Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sv

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 710 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuần 24
Tieỏt 46

ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CC SINH VẬT.
I. Mục tiêu:
1.1Kiến thức :
- Giỳp học sinh trỡnh by được những mối quan hệ giữa cc lũai sinh vật cựng lồi v khỏc lồi .
-Học sinh nu được mối quan hệ cng lũai v quan hệ khỏc lồi giữa cỏc lũai sinh vật : như cạnh tranh , hỗ trợ , cộng sinh , hội sinh , kí sinh
1.2 Kỷ năng .
- Kỉ năng ra quyết định khi vận dụng kiến thức vo thực tế : Cần tch đn, tỉa cy để tăng năng xuất vật nuơi , cy trồng .
-- Rn cho HS- Kỷ năng hợp tc lắng nghe tớch cực
- Tự tin trỡnh by ý kiến trước tổ , lớp.
1.3 Thi độ
GDMT:Dựng biện php Sinh học v khơng gy ơ nhiễm mơi trường.
II. Trọng tm : Quan hệ khỏc lồi
IV. Tiến trình ln lớp:
1. Ổn định tổ chức:
9A1 9A2 9A3 9A4 9A5
2. Kiểm tra miệng :
+ Nhiệt độ v độ ẩm ảnh hưởng ln đời sống SV nhử theỏ naứo ? Cho ví dụ ?
Nhiệt độ mơi trường ảnh hưởng tới hình thi, hoạt động sinh lí của sinh vật.
Sinh vật thích nghi với mơi trường sống cĩ độ ẩm khc nhau.
+ Tập tính của ĐV phụ thuộc vo nhn tố sinh thi no ?
Cu hỏi bi mới
Thế no l quan hệ cng lồi.
- Cc sinh vật cng sống cng nhau, lin hệ với nhau, hình thnh ln nhĩm c thể.
nh sng, nhiệt độ, độ ẩm
3. Bi mới:
Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy.
Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sv - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sv 9 10 396