Ktl-icon-tai-lieu

Alpha Art - Trở thành người đàn ông mọi phụ nữ mong muốn.

Được đăng lên bởi nhavua
Số trang: 154 trang   |   Lượt xem: 19109 lần   |   Lượt tải: 122 lần
Alpha Art: Trở thành người đàn ông mọi phụ nữ mong ước

Nexx & Joker

Mục lục
Lời Mở Đầu ............................................................................................................................................ 4
Nhận Xét Của Độc Giả ........................................................................................................................... 7
Alpha Art .............................................................................................................................................. 10
Nhật Kí Một Hotgirl Cô Đơn ................................................................................................................ 11
Ví Dụ Làm Quen Với Một Cô Gái Trong Thực Tế .............................................................................. 13
PHẦN 1

PHỤ NỮ CÓ THỰC SỰ KHÓ HIỂU? .......................................................................... 17

Tâm Lý Phụ Nữ ................................................................................................................................ 18
Não Trái, Não Phải Và Sự Khác Nhau Giữa Cách Đàn Ông Và Phụ Nữ Suy Nghĩ ......................... 19
Sự Hấp Dẫn Trong Tiến Hóa ............................................................................................................ 20
Những điểm phổ biến nhất trong tâm lý phụ nữ ............................................................................... 21
Trắc Nghiệm Cho Đàn Ông .................................................................................................................. 23
PHẦN 2

BA LOẠI ĐÀN ÔNG TRONG GIAO TIẾP VỚI PHỤ NỮ ........................................ 25

Trai Tốt ............................................................................................................................................. 27
Trai Đểu ............................................................................................................................................ 30
Đàn Ông ALPHA .............................................................................................................................. 33
PHẦN 3

ĐÀN ÔNG ALPHA ...................................................................................................... 38

Chương 1: Phẩm Chất Và Đặc Điểm Của Đàn Ông Alpha .............................................................. 39
Chương 2: Từ Trai Tốt Trở Thành Đàn Ông Alpha ......................................................................... 45
PHẦN 4

MÔ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Alpha Art - Trở thành người đàn ông mọi phụ nữ mong muốn. - Người đăng: nhavua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
154 Vietnamese
Alpha Art - Trở thành người đàn ông mọi phụ nữ mong muốn. 9 10 585