một trong những câu hỏi đầu tiên quan trng nhất
chính là Tại sao”. Phm vi của thế giới di động rất
khác so với thế giới desktop. Điều gì thôi thúc bạn
đến với thế giới di động? Nếu chỉ đơn giản là chuyn
nội dung desktop hiện tại hoặc thiết kế các phiên bản
thu nh của trang web về dạng di động thì không phải
mt việc làm thông minh. Nội dung cung cấp cần
phải hữu ích trong các cài đặt di động. Người dùng
cuối trong thế giới di động có những nhu cầu khác
5 bước cho một chiến lược di động hóa thành công - Trang 2
5 bước cho một chiến lược di động hóa thành công - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
5 bước cho một chiến lược di động hóa thành công 9 10 434