Ktl-icon-tai-lieu

7 kinh nghiệm bảo hộ và xây dựng thương hiệu

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 754 lần   |   Lượt tải: 1 lần
7 kinh nghiệm bảo hộ và xây dựng thương hiệu
1. Đăng ký bảo hộ sớm và khai thác tất cả các thành tố
thương hiệu nhằm củng cố bản sắc thương hiệu Các thành
tố thương hiệu có thể bao gồm tên thương hiệu, nhãn hiệu
(trademark),...

1. Đăng ký bảo hộ sớm và khai thác tất cả các thành tố
thương hiệu nhằm củng cố bản sắc thương hiệu

Các thành tố thương hiệu có thể bao gồm tên thương hiệu,
nhãn hiệu (trademark), tên thương mại (tradename), biểu
trưng (logo), kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích/sáng
chế, bản quyền tác giả, khẩu hiệu, đoạn nhạc… Tóm lại là
tất cả những gì giúp tạo ra sự khác biệt giữa thương hiệu
của doanh nghiệp với các thương hiệu khác trên thị trường.

Việc đầu tiên cần làm là đăng ký độc quyền các thành tố
thương hiệu của mình càng sớm càng tốt. Luật về sở hữu
công nghiệp của Việt Nam theo nguyên tắc “first to file”
dành ưu tiên cho người đăng ký trước (chứ không phải là

“first to use” dành ưu tiên cho người sử dụng trước như ở
Mỹ), do đó đợi đến lúc bị người khác đăng ký trước thì sẽ
mất thương hiệu hoặc sẽ tốn kém và mất thời gian để đòi
lại được quyền của mình, dẫn đến mất cơ hội kinh doanh.

2. Lưu trữ đầy đủ các bằng chứng sử dụng thương hiệu
trong hoạt động thương mại

Các bằng chứng “sử dụng rộng rãi” có thể được Cục Sở
hữu Công nghiệp chấp nhận là: bằng chứng sử dụng liên
tục từ trước (như mẫu bao bì có ghi ngày sản xuất từ trước,
giấy chứng nhận/đăng ký chất lượng/vệ sinh an toàn thực
phẩm…), kết quả doanh số, mạng lưới đại lý, số lần/chi phí
và mẫu quảng cáo trên báo chí và tivi, tham gia các hội
chợ, kết quả điều tra người tiêu dùng kiểu như “danh hiệu
Hàng Việt Nam chất lượng cao”.

Việt Nam đã bắt đầu có quy định về “công nhận nhãn hiệu
nổi tiếng” (là nhãn hiệu được sử dụng liên tục cho sản
phẩm - dịch vụ có uy tín khiến cho nhãn hiệu đó được biết

đến một cách rộng rãi). Được công nhận là nhãn hiệu nổi
tiếng sẽ rất thuận lợi cho việc bảo hộ, như việc xét nghiệm
“tương tự” để cấp bằng bảo hộ cho nhãn hiệu khác sẽ khắt
khe hơn, được bảo hộ trong mọi loại sản phẩm - dịch vụ…

3. Đưa điều khoản về thương hiệu vào tất cả các hợp
đồng đại lý, liên doanh liên kết, thay đổi tổ chức công
ty, trong quan hệ công ty mẹ - công ty con

Tình trạng các đại lý, các đối tác liên doanh liên kết lạm
dụng, tìm cách “nẫng tay trên” thương hiệu diễn ra khá phổ
biến, ở cả trong nước và nước ngoài. Việc đưa các điều
khoản về phạm vi sử dụng, phạm vi nhượng quyền (nếu
có), cấm đăng ký tại một nước thứ ba, bắt buộc phải thông
báo trước và phải được...
7 kinh nghiệm bảo hộ và xây dựng thương hiệu
1. Đăng bảo hộ sớm và khai thác tất c các thành t
thương hiệu nhằm củng cố bản sắc thương hiệu Các thành
tthương hiệu thể bao gồm tên thương hiệu, nhãn hiệu
(trademark),...
1. Đăng bảo hộ sớm và khai thác tất cả các thành t
thương hiệu nhằm củng cố bản sắc thương hiệu
Các thành t thương hiệu thể bao gồm tên thương hiệu,
nhãn hiệu (trademark), tên thương mại (tradename), biểu
trưng (logo), kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích/sáng
chế, bản quyền tác giả, khẩu hiệu, đoạn nhạc… Tóm lại là
tất cả những gì giúp tạo ra sự khác biệt giữa thương hiệu
của doanh nghiệp với các thương hiệu khác trên thị trường.
Việc đầu tiên cần m đăng độc quyền các thành t
thương hiệu của mình càng sớm càng tốt. Luật về sở hữu
công nghiệp của Việt Nam theo nguyên tắc “first to file”
dành ưu tiên cho người đăng trước (chứ không phải là
7 kinh nghiệm bảo hộ và xây dựng thương hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
7 kinh nghiệm bảo hộ và xây dựng thương hiệu - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
7 kinh nghiệm bảo hộ và xây dựng thương hiệu 9 10 605