Ktl-icon-tai-lieu

50 câu hỏi trắc nghiệm Luật Lao động

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 14366 lần   |   Lượt tải: 36 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUẬT LAO ĐỘNG

Câu 1. Luật LĐ quy định, NLĐ là người có khả năng lao động, có giao kết HĐLĐ và có độ
tuổi:
a.Ít nhất đủ 15 tuổi
b.Ít nhất đủ 16 tuổi
c.Ít nhất đủ 17 tuổi
d.Ít nhất đủ 18 tuổi

Câu 2. Luật LĐ quy định, người sử dụng lao động là cá nhân phải là người:
a. Đủ 16 tuổi
b. Đủ 17 tuổi
c. Đủ 18 tuổi.
d. Đủ 20 tuổi

Câu 3. HĐLĐ bao gồm các loại:
a. HĐLĐ không xác định thời hạn; HĐLĐ xác định thời hạn.
b. HĐLĐ không xác định thời hạn; HĐLĐ xác định thời hạn; HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một
công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
c. HĐLĐ không xác định thời hạn; HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có
thời hạn dưới 12 tháng.
d. HĐLĐ ngắn hạn; HĐLĐ trung hạn; HĐLĐ dài hạn.

Câu 4. Tiền lương của NLĐ trong thời gian thử việc được quy định bằng:
a. Ít nhất bằng 50% mức lương cấp bậc của công việc đó.
b. Ít nhất bằng 60% mức lương cấp bậc của công việc đó.
c. Ít nhất bằng 70% mức lương cấp bậc của công việc đó.
d. Ít nhất bằng 80% mức lương cấp bậc của công việc đó.

Câu 5. Thời gian thử việc tối đa được Luật LĐ quy định là:
a. 30 ngày
b. 60 ngày.

c. 90 ngày.
d. 120 ngày

Câu 6. HĐLĐ được tạm hoãn thực hiện khi:
a. NLĐ đi làm NVQS hoặc các nghĩa vụ công dân khác do pháp luật quy định.
b. NLĐ bị tạm giữ, tạm giam.
c. Các trường hợp khác do NLĐ và người sử dụng lao động thỏa thuận.
d. Cả 3 trường hợp trên đều đúng.

Câu 7. Trừ trường hợp bị sa thải, khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ, người sử dụng lao động
phải báo trước cho người lao động có HĐLĐ không xác định thời hạn ít nhất là bao nhiêu
ngày:
a. 30 ngày.
b. 45 ngày
c. 60 ngày
d. 75 ngày

Câu 8. Thỏa ước lao động tập thể giữa tập thể NLĐ và người sử dụng lao động phải làm
thành mấy bản và do ai giữ?
a. Làm thành 4 bản. Một bản cho người sử dụng lao động; một bản cho BCH Công Đoàn cơ sở;
một bản cho Công Đoàn cấp trên; một bản cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.
b. Làm thành 4 bản. Một bản cho người sử dụng lao động; một bản cho BCH Công Đoàn cơ sở;
một bản cho chính quyền địa phương; một bản cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp
tỉnh.
c. Làm thành 3 bản.Một bản cho người sử dụng lao động; một bản cho BCH Công Đoàn cơ sở;
một bản cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.
d. Làm thành 3 bản. Một bản cho người sử dụng lao động; một bản cho BCH Công Đoàn cơ sở;
một bản cho chính quyền địa phương.

Câu 9. Thỏa ước lao động tập thể bị xem là vô hiệu toàn bộ khi:
a. Toàn bộ nội dung thỏa ước trái pháp luật.
b. Người ký kết thỏa ước không đúng t...
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUẬT LAO ĐỘNG
Câu 1. Luật LĐ quy định, NLĐ là người có khả năng lao động, có giao kết HĐLĐ và có độ
tuổi:
a.Ít nhất đủ 15 tuổi
b.Ít nhất đủ 16 tuổi
c.Ít nhất đủ 17 tuổi
d.Ít nht đủ 18 tuổi
Câu 2. Luật LĐ quy định, người sử dụng lao động là cá nhân phải là người:
a. Đủ 16 tuổi
b. Đủ 17 tuổi
c. Đủ 18 tuổi.
d. Đủ 20 tuổi
Câu 3. HĐLĐ bao gồm các loại:
a. HĐLĐ không xác định thời hạn; HĐLĐ xác định thời hạn.
b. HĐLĐ không xác định thời hạn; HĐLĐ xác định thời hạn; HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một
công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
c. HĐLĐ không xác định thời hạn; HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có
thời hạn ới 12 tháng.
d. HĐLĐ ngắn hạn; HĐLĐ trung hạn; HĐLĐ dài hạn.
Câu 4. Tiền lương của NLĐ trong thời gian thử việc được quy định bằng:
a. Ít nhất bằng 50% mức lương cấp bậc của công việc đó.
b. Ít nhất bằng 60% mức lương cấp bậc của công việc đó.
c. Ít nhất bằng 70% mức lương cấp bậc của công việc đó.
d. Ít nhất bằng 80% mức lương cp bậc của công việc đó.
Câu 5. Thời gian thử việc tối đa được Luật LĐ quy định là:
a. 30 ngày
b. 60 ngày.
50 câu hỏi trắc nghiệm Luật Lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
50 câu hỏi trắc nghiệm Luật Lao động - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
50 câu hỏi trắc nghiệm Luật Lao động 9 10 548