Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của một số tham số laser lên cường độ các mode của Random laser phát ba mode

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1930 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ảnh hưởng của một số tham số laser lên cường
độ các mode của Random laser phát ba mode
Hoàng Thị Bến
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Vật lý
Luận văn Thạc sĩ ngành: Quang học; Mã số: 60 44 11
Người hướng dẫn: GS.TS. Đinh Văn Hoàng
Năm bảo vệ: 2011

Abstract. Tổng quan về laser ngẫu nhiên; quá trình phát triển của laser ngẫu nhiên.
Nghiên cứu cơ bản về laser ngẫu nhiên: laser ngẫu nhiên phản hồi không kết hợp;
laser ngẫu nhiên phản hồi kết hợp; trạng thái thống kê của các hăng giáng laser ngẫu
nhiên; sự mở rộng không gian của các mode laser ngẫu nhiên; ứng dụng của các
microlaser. Trình bày hoạt động của laser ngẫu nhiên phát ba mode. Khảo sát ảnh
hưởng của một số tham số laser lên cường độ các mode của Radom laser phát ba
mode.
Keywords. Quang học; Laser ngẫu nhiên; Cường độ mode
Content
Trong những năm gần đây laser ngẫu nhiên đã thu hút được sự chú ý của nhiều nhóm
nghiên cứu cả về lý thuyết và thực nghiệm. Đây là một loại laser mới, khác với các laser thông
thường, khi ánh sáng được chiếu vào một chất có khả năng tán xạ mạnh thì các photon sẽ bật ra
theo các hướng ngẫu nhiên. Nếu điều này xảy ra một cách liên tục thì quỹ đạo của một photon
trong môi trường khuếch đại sẽ rất dài và ánh sáng có thể khuếch đại một cách đáng kể khi đi
lại nhiều lần qua những hạt tinh thể nhỏ như nhau. Nếu sự khuếch đại lớn hơn mất mát thì ánh
sáng khuếch đại trở thành ánh sáng laser. Môi trường khuếch đại này có thể có dạng bột gồm
các tinh thể nhỏ, hay dung dịch hoặc màng vật liệu chứa các hạt tán xạ ngẫu nhiên. Qua các
nghiên cứu về laser ngẫu nhiên cho thấy: tính chất quang của môi trường ngẫu nhiên bao gồm
cả sự khuếch đại và tán xạ ánh sáng, ngưỡng phát laser giảm khi sự mất trật tự trong môi
trường tăng lên, cường độ bơm tăng trến giá trị ngưỡng cực đại thì số mode phát laser vãn
không đổi, chúng bão hòa tới một giá trị tới hạn được xác định bởi độ mất trật tự trong hệ. Mặt
khác, thông qua tìm hiểu về laser ngẫu nhiên còn có thể tạo ra hướng nghiên cứu sự tương tác
giữa tính phi tuyến và sự định xứ trong môi trường. Trong thời gian vừa qua đã có khá nhiều
công trình nghiên cứu được công bố liên quan đến động học của laser ngẫu nhiên, mối quan hệ
giữa cấu trúc môi trường bất trật tự và đặc trưng của mode phát.

Tuy nhiên, hầu như các vấn đề nêu trên vẫn còn nhiều điểm chưa sáng tỏ. Để tiếp tục
hướng nghiên cứu về mối quan hệ giữa môi trường bất trật tự và các đặc trưng của các mode
phát của laser ngẫu nhiên đã được đề cập đến trong công trình nghiên cứu của nhóm ...
Ảnh hưởng ca mt s tham s laser lên cường
độ các mode của Random laser phát ba mode
Hoàng Thị Bến
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Vật lý
Luận văn Thạc sĩ ngành: Quang hc; Mã số: 60 44 11
Người hướng dn: GS.TS. Đinh Văn Hoàng
Năm bảo v: 2011
Abstract. Tng quan v laser ngẫu nhiên; quá trình phát triển ca laser ngẫu nhiên.
Nghiên cứu bản v laser ngẫu nhiên: laser ngẫu nhiên phản hồi không kết hp;
laser ngẫu nhiên phn hi kết hp; trạng thái thống của các hăng giáng laser ngẫu
nhiên; sự m rộng không gian của các mode laser ngẫu nhiên; ng dng của các
microlaser. Trình bày hoạt động ca laser ngẫu nhiên phát ba mode. Khảo sát nh
hưởng ca mt s tham s laser lên cường độ các mode của Radom laser phát ba
mode.
Keywords. Quang hc; Laser ngẫu nhiên; ờng độ mode
Content
Trong những năm gần đây laser ngẫu nhiên đã thu hút được s chú ý của nhiều nhóm
nghiên cứu c v lý thuyết và thực nghiệm. Đây là mt loi laser mới, khác với các laser thông
thường, khi ánh sáng được chiếu vào một chất có khả năng tán xạ mạnh thì các photon s bt ra
theo các hướng ngẫu nhiên. Nếu điều y xy ra một cách liên tục thì qu đạo ca mt photon
trong môi trường khuếch đại s rất dài ánh sáng th khuếch đại một cách đáng kể khi đi
li nhiu ln qua nhng ht tinh th nh như nhau. Nếu s khuếch đi lớn hơn mất mát thì ánh
sáng khuếch đại tr thành ánh ng laser. Môi trường khuếch đại y thể dạng bt gm
các tinh thể nh, hay dung dch hoặc màng vật liu chứa các hạt tán xạ ngẫu nhiên. Qua các
nghiên cứu v laser ngẫu nhiên cho thy: tính chất quang của môi trường ngẫu nhiên bao gồm
c s khuếch đại tán x ánh sáng, ngưỡng phát laser giảm khi s mt trt t trong môi
trường tăng lên, cường độ bơm tăng trến giá trị ngưỡng cực đại thì số mode phát laser vãn
không đổi, chúng bão hòa tới một giá trị ti hạn được xác định bởi đ mt trt t trong h. Mt
khác, thông qua m hiu v laser ngẫu nhiên còn thể tạo ra hướng nghiên cứu s tương tác
giữa tính phi tuyến sự định x trong môi trường. Trong thi gian vừa qua đã khá nhiều
công trình nghiên cứu được công bố liên quan đến động hc ca laser ngẫu nhiên, mi quan h
gia cấu trúc môi trường bt trt t và đặc trưng của mode phát.
Ảnh hưởng của một số tham số laser lên cường độ các mode của Random laser phát ba mode - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của một số tham số laser lên cường độ các mode của Random laser phát ba mode - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Ảnh hưởng của một số tham số laser lên cường độ các mode của Random laser phát ba mode 9 10 990