Ktl-icon-tai-lieu

ACID NUCLEIC

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 6620 lần   |   Lượt tải: 10 lần
ACIDE NUCLEIQUE
1/ GIỚI THIỆU CHUNG :
1.1/ Đại cương :
Acide nucleique được phát hiện trong các cấu trúc khác nhau của tế bào : nhân, ti
thể, ribosome và trong những phần hòa tan của tế bào. Chúng tồn tại nhiều nhất trong các
cơ quan và các mô nhiều nhân và có cường độ tổng hợp protein cao; ví dụ trong phôi,
mầm lá non hay ở đỉnh sinh trưởng của cây bao giờ hàm lượng acide nucleique cũng cao
hơn trong lá già và cành.
Các quá trình cơ bản nhất của họat động sống như tổng hợp proteine , sinh trưởng
và phát triển, sự truyền lại các tính chất di truyền, vv… đều xảy ra với sự tham gia của
acide nucleique.
Trong tế bào sống acide nucleique liên kết với proteine và tạo ra các proteine phức
tạp nucleoproteide.
1.2/ Định nghĩa :
Acide nucleique là những chất trùng hợp cao phân tử vô cùng phức tạp và có vai
trò rất quan trọng trong họat động sống của sinh vật.
Acide nucleique đã được nhà bác học Fischer Miescher phát hiện hơn 100 năm về
trước ( 1869-1870) nhưng chỉ trong vòng 10-15 năm gần đây khi sinh hóa học ứng dụng
các nghiên cứu hiện đại thì tính chất và vai trò sinh học của nó mới được nghiên cứu.
Trong cơ thể sống có 2 lọai acide nucleique chủ yếu; đó là acide ribonucleique
(ARN) và acide desoyribonucleique (ADN).
ADN (DNA) có khối lượng phân tử từ vài chục đến vài trăm triệu, chúng chủ yếu
tích lũy trong nhân tế bào, nhưng một số lọai ADN còn được phát hiện trong các cấu trúc
của tế bào chất như lạp thể, ti thể.
ARN ( RNA) trong cơ thể có nhiều lọai :
ARNs ( ARN hòa tan ) có khối lượng phân tử nhỏ ( 25.000 – 35.000 )
ARNr ( ARN ribo thể ) có khối lượng phân tử từ 1,7 đến 2,1 triệu
83

ARNm ( ARN thông tin ) có khối lượng phân tử từ 300.000 – 4 triệu.
2/ THÀNH PHẦN HÓA HỌC:
Khi thủy phân hòan tòan acide nucleique phóng thích :
Baz nitơ ( gồm baz purine và baz pirimidine )
Pentose ( gồm ribose và desoxyribose )
Acid phosphoric ( H3PO4 )
2.1/ Baz nitơ ( base nitrogenique)
2.1.1/ Baz purin

Adenine
( 6-aminopurine )

Guanine
( 2-amino-6-hidroxypurine)

2.1.2 / Baz pirimidin

84

Cytocine
(2-oxy-6 –aminopirimidine )

Thymine
( 5-metiluracin )

Uracine
( 2,6- dioxypirimidine )
Đặc điểm quan trọng của các dẫn suất chứa oxy của pirimidine và purine là chúng có khả
năng hỗ biến (tautomerisation ), nhờ đó chúng có thể tồn tại ở dạng enol hoặc ceton.
Baz pirimidine là dẫn suất của pirimidine gồm cytocine, uracine, thymin, tồn tại trong
acid nucleic với lượng đáng kể chúng được gọi là nhóm baz chủ yếu bên cạnh những baz
khác có trong acid nucleic với lượng ít như 5-ox...
83
ACIDE NUCLEIQUE
1/ GIỚI THIỆU CHUNG :
1.1/ Đại cương :
Acide nucleique được phát hiện trong các cấu trúc khác nhau của tế bào : nhân, ti
thể, ribosome trong những phần hòa tan của tế bào. Chúng tồn tại nhiều nhất trong các
quan các nhiều nhân cường độ tổng hợp protein cao; dụ trong phôi,
mầm non hay đỉnh sinh trưởng của cây bao giờ m lượng acide nucleique cũng cao
hơn trong lá già và cành.
Các quá trình bản nhất của họat động sống như tổng hợp proteine , sinh trưởng
phát triển, sự truyền lại các tính chất di truyền, vv… đều xảy ra với sự tham gia của
acide nucleique.
Trong tế bào sống acide nucleique liên kết với proteine tạo ra các proteine phức
tạp nucleoproteide.
1.2/ Định nghĩa :
Acide nucleique những chất trùng hợp cao phân tử cùng phức tạp vai
trò rất quan trọng trong họat động sống của sinh vật.
Acide nucleique đã được nhà bác học Fischer Miescher phát hiện hơn 100 m về
trước ( 1869-1870) nhưng chỉ trong vòng 10-15 năm gần đây khi sinh hóa học ứng dụng
các nghiên cứu hiện đại thì tính chất và vai trò sinh học của nó mới được nghiên cứu.
Trong thể sống 2 lọai acide nucleique chủ yếu; đó acide ribonucleique
(ARN) và acide desoyribonucleique (ADN).
ADN (DNA) khối lượng phân tử từ vài chục đến vài trăm triệu, chúng chủ yếu
tích y trong nhân tế bào, nhưng một số lọai ADN còn được phát hiện trong các cấu trúc
của tế bào chất như lạp thể, ti thể.
ARN ( RNA) trong cơ thể có nhiều lọai :
ARNs ( ARN hòa tan ) có khối lượng phân tử nhỏ ( 25.000 35.000 )
ARNr ( ARN ribo thể ) có khối lượng phân tử từ 1,7 đến 2,1 triệu
ACID NUCLEIC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ACID NUCLEIC - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
ACID NUCLEIC 9 10 168