Ktl-icon-tai-lieu

aaa

Được đăng lên bởi hoankha2809
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1340 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 2.1a/TDDN
BỘ PHẬN QUAN HỆ KHÁCH
HÀNG

Tp.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2011.

Số: 01.2010/GIATHY
BÁO CÁO ĐỀ XUẤT TÍN DỤNG
(Dùng cho trường hợp cho vay đầu tư dự án)
I- THÔNG TIN TÓM TẮT:
1. Chủ đầu tư/khách hàng
- Tên Khách hàng: CÔNG TY CP XÂY DỰNG GIA THY
- Mã CIF: 120680.
- Địa chỉ: 210B Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM.
- Hoạt động kinh doanh chính: Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng,
giao thông, thủy lợi, công trình điện trung và hạ thế, công trình cấp-thoát và xử lý
nước, môi trường, công trình hạ tầng kỹ thuật. Khảo sát hiện trạng, địa hình, địa
chất. Thiết kế kiến trúc mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế kết cấu công trình
dân dụng và công nghiệp. Lập và thẩm tra dự án, dự toán và tổng dự toán công
trình. Tư vấn đầu tư, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát và quản lý dự án. Mua bán
hàng vật liệu xây dựng, kim khí điện máy, trang trí nội thất, văn phòng phẩm, nông
thổ sản. Kinh doanh nhà ở; môi giới bất động sản. Kinh doanh vận tải hàng hóa
đường bộ bằng ôtô và đường thủy nội địa. Sản xuất vật liệu xây dựng. Thiết kế kết
cấu công trình giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật. Thẩm tra thiết kế. Kiểm
định chất lượng công trình xây dựng. Kinh doanh bất động sản…
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 VND
- Hình thức sở hữu: Công ty Cổ phần.
- Cấp phê duyệt tín dụng : Giám đốc Chi nhánh.
2. Dự án đầu tư/khoản vay
- Tên dự án: CAO ỐC GIA THY

- Địa điểm đầu tư: 158-158A Đào Duy Anh – Phường 09 – Quận Phú Nhuận
– Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tổng mức đầu tư: 58.803 triệu đồng.
Trong đó:


Vốn tự có tham gia: 38.803 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 66 % Vốn đầu tư.



Vốn vay BIDV dự kiến: 20.000 triệu đồng chiếm tỷ lệ 34 % Vốn đầu
tư.



Vốn huy động từ nguồn khác: Không.

3. Đề nghị vay vốn của Khách hàng
-

Tổng trị giá đề nghị vay : 20.000.000.000 đồng.

-

Mục đích

: Vay trung dài hạn đầu tư dự án Cao Ốc Gia

-

Lãi suất

: Theo qui định của Ngân hàng

-

Thời hạn vay

Thy.

: 5 năm, ân hạn 1 năm.

-

Nguồn trả nợ
: Từ doanh thu cho thuê văn phòng và
nguồn thu từ hoạt động kinh doanh khác.

-

Tài sản đảm bảo
đất hình thành từ vốn vay.

: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với

II- THÔNG TIN VỀ CHỦ ĐẦU TƯ/KHÁCH HÀNG:
1. Tư cách và năng lực pháp lý, năng lực điều hành và quản lý SXKD của
khách hàng:
1.1 Đánh giá về lịch sử hoạt động của khách hàng
Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã 9 lần thay đổi giấy phép đăng ký kinh
doanh. Từ khi thành lập vào năm 2003 đến tháng 10/2010, hoạt động kinh doanh

chính của công ty là thi công xây lắp. Từ tháng...
Mẫu số 2.1a/TDDN
B PHN QUAN H KHÁCH
HÀNG
Số: 01.2010/GIATHY
Tp.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2011.
BÁO CÁO ĐỀ XUẤT TÍN DỤNG
(Dùng cho trường hợp cho vay đầu tư dự án)
I- THÔNG TIN TÓM TẮT:
1. Chủ đầu tư/khách hàng
- Tên Khách hàng: CÔNG TY CP XÂY DỰNG GIA THY
- Mã CIF: 120680.
- Địa chỉ: 210B Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM.
- Hoạt động kinh doanh chính: y dựng công trình công nghiệp, dân dụng,
giao thông, thủy lợi, công trình điện trung hạ thế, công trình cấp-thoát xử
nước, môi tờng, công trình hạ tầng kỹ thuật. Khảo sát hiện trạng, địa hình, địa
chất. Thiết kế kiến trúc mặt bằngy dựng công trình; thiết kế kết cấu công trình
dân dụng công nghiệp. Lập thẩm tra dự án, dự toán tổng dự toán công
trình. vấn đầu tư, vấn đấu thầu, vấn giám sát và quản dự án. Mua bán
hàng vật liệu xây dựng, kim khí điện máy, trang trí nội thất, văn phòng phẩm, nông
thổ sản. Kinh doanh nhà ở; i giới bất động sản. Kinh doanh vận tải hàng hóa
đường bộ bằng ôtô và đường thủy nội đa. Sản xuất vật liệu xây dựng. Thiết kế kết
cấu công trình giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật. Thẩm tra thiết kế. Kiểm
định chất lượng công trình xây dựng. Kinh doanh bất động sản…
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 VND
- Hình thức sở hữu: Công ty Cổ phần.
- Cấp phê duyệt tín dụng : Giám đốc Chi nhánh.
2. Dự án đầu tư/khoản vay
- Tên dự án: CAO ỐC GIA THY
aaa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
aaa - Người đăng: hoankha2809
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
aaa 9 10 482