Ktl-icon-tai-lieu

9 CÂU MÀU XANH LÀ CÂU CHƯA CÓ ĐÁP ÁN.

Được đăng lên bởi Anh Vân
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1761 lần   |   Lượt tải: 2 lần
9 CÂU MÀU XANH LÀ CÂU CHƯA CÓ ĐÁP ÁN.
Bộ câu hỏi ôn tập
Thi vấn đáp
Môn: Đánh giá tác động môi trường (02 tín chỉ)
Trình bày phương pháp sơ đồ mạng lưới?
Trả lời:

Phương pháp này được trình bày với các nội dung như sau:
+ Phương pháp này có mục đích phân tích các tác động song song và nối tiếp
do các hành động của các hoạt động gây ra. Sử dụng phương pháp mạng lưới trước
hết phải liệt kê toàn bộ các hành động trong các hoạt động và xác định mối quan
hệ nhân quả trong các hành động đó . các quan hệ đó nối các hành động lại với
nhau thành 1 mạng lưới . trên mạng lưới ta có thể phân biệt được những tác động
bậc 1 do hành động trực tiếp gây ra và tác động bậc 2 do tác động bậc 1 gây ra , và
lần lượt các tác động bậc 3 và tác động bậc 4…các chuỗi hành động đó dẫn về tác
động cuối cùng, hiểu theo nghĩa là những việc có lợi hay có hại cho tài nguyên và
môi trường.
+ Do nắm được mối quan hệ nhân quả và liên quan của nhiều hành đông và tác
động trên mạng lưới nên ta có thể dung biện pháp này xem xét hạn chế và phòng
tránh những tác động tiêu cực tới tài nguyên và môi trường.
+ Phương pháp mạng lưới nảy sinh từ những kinh nghiệm nghiên cứu về dòng
năng lượng và cân bằng dòng năng lượng trong hệ sinh thái.
+ Điểm mạnh củ phương pháp này là cho biết nguyên nhân và con đường dẫn
đến những hậu quả tiêu cực cho môi trường, từ đó có thể đề ra các biện pháp
phòng tránh ngay từ khâu quy hoạch, thiết kế hoạt động phát triển.
1
2

Anh (chị) hãy nêu những điều kiện cần thiết để thực hiện ĐTM?
Trả lời:
a. cơ sở pháp lý ( Luật, Nghị định, quy định, công ước, thỏa thuận).
b. Tiêu chuẩn môi trường (TCVN, TCN, WHO).
c. Số liệu môi trường vùng dự án bao gồm:
* Môi trường vật lý, hóa học.
- Địa hình địa chất
- Chất lượng không khí
- Khí tượng thủy văn
- Chất lượng nước
* Môi trường sinh học
- Các hệ sinh thái
- Quần thể thực vật
- Sinh vật quý hiếm
* Điều kiện kinh tế xã hội
- Dân số, dân tộc
- Hiện trạng sử dụng đất
- Sức khỏe cộng đồng
- Ngành nghề
- Thu nhập

- Văn hóa giáo dục
- Các tiêu chí đặc trưng riêng.
Cần nhận thức rõ nguyên tắc là đánh giá tác động môi trường đầy đủ là hoạt động chỉ
được thực hiện do môt số cơ quan có thẩm quyền tiến hành. Cơ quan chủ dự án hoặc
cấp không đủ thẩm quyền chỉ được thực hiện các lược duyệt hoặc các ĐTM sơ bộ.
Anh (chị) lập 1 đề cương ĐTM của dự án “Xây dựng các công trình thuỷ lợi”?
Trả lời:
3

4

5
6

Báo cáo kết quả ĐTM được sử dụng như thế nào?
Trả lời:
- Các kết quả ĐGTĐMT phải được gửi tới những cơ quan nhà nước có thẩm quyền như
một t...
9 CÂU MÀU XANH LÀ CÂU CHƯA CÓ ĐÁP ÁN.
Bộ câu hỏi ôn tập
Thi vấn đáp
Môn: Đánh giá tác động môi trường (02 tín chỉ)
1
Trình bày phương pháp sơ đồ mạng lưới?
Trả lời:
Phương pháp này được trình bày với các nội dung như sau:
+ Phương pháp này mục đích phân tích các tác động song song nối tiếp
do các hành động của các hoạt động gây ra. Sử dụng phương pháp mạng lưới trước
hết phải liệt toàn bộ các hành động trong các hoạt động xác định mối quan
hệ nhân quả trong các hành động đó . các quan hệ đó nối các hành động lại với
nhau thành 1 mạng lưới . trên mạng lưới ta thể phân biệt được những tác động
bậc 1 do hành động trực tiếp gây ra và tác động bậc 2 do tác động bậc 1 gây ra , và
lần lượt các tác động bậc 3 tác động bậc 4…các chuỗi hành động đó dẫn về tác
động cuối cùng, hiểu theo nghĩa những việc lợi hay hại cho tài nguyên
môi trường.
+ Do nắm được mối quan hệ nhân quả và liên quan của nhiều hành đông và tác
động trên mạng lưới nên ta thể dung biện pháp này xem xét hạn chế phòng
tránh những tác động tiêu cực tới tài nguyên và môi trường.
+ Phương pháp mạng lưới nảy sinh từ những kinh nghiệm nghiên cứu về dòng
năng lượng và cân bằng dòng năng lượng trong hệ sinh thái.
+ Điểm mạnh củ phương pháp này cho biết nguyên nhân con đường dẫn
đến những hậu quả tiêu cực cho môi trường, từ đó thể đề ra các biện pháp
phòng tránh ngay từ khâu quy hoạch, thiết kế hoạt động phát triển.
2
Anh (chị) hãy nêu những điều kiện cần thiết để thực hiện ĐTM?
Trả lời:
a. cơ sở pháp lý ( Luật, Nghị định, quy định, công ước, thỏa thuận).
b. Tiêu chuẩn môi trường (TCVN, TCN, WHO).
c. Số liệu môi trường vùng dự án bao gồm:
* Môi trường vật lý, hóa học.
- Địa hình địa chất
- Chất lượng không khí
- Khí tượng thủy văn
- Chất lượng nước
* Môi trường sinh học
- Các hệ sinh thái
- Quần thể thực vật
- Sinh vật quý hiếm
* Điều kiện kinh tế xã hội
- Dân số, dân tộc
- Hiện trạng sử dụng đất
- Sức khỏe cộng đồng
- Ngành nghề
- Thu nhập
9 CÂU MÀU XANH LÀ CÂU CHƯA CÓ ĐÁP ÁN. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
9 CÂU MÀU XANH LÀ CÂU CHƯA CÓ ĐÁP ÁN. - Người đăng: Anh Vân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
9 CÂU MÀU XANH LÀ CÂU CHƯA CÓ ĐÁP ÁN. 9 10 671