Ktl-icon-tai-lieu

7 thuật ngữ admin cần làm rõ cho doanh nghiệp

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 898 lần   |   Lượt tải: 0 lần
7 thuật ngữ admin cần làm rõ cho doanh nghiệp
Giới IT thường thất vọng rằng các doanh nghiệp
không hiểu các ưu thế của IT. Giải thích rõ các thuật
ngữ cho doanh nghiệp là một cách tốt để khơi thông
“bế tắc”.
Đôi khi chúng ta, những người quản trị hệ thống hay
quản trị mạng (thường gọi là admin), không để ý là
mình đang sử dụng những thuật ngữ lạ lẫm khiến
những người xung quanh lúng túng. Ví dụ, những từ
như "đám mây" với chúng ta có vẻ như quá quen
thuộc. Nhưng khi tuôn chúng ra với các đồng nghiệp
kinh doanh của mình, chúng ta có nguy cơ bị xem là
“con nghiện IT” và, thậm chí tệ hơn có thể còn bị họ
“chấn chỉnh”.

Nhưng nếu họ không hiểu những gì chúng ta đang cố
gắng để trình bày, họ không thể đưa ra những quyết
định kinh doanh phù hợp và đầu tư công nghệ hợp lý
cho mục đích của họ. Vì vậy, các admin mặc dù
không nhất thiết phải hạn chế việc sử dụng các thuật

ngữ quản trị trong các cuộc đàm thoại nhưng cần
phải giải thích rõ cho các đồng nghiệp kinh doanh của
mình và ngay cả đồng nghiệp IT không phải là admin.
Và chúng ta hãy thừa nhận một điều: Chúng ta cũng
không phải luôn luôn hiểu hết những thuật ngữ này,
vì vậy đây là cơ hội để ôn lại và phòng ngừa sự bối
rối có thể có vào một lúc nào đó.
1. Active Directory: Mặc dù đã tồn tại suốt 10 năm
qua, Active Directory vẫn chưa thực sự gần gũi với
phần đông những người không phải là admin. Active
Directory là một dịch vụ thư mục, về cơ bản, nó giống
như một cuốn danh bạ điện thoại có chứa tên, địa chỉ,
số điện thoại… của mọi người dùng trong công ty
bạn, nhưng mang ý nghĩa rộng hơn. Đây cũng là cơ
chế mà mọi người cung cấp tên sử dụng (username)
và mật khẩu (password) của họ để có thể đăng nhập
vào các domain (miền hay vùng, nơi quản lý tập trung
các tài khoản người dùng và tài khoản máy tính trên
mạng) khác nhau. Nó cho phép các admin nhóm các
domain với nhau và áp dụng các thiết lập truy cập

khác nhau cho các nhóm để đảm bảo tài nguyên (như
các tập tin và thư mục hoặc các máy in) chỉ được sử
dụng bởi những người có quyền truy cập. Ngoài ra,
chức năng điều khiển Group Policy của nó giúp bảo
đảm các chính sách được áp dụng trong toàn tổ chức
của bạn.
2. Group Policy: Đây là một chức năng của một cấu
trúc Active Directory cho phép bạn chuẩn hóa nền
tảng các máy tính để bàn của người dùng, ngăn cản
người dùng truy cập các công cụ nào đó trong
Windows, và triển khai phần mềm tới người dùng của
bạn. Các chính sách nhóm có thể được tạo ra và
thực hiện cùng với Active Directory để tổ chức những
người dùng, cá...
7 thuật ngữ admin cần làm rõ cho doanh nghiệp
Giới IT thường thất vọng rằng các doanh nghiệp
không hiểu các ưu thế của IT. Giải thích rõ các thuật
ngữ cho doanh nghiệp là một cách tốt để khơi thông
“bế tắc”.
Đôi khi chúng ta, những người quản trị hệ thống hay
qun trị mạng (thường gọi là admin), không để ý là
mình đang sử dụng những thuật ngữ lạ lẫm khiến
những người xung quanh lúng túng. Ví dụ, những từ
như "đám mây" với chúng ta có vẻ như quá quen
thuộc. Nhưng khi tuôn chúng ra với các đồng nghiệp
kinh doanh của mình, chúng ta có nguy cơ bị xem là
“con nghiện IT” và, thậm chí tệ hơn có thể còn bị họ
“chn chỉnh”.
Nhưng nếu họ không hiểu những gì chúng ta đang cố
gắng để trình bày, họ không thể đưa ra những quyết
định kinh doanh phù hợp và đầu tư công nghệ hợp lý
cho mục đích của họ. Vì vậy, các admin mặc dù
không nhất thiết phải hạn chế việc sử dụng các thuật
7 thuật ngữ admin cần làm rõ cho doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
7 thuật ngữ admin cần làm rõ cho doanh nghiệp - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
7 thuật ngữ admin cần làm rõ cho doanh nghiệp 9 10 816