Ktl-icon-tai-lieu

An toàn trong thương mại điện tử

Được đăng lên bởi loveenternity
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1285 lần   |   Lượt tải: 1 lần
An toàn trong thương mại
đ iệ n t ử

1

Nội dung


Khái niệm an toàn trong TMĐT



6 khía cạnh của an toàn TMĐT



Các điểm có thể bị tấn công trong
giao dịch TMĐT



Các hình thức tấn công thường gặp



Các kỹ thuật bảo vệ an toàn: mã hóa,
bảo vệ kênh truyền thông tin, an toàn
mạng, an toàn máy tính
2

Các rủi ro trong TMĐT

3

Khái niệm an toàn TMĐT


Tất cả các loại tội phạm diễn ra trong môi trường
thương mại truyền thống đều diễn ra trong môi
trường TMĐT



Việc giảm các rủi ro trong TMĐT là một quá trình
phức tạp liên quan đến công nghệ, thủ tục và
chính sách của tổ chức, luật pháp và các tiêu
chuẩn công nghiệp



An toàn luôn chỉ mang tính tương đối, bất cứ hệ
thống an toàn nào cũng có thể bị phá vỡ. An
toàn là một chuỗi liên kết và thường bị đứt ở
những điểm yếu nhất



Một sự an toàn vĩnh viễn là không cần thiết



Cần cân nhắc giữa an toàn và chi phí, an toàn và
tiện dụng
4

Môi trường an toàn TMĐT

5

6 khía cạnh của an toàn TMĐT


Tính toàn vẹn: khả năng đảm bảo an toàn cho
các thông tin được hiển thị trên Web site hoặc
các thông tin được chuyển đi trên Internet



Chống phủ định: khả năng đảm bảo các bên
tham gia giao dịch TMĐT không phủ định các
hành động giao dịch trực tuyến mà họ đã thực
hiện



Tính xác thực: khả năng đảm bảo nhận biết các
đối tác tham gia giao dịch trực tuyến trên
Internet

6

6 khía cạnh của an toàn TMĐT


Tính tin cậy: khả năng đảm bảo không ai có thể
truy cập các thông điệp và dữ liệu có giá trị



Tính riêng tư: khả năng đảm bảo kiểm soát việc
sử dụng các thông tin cá nhân mà khách hàng
cung cấp về chính bản thân họ



Tính sẵn dùng: khả năng đảm bảo các chức
năng của một web site thương mại điện tử được
thực hiện đúng như mong đợi

7

6 khía cạnh của an toàn TMĐT

8

Các điểm cần bảo mật




Ba điểm cần bảo mật quan trọng nhất


Client



Server



Kênh truyền dữ liệu

Các hình thức tấn công thường gặp


Các đoạn mã nguy hiểm (malicious code)



Tin tặc và các chương trình phá hoại (hacking and
cybervandalism)



Gian lận thẻ tín dụng (credit card fraud/theft)



Sự lừa đảo (spoofing)



Sự khước từ dịch vụ (DoS – Denial of service)



Kẻ trộm trên mạng (sniffing)



Sự tấn công từ bên trong tổ chức (insider jobs)
9

Các bước giao dịch TMĐT

10

Các điểm dễ bị tấn công

11

Các đoạn mã nguy hiểm


Virus: chương trình máy tính có khả năng tự nhân
bản và lây lan đến các tập tin khác, hầu hết đều có
mưu đồ (hiền từ hoặc hiểm độc); có 3 loại macro
virus, file-infecting virus và scr...
1
An toàn trong th ng m i ươ
i n tđ
An toàn trong thương mại điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An toàn trong thương mại điện tử - Người đăng: loveenternity
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
An toàn trong thương mại điện tử 9 10 265