Ktl-icon-tai-lieu

90 câu hỏi đáp, tình huống pháp luật dành cho học viên Trung tâm học tập cộng đồng

Được đăng lên bởi Phương Chi
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 3944 lần   |   Lượt tải: 2 lần
90 câu hỏi - đáp, tình huống pháp luật dành cho học viên Trung tâm học
tập cộng đồng
Chủ đề 1. Chính sách của nhà nước đối với một số đối tượng (15 câu)
Chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người có công, người cao tuổi, người
khuyết tật, người nghèo, người được trợ giúp pháp lý.
Chủ đề 2. Đăng ký hộ tịch (13 câu)
Giá trị pháp lý của giấy tờ hộ tịch; thẩm quyền đăng ký hộ tịch; Các giấy tờ cá
nhân xuất trình khi đăng ký hộ tịch; Ủy quyền đăng ký hộ tịch; đăng ký khai sinh,
đăng ký khai sinh quá hạn; đăng ký khai tử; đăng ký việc nuôi con nuôi; thay đổi,
cải chỉnh hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều
chỉnh hộ tịch.
Chủ đề 3. Bảo vệ tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội (10 câu)
Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ an ninh quốc gia; trách nhiệm của công dân
trong việc bảo vệ quốc phòng và an ninh quốc gia; các hành vi xâm phạm an ninh
quốc gia và các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ quốc phòng.
Chủ đề 4: Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (10 câu)
Nội dung và hình thức công khai để dân biết; những nội dung dân bàn và quyết
định trực tiếp và hình thức thực hiện; những nội dung dân bàn, biểu quyết và hình
thức thực hiện; những nội dung dân tham gia ý kiến và hình thức thực hiện; những
nội dung nhân dân giám sát và hình thức thực hiện.
Chủ đề 5. An toàn giao thông (10 câu)
Quy tắc chung khi tham gia giao thông đường bộ và hệ thống báo hiệu đường
bộ, quy tắc khi tham gia giao thông đường thủy; các hành vi làm ảnh hưởng đến trật
tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy.
Chủ đề 6. Vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (12
câu)
1

Các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; các quy
định của pháp luật về sản xuất kinh doanh thực phẩm tươi sống; quyền và trách nhiệm của
người tiêu dùng; Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ
trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng; trách nhiệm
cung cấp bằng chứng giao dịch; trách nhiệm bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện;
trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật; trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng
hóa có khuyết tật gây ra.
Chủ đề 7. Thi hành án (10 câu)
Thi hành án treo: Nghĩa vụ của người được hưởng án treo; kiểm điểm người
được hưởng án treo; Nhiệm vụ giám sát, giáo dục người được hưởng án treo của Ủy
ban nhân dân cấp xã; trách nhiệm của gia đình người được hưởng án treo.
Thi hành án phạt cải tạo không giam giữ: Thủ tục thi hành quyết định thi hành
án phạt cải tạo không gi...
90 câu hỏi - đáp, tình huống pháp luật dành cho học viên Trung tâm học
tập cộng đồng
Chủ đề 1. Chính sách của nhà nước đối với một số đối tượng (15 câu)
Chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người công, người cao tuổi, người
khuyết tật, người nghèo, người được trợ giúp pháp lý.
Chủ đề 2. Đăng ký hộ tịch (13 câu)
Giá trị pháp của giấy tờ hộ tịch; thẩm quyền đăng hộ tịch; Các giấy tờ
nhân xuất trình khi đăng hộ tịch; Ủy quyền đăng hộ tịch; đăng khai sinh,
đăng khai sinh quá hạn; đăng khai tử; đăng việc nuôi con nuôi; thay đổi,
cải chỉnh hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều
chỉnh hộ tịch.
Chủ đề 3. Bảo vệ tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội (10 câu)
Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ an ninh quốc gia; trách nhiệm của công dân
trong việc bảo vệ quốc phòng an ninh quốc gia; các hành vi xâm phạm an ninh
quốc gia và các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ quốc phòng.
Chủ đề 4: Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (10 câu)
Nội dung và hình thức công khai để dân biết; những nội dung dân bàn quyết
định trực tiếp hình thức thực hiện; những nội dung dân bàn, biểu quyết hình
thức thực hiện; những nội dung dân tham gia ý kiến hình thức thực hiện; những
nội dung nhân dân giám sát và hình thức thực hiện.
Chủ đề 5. An toàn giao thông (10 câu)
Quy tắc chung khi tham gia giao thông đường bộ hệ thống báo hiệu đường
bộ, quy tắc khi tham gia giao thông đường thủy; các hành vi làm ảnh hưởng đến trật
tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy.
Chủ đề 6. Vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (12
câu)
1
90 câu hỏi đáp, tình huống pháp luật dành cho học viên Trung tâm học tập cộng đồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
90 câu hỏi đáp, tình huống pháp luật dành cho học viên Trung tâm học tập cộng đồng - Người đăng: Phương Chi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
90 câu hỏi đáp, tình huống pháp luật dành cho học viên Trung tâm học tập cộng đồng 9 10 608