Ktl-icon-tai-lieu

5 mối quan tâm chính về chiến lược SaaS

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 855 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5 mối quan tâm chính về chiến lược SaaS
Kể từ đầu năm nay, Forrester đã nhận được hơn 350
câu hỏi của khách hàng về Software-as-a-Service
(SaaS) – “ Phần mềm như một dịch vụ”. Những
người mua không chỉ hỏi "SaaS là gì?", "Ai cung cấp
SaaS?" và "SaaS có an toàn không?", mà còn có
nhiều câu hỏi phức tạp hơn về việc làm thế nào để
tích hợp SaaS vào toàn bộ các ứng dụng hiện hữu,
những thực tiễn tốt nhất cho việc thực hiện SaaS, làm
thế nào để quản trị và thẩm định việc mua sắm…

Các câu hỏi này cho thấy các công ty đang tiếp cận
SaaS có tính chiến lược và tập trung hơn so với
trước đây. Thực tế, 37% các câu hỏi tập trung vào
SaaS một cách sốt sắng. Điều này có nghĩa là quãng
thời gian SaaS triển khai âm thầm trong doanh
nghiệp những năm 2000 đã đủ chín để tính tới việc
lập kế hoạch tích hợp với tài nguyên hiện hữu và các
quy trình IT.

Từ những câu hỏi đã nhận được, Liz Herbert của
Forrester Research đã đăng trên tạp chí CIO (Mỹ) bài
viết khái quát thành 5 vấn đề chính với những đề xuất
tương ứng để giúp các doanh nghiệp định ra chiến
lược SaaS thành công:
1. Có những nhóm ứng dụng SaaS nào?

SaaS đã đi một chặng đường dài kể từ buổi ban đầu
vào hơn một thập kỷ trước. Khi đó, nó chủ yếu mới
chỉ được triển khai ở một số mảng như quản lý liên
lạc, bán hàng tự động, và nhân sự. Giờ đây, các nhà
cung cấp đang cung cấp SaaS trên hầu hết các nhóm
phần mềm chủ chốt, và người mua đang cân nhắc
SaaS cho một loạt các ứng dụng, từ email tới ERP để
quản trị IT. Với các doanh nghiệp, việc duy trì quan
hệ với các nhà cung cấp là hết sức quan trọng. Họ là
EMC, IBM, Oracle, SAP…, những "đại gia" phần mềm
đang tích cực đầu tư vào SaaS thông qua quá trình
phát triển nội tại cũng như thâu tóm các công ty nhỏ
hơn.

2. Quản trị cần được cấu trúc cho SaaS như thế
nào?

SaaS luôn được cung cấp triển khai nhanh và khả
năng triển khai từng bước, mà thường dành cho
người mua SaaS thực hiện dưới sự kiểm soát của
quản trị doanh nghiệp. Nhưng SaaS không chỉ là một
mô hình triển khai thay thế, nó có những đặc trưng
độc đáo đòi hỏi cách suy nghĩ mới về lựa chọn nhà
cung cấp, hợp đồng, khả năng sử dụng giá trị danh
mục đầu tư và bộ các yêu cầu kỹ năng đối với tổ
chức. Ngoài những thay đổi bộ kỹ năng này, những
người phụ trách cung ứng sẽ có trách nhiệm huấn
luyện doanh nghiệp về SaaS và đám mây, cũng như
biên soạn tài liệu SaaS để các quản trị viên kinh
doanh có thể tham khảo, và các mẫu hợp đồng và
hướng dẫn triển khai SaaS và đám mây.
3. Làm thế nào để SaaS tác động đến quản lý, tiêu
ch...
5 mối quan tâm chính về chiến lược SaaS
Kể từ đầu năm nay, Forrester đã nhận được hơn 350
câu hỏi của khách hàng về Software-as-a-Service
(SaaS) – “ Phần mềm như một dịch vụ”. Những
người mua không chỉ hỏi "SaaS là gì?", "Ai cung cấp
SaaS?" và "SaaS có an toàn không?", mà còn có
nhiều câu hỏi phức tạp hơn về việc làm thế nào để
tích hợp SaaS vào toàn bộ các ứng dụng hiện hữu,
những thực tiễn tốt nhất cho việc thực hiện SaaS, làm
thế nào để quản trị và thẩm định việc mua sắm
Các câu hỏi này cho thấy các công ty đang tiếp cận
SaaS có tính chiến lược và tập trung hơn so với
trước đây. Thực tế, 37% các câu hỏi tập trung vào
SaaS mt cách sốt sắng. Điều này có nghĩa là quãng
thời gian SaaS triển khai âm thầm trong doanh
nghiệp những năm 2000 đã đủ chín để tính tới việc
lập kế hoạch tích hợp với tài nguyên hiện hữu và các
quy trình IT.
5 mối quan tâm chính về chiến lược SaaS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
5 mối quan tâm chính về chiến lược SaaS - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
5 mối quan tâm chính về chiến lược SaaS 9 10 438