Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của Chương trình giáo dục Mầm non hiện hành đến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học của giáo viên mầm non -Thành phố Phan Thiết

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 3240 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ảnh hưởng của Chương trình giáo dục Mầm
non hiện hành đến phương pháp và hình thức
tổ chức dạy học của giáo viên mầm non Thành phố Phan Thiết
Nguyễn Thị Kim Hồng
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Luận văn Thạc sĩ ngành: Đo lường và Đánh giá trong giáo dục
Người hướng dẫn: PGS. TS. Đinh Thị Kim Thoa
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận bằng cách nghiên cứu các tài liệu, sách báo liên
quan đến ảnh hưởng của chương trình giáo dục mầm non (CTGDMN) đến phương
pháp và hình thức dạy học của giáo viên mầm non (GVMN), kết hợp với nghiên cứu
định tính: quan sát các giờ dạy, phỏng vấn giáo viên, cán bộ quản lý để xây dựng bảng
hỏi. Nghiên cứu Tình hình đội ngũ giáo viên mầm non tại thành phố Phan Thiết năm
học 2009-2010. Phân tích phương pháp nghiên cứu qua phương pháp thu thập thông
tin và phương pháp xử lý số liệu. Qua đó đề xuất các tiêu chí đo lường ảnh hưởng
CTGDMN hiện hành đến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học của GVMN. Đưa
ra kết quả nghiên cứu: đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha;
ảnh hưởng của CTGDMN hiện hành đến phương pháp dạy học (PPDH) và hình thức
dạy học (HTDH) của GVMN thành phố Phan Thiết; so sánh ảnh hưởng của chương
trình đến PPDH và HTDH của GV giữa chương trình giáo dục mầm non (CTGDMN)
hiện hành và CTGDMN cải cách.
Keywords: Giáo dục mầm non; Phương pháp dạy học; Giáo viên; Phan Thiết
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nền giáo dục Việt Nam và ngành Giáo dục Mầm non sau hơn 30 năm giải phóng,
thống nhất đất nước đã có những đổi mới và những thành tựu nhất định. Tuy nhiên, hiện nay
chúng ta vẫn còn đang tranh cãi về rất nhiều vấn đề như sự quan tâm của toàn xã hội đối với
giáo dục, chất lượng giáo dục, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục... Giáo dục
Mầm non cũng không thể tránh khỏi những vòng xoay của nền giáo dục Việt Nam trong thời
kỳ đất nước đổi mới, cũng đang từng ngày từng giờ tìm hướng đi đúng, riêng cho mình.
Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân lúc đương nhiệm đã xác định “giáo dục mầm non,
đặc biệt là giáo dục mẫu giáo là cái gốc của giáo dục”, vì vậy mà ngành giáo dục mầm non

đã và đang được chú trọng, đang tìm ra những cái mới cho riêng mình để thực sự trở thành
bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Nhằm thực hiện chủ trương đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và chất
lượng giáo dục mầm non của Đảng và Nhà nước, Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và Phát
triển chương trình GDMN đã xác định một số lý do đổi mới chương trình GDMN như sau:
xuất phát từ những y...
Ảnh hưởng của Chương trình giáo dục Mầm
non hiện hành đến phương pháp và hình thức
tổ chức dạy học của giáo viên mầm non -
Thành phố Phan Thiết
Nguyễn Thị Kim Hồng
Vin Đảm bo chất lượng giáo dc
Luận văn Thạc sĩ ngành: Đo lường và Đánh giá trong giáo dục
Người ng dẫn: PGS. TS. Đinh Thị Kim Thoa
m bảo vệ: 2011
Abstract: Trình bày sở luận bằng cách nghiên cứu c tài liệu, sách báo liên
quan đến ảnh hưởng của chương trình giáo dục mầm non (CTGDMN) đến phương
pháp và hình thức dạy học của go viên mầm non (GVMN), kết hợp với nghiên cứu
định tính: quan sát các giờ dạy, phỏng vấn giáo viên, cán bộ quản lý để xây dng bảng
hỏi. Nghiên cứu Tình nh đội ngiáo viên mầm non tại thành phố Phan Thiết m
học 2009-2010. Phân ch phương pháp nghiên cứu qua phương pháp thu thập thông
tin và phương pháp xử số liệu. Qua đó đề xuất c tiêu chí đo lường ảnh hưởng
CTGDMN hiện hành đến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học của GVMN. Đưa
ra kết quả nghiên cứu: đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha;
ảnh hưởng của CTGDMN hiện hành đến phương pháp dạy học (PPDH) nh thức
dạy học (HTDH) của GVMN thành phố Phan Thiết; so sánh nh hưởng của chương
tnh đến PPDH và HTDH của GV giữa chương trình giáo dục mầm non (CTGDMN)
hiện hành và CTGDMN cải cách.
Keywords: Giáo dục mầm non; Phương pp dạy học; Giáo viên; Phan Thiết
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nền giáo dục Việt Nam ngành Giáo dục Mầm non sau hơn 30 năm giải phóng,
thng nhất đất nước đã những đổi mới những thành tựu nhất định. Tuy nhiên, hiện nay
chúng ta vẫn n đang tranh i vrất nhiều vấn đề như sự quan tâm của toàn hội đối với
giáo dục, chất lượng giáo dục, chương trình, nội dung, phương pp giáo dục... Giáo dục
Mầm non cũng không thể tránh khỏi những vòng xoay của nền giáo dục Việt Nam trong thời
kỳ đất nước đổi mới, ng đang từng ngày từng giờ tìm hướng đi đúng, riêng cho nh.
Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân lúc đương nhiệm đã xác định “giáo dục mầm non,
đặc biệt giáo dục mẫu giáo cái gốc của giáo dục”, vậy ngành giáo dục mầm non
Ảnh hưởng của Chương trình giáo dục Mầm non hiện hành đến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học của giáo viên mầm non -Thành phố Phan Thiết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của Chương trình giáo dục Mầm non hiện hành đến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học của giáo viên mầm non -Thành phố Phan Thiết - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Ảnh hưởng của Chương trình giáo dục Mầm non hiện hành đến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học của giáo viên mầm non -Thành phố Phan Thiết 9 10 547