Ktl-icon-tai-lieu

5 câu hỏi CEO dành cho CIO

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 883 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5 câu hỏi CEO dành cho CIO
Từ năm 2008, kinh tế suy thoái khiến ngân sách CNTT bị
cắt giảm rất đáng kể, gây ra những vấn đề nghiêm trong
trong hoạt động của các doanh nghiệp... Việc khắc phục
phụ thuộc vào kết qủa của câu chuyện giữa CEO và CIO.

Theo Rudy Pourier, đối tác của Công ty Tư vấn quốc
tế Bain và là lãnh đạo bộ phận CNTT của công ty
này, sự cắt giảm kinh phí CNTT giờ đây gây ra những
vấn đề nghiêm trọng, trong đó có gia tăng độ phức
tạp của các hoạt động CNTT và sự căng thẳng gia
tăng trong quan hệ giữa bộ phận dịch vụ CNTT với
các bộ phận kinh doanh trong các doanh nghiệp.
“Hiện, các bộ phận kinh doanh và bộ phận CNTT
không thể tìm được tiếng nói chung cũng như quan
điểm chung” - Pourier giải thích. Để có thể thiết lập
đối thoại (trường hợp này sẽ là không thể nếu không
có sự can thiệp của Tổng giám đốc!), Pourier đưa ra
5 câu hỏi mà CEO cần thảo luận ngay với CIO. Tính

hiệu quả của việc quản lý CNTT và thành tích cuối
cùng của doanh nghiệp sẽ phụ thuộc vào kết qủa của
câu chuyện giữa 2 nhân vật này.
1/ Chúng ta đã hiểu cái gì gây phiền toái và khắc
phục sự thiếu thống nhất này thế nào chưa?

Để cắt giảm triệt để các khoản chi cho CNTT, có
những nguyên nhân nghiêm túc xuất phát từ tình
trạng doanh nghiệp. “Tuy nhiên, nhiều biện pháp cần
thiết để sống còn lại gây bối rối - Pourier lưu ý Những biện pháp này phá vỡ một phần hệ thống duy
trì hoạt động kinh doanh trong nhiều năm và sinh ra
những rủi ro không thể chấp nhận với chính doanh
nghiệp”. Pourier dẫn ví dụ từ một khách hàng của
Bain đã từng từ chối chính sách cập nhật CNTT trong
giai đoạn suy thoái. “Mới đây, những khách hàng này
đã tiến hành kiểm kê và phát hiện 32% trong tổng số
các ứng dụng quan trọng vận hành trên các máy chủ
không còn được nhà cung cấp hỗ trợ”, Pourier cho
biết. Hiện nay, các doanh nghiệp đang phải trả lời câu

hỏi then chốt sau: “Những thoả hiệp hỗ trợ CNTT và
hạ tầng mạng nào mà chúng ta đã phải chấp nhận
nay không còn phù hợp với doanh nghiệp xét trên
phương diện rủi ro?”.
2/ Làm thế nào thu được thành quả tối đa trên các
món chi tiêu tự do?

Trong đa phần doanh nghiệp, 80% - 90% ngân sách
CNTT không được triển khai một cách tự do. Mọi thứ
đã được ghi rõ "chức năng chi tiêu" như: Vận hành,
bảo dưỡng, duy tu, hỗ trợ và mở rộng tối đa môi
trường hiện hữu theo yêu cầu... Tự do lựa chọn chỉ
có thể thực hiện với từ 5% - 20% ngân sách CNTT
mà thôi. Cho nên, suy nghĩ và lên kế hoạch kỹ càng
đối với các nguồn tài chính được cấp cho các hoạt
động “tự do” đóng vai trò rất q...
5 câu hỏi CEO dành cho CIO
Từ năm 2008, kinh tế suy thoái khiến ngân sách CNTT bị
cắt giảm rất đáng kể, gây ra những vấn đề nghiêm trong
trong hoạt động của các doanh nghiệp... Việc khắc phục
phụ thuộc vào kết qủa của câu chuyện giữa CEO và CIO.
Theo Rudy Pourier, đối tác của Công ty Tư vấn quốc
tế Bain và là lãnh đạo bộ phận CNTT của công ty
này, sự cắt giảm kinh phí CNTT giờ đây gây ra những
vấn đề nghiêm trọng, trong đó có gia tăng độ phức
tạp của các hoạt động CNTT và sự căng thẳng gia
tăng trong quan hệ giữa bộ phận dịch vụ CNTT với
các bộ phận kinh doanh trong các doanh nghiệp.
“Hiện, các bộ phận kinh doanh và bộ phận CNTT
không thể tìm được tiếng nói chung cũng như quan
điểm chung” - Pourier gii thích. Để có thể thiết lập
đối thoại (trường hợp này sẽ là không thể nếu không
sự can thiệp của Tổng gm đốc!), Pourier đưa ra
5 câu hỏi mà CEO cần thảo luận ngay với CIO. Tính
5 câu hỏi CEO dành cho CIO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
5 câu hỏi CEO dành cho CIO - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
5 câu hỏi CEO dành cho CIO 9 10 707