Ktl-icon-tai-lieu

9 bước bán hàng kinh điển

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1461 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những thách thức trong xây dựng thương hiệu quốc gia
Malaysia
Malaysia nổi tiếng với “Malaysia – Truly Asia” , nhưng
thủ tướng Najib Razak còn muốn tiến xa hơn nữa.
Blogger người Malaysia chuyên viết về chính trị Radzi
cùng bàn luận với ông Razak về cách tạo dựng
thương hiệu Malaysia.

Mỗi quốc gia chính là 1 thương hiệu, giống như
những gì mà Pháp, Anh, Kenya, Nga và ngay cả đất
nước nhỏ bé như Tahiti có. Trong khi giờ đây khái
niệm về thương hiểu quốc gia đã tương đối rõ ràng
và tương đối tiến bộ, không thật sự là vấn đề nổi cộm
cho đến cuối những năm 1990. Trở về thời kỳ đó,
thương hiệu quốc gia là phạm trù tương đối cứng
nhắc, nó được cấu thành bởi nền văn hóa, kinh tế và
cả sức mạnh quân đội, sự phát triển về công nghiệp,
địa lý học và đôi khi cả những xung đột diễn ra trong
lịch sử. Giữa thế kỷ 20, với sự công kích mạnh mẽ từ
nhu cầu du lịch ồ ạt trên thế giới, khái niệm thương

hiệu quốc gia đã được khẳng định lại bằng khả năng
đem đến những gì đặc biệt nhất để thu hút mọi
người, đó là những bãi biển thơ mông đậm chất nhiêt
đới gió mùa cùng bãi cát trắng trải dải và bầu trời
trong xanh.

Nhưng hiện nay, sự toàn cầu hóa, vận động toàn thế
giới, sự lệ thuộc lẫn nhau, sự xuất hiện các tổ chức
cùng hợp tác phát triển ( EU, NAFTA, AFTA), sự
cạnh tranh, vấn đề lương thực và, dĩ nhiên , có cả
Internet cũng góp phần cải thiện đáng kể vấn đề
thương hiệu quốc gia. Cuốn sách “thế giới phẳng”
xuất hiện như 1 hiện tượng – nó đề cập đến sự giảm
nhẹ tầm quan trọng giữa khoảng cách và nền kinh tế
trở thành 1 lĩnh vực toàn cầu và cùng với sự tiến bộ
của công nghệ :mạng Internet – đã làm cho mọi thứ
trở thành có thể và thật sự cần thiết, để phát triển,
khẳng định và gây dựng nên thương hiệu quốc gia.

Tôi tin rằng thương hiệu quốc gia bao gồm 2 yếu tố
tương hỗ lẫn nhau. Đầu tiên là hình ảnh đất nước và
nguồn tri thức mà nó đem lại. Bên cạnh đó sự giao
lưu quốc tế đòi hỏi rất nhiều thành tố: lịch sử, các sự
kiện, con người, kinh nghiệm, quan hệ dân tộc, kinh
nghiệm sản xuất, thương mại, nghệ thuật, nền tảng
văn hóa, thể thao, chính trị, ngoại giao và ngôn ngữ
truyền miệng. Thứ 2 là những gì mà mỗi quốc gia thể
hiện ra bên ngoài. Làm sao để cho mọi người biết
đến 1 quốc gia cùng các sản phẩm của nó? Liệu
những sản phẩm đó có đáp ứng được nhu cầu khác
nhau của các quốc gia? Những kinh nghiệm mà dân

tộc đó đem lại là gì? Thông qua việc cọ xát, liệu mọi
người có tin tưởng vào sự cung cấp đó, và, quan
trọng hơn nữa, liệu họ có sẵn sàng chấp nhận sự hợp
tác này?

Cũng g...
Những thách thức trong xây dựng thương hiệu quốc gia
Malaysia
Malaysia nổi tiếng với “Malaysia Truly Asia” , nhưng
thớng Najib Razak còn muốn tiến xa hơn nữa.
Blogger người Malaysia chuyên viết về chính trị Radzi
cùng bàn luận với ông Razak về cách tạo dựng
thương hiệu Malaysia.
Mỗi quốc gia chính là 1 thương hiu, giống như
những gì mà Pháp, Anh, Kenya, Nga và ngay cđất
nước nhỏ bé như Tahiti có. Trong khi giờ đây khái
nim về thương hiểu quốc gia đã tương đối rõ ràng
và tương đối tiến bộ, không thật sự là vấn đề nổi cộm
cho đến cuối những năm 1990. Trở về thời k đó,
thương hiệu quốc gia là phạm trù tương đối cứng
nhc, nó được cấu thành bởi nền văn hóa, kinh tế và
csức mạnh quân đi, sự phát triển về công nghiệp,
địa lý học và đôi khi cả những xung đột diễn ra trong
lịch sử. Giữa thế kỷ 20, với s công kích mạnh mẽ từ
nhu cầu du lịch ồ t trên thế giới, khái niệm thương
9 bước bán hàng kinh điển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
9 bước bán hàng kinh điển - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
9 bước bán hàng kinh điển 9 10 622